skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Oorzaak depressiviteit

Oorzaak depressiviteit

Depressiviteit stijgt de laatste jaren schrikbarend. Daar zijn allicht redenen voor en over de drie meest voorkomende lees je verderop meer. Ernstiger is misschien dat het gemis aan betekenisvol leven toeneemt. Er zijn indicaties die menen dat dit gebrek een oorzaak is van stijgende depressies, geweld, egoïstisch en asociaal gedrag. Daarmee raakt dit het terrein van het kruinchakra

Zoektocht naar betekenis

Een van de mogelijkheden die een actief kruinchakra biedt is steun bij het zoeken naar een hogere betekenis. Dit leidt tot meer vertrouwen, hoop, nieuwe visies en doelen. De zoektocht naar betekenis heeft niets met religie te maken, ook al kan een religie daarbij helpen. Het is het plaatsen van een gebeurtenis die je overkomt in een breder, zo je wilt hoger, perspectief. Een continue zoeken, actief kijken naar een diepere, hogere betekenis van wat er plaatsvindt.

Dankzij deze werking van het kruinchakra leidt dat tot meer begrip voor ervaringen en reacties van anderen. Dit verhoogt het gemeenschapsgevoel en de zorg voor elkaar. Net als meer begrip voor de moeilijkheden die materiële en spirituele waarden kunnen geven.

Afglijden in depressiviteit en onverschilligheid

Raakt ddepressieeze zoektocht naar betekenis verzwakt dan is een afglijden in depressie, onverschilligheid al snel het gevolg. De beantwoording van de vraag ‘wat is de zin van …’ (deze gebeurtenis, dit voorval, deze situatie, etc) is natuurlijk niet makkelijk. Toch leidt het wel tot meer voldoening, optimisme, hoop en vertrouwen.
Decennia geleden tijdens de zware jaren in een concentratiekamp ontdekte Viktor Frankl de grote waarde van dit vermogen om een hogere betekenis aan situaties te geven. Het maakte voor hem en zijn mede kampbewoners het verschil tussen opgeven en doodgaan of de gruwelen kunnen doorstaan.

Veilig mediteren

depressiviteit
CD Tessa Gottschal Tegenslag & Vertrouwen

Meditatie op het kruinchakra kan helpen depressie te verdrijven. Er zijn studies die aantonen dat meditatie bij depressie heilzaam zijn. De cd Tegenslag & Vertrouwen is speciaal samengesteld voor het veilig ontwikkelen van een actiever kruinchakra.
Want een waarschuwend woord is hier op z’n plaats. Mediteer je teveel op het kruinchakra zonder dit goed te balanceren met het wortelchakra dan versterkt dit het wereldvreemd zijn. Je kunt erdoor een meer afgezonderd eigen leven leiden, afgesneden van de mensen om je heen. Een gevaar dat bij depressie sowieso al snel komt kijken.

Ter afdekking van dit risico staat op de cd de Basismeditatie. Die verbindt altijd het wortelchakra met het kruinchakra waardoor je een negatieve ontwikkeling voorkomt.

Kruin chakra versterken

Heb je voldoende meditatie ervaring? De volgende visualisatie stimuleert het kruinchakra. Hij staat expres niet op cd of mp3. Dat maakt het mediteren moeilijker en is bewust gedaan zodat iemand die onvoldoende ervaring heeft niet te makkelijk verleidt wordt.

Zielsverbinding

Start de centrale kanaal ademhaling en adem in vanuit je kruin en adem uit naar het wortelchakra, de eerst volgende ademhaling in vanuit het wortelchakra en uit via het kruinchaka. Doe dit zo’n zes keer en eindig met de naar boven gerichte ademhaling. Dus inademen bij het wortelchakra en uitademen bij het kruinchakra. Dit vitaliseert het kruinchakra en verhoogt tegelijkertijd het bewustzijn via je kruinchakra.

Stel je daarna een tempel voor, een volledig en alleen voor jou. Gebruik kleur, muziek of diepe stilte, kunst of wat dan ook wat een heilig gebied symboliseert. Het kan plezierig zijn om een centrale altaar met licht voor te stellen. Of een open dak waar vanuit je naar de sterren kunt kijken.
De kunst is via de visualisatie je eigen tempel van je kruinchakra te ontdekken. Wees creatief en geef je fantasie alle ruimte.

Leeuw als krachtdier

depressiviteitAls je het prettig vindt werken, kun je op dit moment als krachtdier een leeuw uitnodigen. De geest van de leeuw staat voor moed maar ook voor het leggen van verbinding. Verbinding met zielsgenoten, je zielenfamilie, andere levens die onderdeel van jouw ziels leven uitmaken. Met een goede verbinding stijgt je begrip voor jouw zielencontract, het contact met  je ziel en door jouw uitgekozen karmische taken.
Een goede verbinding zorgt daarmee voor een continuïteit in je persoonlijke ontwikkeling. Bovendien kun je hiermee makkelijker bij bronnen van steun en bemoediging komen. Inspiratie krijgen en oplossingen. De geest van de leeuw staat ook voor samenwerking en team-leiderschap.
Je kunt ook de geest van de leeuw en de leeuwin nemen. De geest van de leeuwin staat voor zelfkennis, zelf-acceptatie en gezonde zelfliefde. Een leeuwin is een uitstekende moeder en het moederschap is een belangrijk archetype van het wortelchakra. De archetypen voor het kruinchakra zijn de eenheid van moeder- en vaderschap en het archetype Ziel. Door zowel met de leeuw als de leeuwin in deze mediatie te werken versterk je de symboliek van de universele broederschap met die van die van het universele zusterschap

Vergroot je resonantie

Het vergroten van je resonantie, via het kruinchakra, versterkt niet alleen je persoonlijke mogelijkheid om de zoektocht naar een hogere betekenis toegankelijker te maken. Iedere keer dat je op deze wijze mediteert creëert dit een resonantie waardoor dit voor iedereen in de wereld toegankelijker wordt. Anders gezegd: je kunt hiermee helpen dat depressie wereldwijd afneemt.

Afsluiten van de meditatie

Zodra je er aan toe bent de meditatie af te sluiten, besteed dan extra aandacht aan je wortelchakra. Je kunt opnieuw de centrale kanaalademhaling gebruiken en ditmaal zorgen dat je laatste depressiviteitademhalingsreeks eindigt richting het wortelchakra.
Gebruik nu gerust een stevige kleur rood, de basiskleur van het wortelchakra. Niet te schreeuwerig rood maar wel een volle, diepe kleur rood.

Oorzaken depressiviteit

Depressiviteit is een ingewikkelde ziekte met verschillende oorzaken. Algemeen gesproken zijn er buiten bovengenoemd gemis aan zingeving, drie belangrijke oorzaken te vinden. Ik ga vanwege de gecompliceerdheid van depressiviteit hier voorbij aan ernstige psychiatrische beelden zoals borderline-problematiek waar depressiviteit vaak een onderdeel van is.

  1. suikerstofwisselingsproblemen
  2. hormonale problemen
  3. slaapstoornissen

Van deze drie is de suikerstofwisseling relatief het makkelijkst te corrigeren. Niet voor niets dat vaak over ‘the sugarblues’ wordt gesproken. Een slechte suikerstofwisseling leidt tot veel problemen, lichamelijk en geestelijk. Lees hier wat je zelf aan suikerstofwisselingsproblemen kunt doen.

Hormonale problemen en slaapstoornissen zijn moeilijker te corrigeren. Simpelweg omdat verschillende lichaamsprocessen en externe factoren hierbij betrokken zijn. Dat afchecken vergt tijd en deskundigheid. Wanneer je op ‘categorie’ zoekt kun je veel informatie hierover vinden op de site Natuurdietisten.nl.

Zelfmoord en depressiviteit

10 September is Wereld Suïcide Preventie Dag. Zelfmoord is een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Er sterven meer mensen aan zelfmoord dan door oorlog of bij terroristische aanslagen om het leven komen. Ruime een miljoen, met als vrees dat dit in 2020 stijgt tot 1,5 miljoen mensen.

Mannen zijn meer als vrouwen geneigd tot zelfmoord. Dit is een bekend gegeven, mannen zullen eerder uit hopeloosheid iets gewelddadigs doen. Terwijl vrouwen die agressie meer naar binnen keren, zoals door eetbuien gevolgd door braken. Voor de achterblijvers bij zelfmoord is het enorm moeilijk te begrijpen hoe het toch kan dat ze of geen signalen gemerkt hebben of dat ze niet konden doordringen tot diegene die aan depressie leed.

Elementalen

Vanuit energetisch perspectief is dit te verklaren doordat iemand met depressiviteit krachtige en herhaaldelijk sombere gedachten heeft. Dit is een voedingsbron voor mini-energiedelen die zich laven aan zulke krachtige emoties. Het klinkt vreemd om depressiviteit krachtig te noemen. Daarbij moet je echter bedenken dat het aanhoudend gevuld zijn of bezig zijn met somberheid in zekere vorm een krachtsinspanning is.

Allerlei zaken die kunnen afleiden, worden stelselmatig opzij gezet. Dat kost inspanning, dus kracht. Deze mini-energiedelen waarover ik eerder schreef, daarvan wordt wel gezegd ‘Ze kennen geen moraal’. Het maakt hen niet uit of iets fijn of naar is. Ze kijken slechts naar de grootte; de intensiteit van een gedachte of gevoel. Stelselmatige herhaling van negativiteit verhoogt de intensiteit en is daarom aantrekkelijk voor ze.

Depressie vergroten

Zulke kleine energiedelen voeden zich met die intensiteit én ze vergroten deze. Dat laatste kan mede een reden zijn waarom depressieve mensen moeilijk toegankelijk zijn. Er is een nagenoeg onmerkbare tegenwerking. Dit is tegelijkertijd de reden waarom fijnzinnige therapieën als healing en gebed gunstige inwerken op depressiviteit. Net als zaken als lichttherapie. Dat laatste is letterlijk meer licht geven, de twee andere vormen zijn een geestelijke vorm van het vergroten van licht-energie.

Brand een kaars

Het is symbool om een kaars voor iemand te branden kan zo een letterlijk lichtpunt voor iemand zijn. Het kan werkelijk helpen de zwaarte die depressie geeft te verlagen.

Bronnen

Lecture Gildas / Ruth White 2 september 2018
Ruth White ‘Werken met je ziel”
Wereld Suïcide Preventie dag

Back To Top