skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Orgaandonatie en besmetting

Orgaandonatie en besmetting

Besmetting bij orgaandonatie is een grote zorg. Hoe zit dat met andere mogelijkheden, zoals eigenschappen van de donor? Kan dit en wat doe je hiertegen?De recente berichtgeving dat een orgaandonatie ertoe leidde dat 4 patiënten hierdoor kanker ontwikkelden is schokkend. De donor bleek – achteraf – waarschijnlijk borstkanker in een beginnend stadium te hebben. Is besmetting een nieuwe overweging bij orgaandonatie? Of is dit risico inherent aan het ‘erven’ van iemands orgaan? Ontvang je bij orgaandonatie alleen een hoeveelheid cellen in de vorm van bijvoorbeeld een lever, long of nieren? Of zit er in die cellen ook andere informatie besloten? Een die -nog- niet goed meetbaar is?

Orgaandonatie en tijdgebrek

Bij orgaandonatie wordt de ziektegeschiedenis van de donor zorgvuldig bekeken. Er vinden ook diverse lichamelijke onderzoeken plaats. Toch vallen daarmee niet alle mogelijke besmettingen uit te sluiten. Simpelweg omdat sommige onderzoekstechnieken vele dagen in beslag nemen. Of dat de orgaandonor nog in de incubatietijd van een besmetting zit. Zoals meerdere keren al bericht is dat patiënten via orgaandonatie besmet zijn met hondsdolheid. Een ziekte met een incubatietijd van enkele maanden.
Tijd is vaak net zo urgent voor degene die een orgaan nodig heeft. Hij/zij heeft niet altijd gelegenheid om lang te wachten.
Kortom: de onderzoekstijd op mogelijke besmetting is noodzakelijkerwijs beperkt.

Orgaandonatie en de definitie van dood

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt: bij orgaandonatie mag iemand niet (lang) dood zijn. Orgaantransplantatie is een ‘haast-klus’, hoe deskundig ook de uitvoering. Tijd blijft een cruciale factor. Dit komt doordat de doorbloeding en zuurstofvoorziening essentieel zijn om geen schade aan de organen en weefsels te veroorzaken.

Circulatiedood

In het verleden was men het erover eens dat dood betekent de afwezigheid van bewustzijn, bloedsomloop en ademhaling. Hoe langer de bloedsomloop en ademhaling stagneert des te meer groeit het risico op blijvende schade.

Hersendood

Door het groeiende aantal orgaantransplantaties bleek een nieuwe definitie nodig of gewenst. In die situaties dat de doorbloeding stil ligt, de zogeheten circulatiedood, na bijvoorbeeld een hartstilstand, kan het lichaam niet langer kunstmatig in leven gehouden worden. Bij hersendood bijvoorbeeld na een beroerte, kan dit wel, zoals door kunstmatige ademhaling. Anna Kruyswijk-van der Heijden, MD is 30 jaar behandelend arts geweest en schreef een artikel over de vraag in hoeverre er bij hersendood geen bewustzijn meer zou zijn. Want dat is een van de stellingen die in de definitie hersendood aangehaald worden.
In haar artikel ‘Nabestaanden‘  meent zij dat hiervoor geen bewijs te vinden is.

Orgaandonatie en definitie hersendood

De Transplantatiestichting hanteert op dit moment de volgende definitie voor hersendood: ‘Alle functies van de hersenen zijn gestopt en kunnen ook nooit meer herstellen. De persoon kan niet meer zelfstandig ademhalen, noch de bloeddruk en lichaamstemperatuur regelen. De persoon heeft geen bewustzijn meer en hij kan geen pijn meer voelen. ‘

Orgaandonatie en energetische waarnemingen

Vanuit een fijnzinnig energetisch standpunt is het waarnemen van bewustzijn een complexe aangelegenheid. Sommigen mensen zijn in staat aan de hand van een voorwerp zoals een ring, horloge of kledingstuk informatie over de drager te geven. Zowel als diegene leeft of dood is. Dit heet psychometrie. Telepathie is het vermogen om op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen gedachten of gevoelens van een ander op te pakken. Een medium is iemand die via training en gevoeligheid hiervoor in staat is met overledenen of andere energievormen te communiceren.

Orgaandonatie en afstotingsreacties

Dit soort waarnemingen roepen de vraag op: Hoe veilig kunnen we aannemen dat hersendood dood is? En tegelijkertijd de vraag: Als een orgaan blijft doorleven in het lichaam van een ander, is dan ergens op een subtiel energetisch niveau ook de oorspronkelijke bezitter hiermee nog in leven.
Er wordt gesuggereerd vanuit spirituele kringen maar ook vanuit het boeddhisme, Hindoeïsme en anderen volkeren die geloven in reïncarnatie, dat afstotingsreacties mede veroorzaakt worden doordat de energie van de donor niet strookt met de ontvanger. Hun energieën botsten, met als gevolg afstotingsreacties.

Orgaandonatie van gezinsleden

Dit zou een reden kunnen zijn waarom orgaandonaties van gezinsleden vaker met minder of geen afstotingsreacties gepaard gaat. Er zijn echter ook ervaringen van mensen die bijvoorbeeld meerdere liters bloed ontvingen, maar ook van mensen die een orgaan ontvingen, dat zij opvallende veranderingen in zichzelf opmerkten. Bij diegenen die meerdere liters bloed ontvingen ebde dit verschijnsel weg naarmate na verloop van tijd de eigen bloedaanmaak het vreemde bloed vervangen had.

Orgaandonatie en meditatie

Stel echter, dat je je gericht je zou willen afstemmen op die nieuwe, via een afgestaan orgaan binnengekomen energie. Je zou als het ware zoals je met een nieuwe liefde gaat samenwonen, proberen deze nieuwe energie als nieuwe partner te verwelkomen.
Is dat dan mogelijk? En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld via meditatie kunnen doen?

orgaandonatie
CD Tessa Gottschal Hara Chakra, genezing en vitaliteit

Meditatie-suggesties

Vanuit het idee dat je de energetische hand reikt aan de energie die met dat je het orgaan hebt gekregen in je lichaam ‘woont’ zijn meerdere meditatie-cd’s bruikbaar. De cd Neutraliteit, cd Hara Chakra, en de cd Emoties & Gevoel. In mijn nieuwsbrief ‘Orgaandonatie, een energetisch perspectief’ lees je de voordelen van de cd Hara Chakra en cd Emoties & Gevoel.
De cd Neutraliteit is een goede keuze als je meer voeling wilt krijgen met de donor. Zeker handig in die omstandigheden wanneer er een indruk is dat de donor en jij qua match nog beter naar elkaar toe moeten groeien. Soms kan het ook voorkomen dat je een indruk hebt dat jij een ‘last’ van de donor bent. Hij of zij wil door in zijn energetische leven en doordat zijn/haar orgaan nog in leven wordt gehouden stagneert zijn/haar voortgang. Je kunt deze cd dus ook gebruiken om te proberen afstotingsreacties -de tegenwerking van het donororgaan- te verlagen.

Orgaandonatie en cd Neutraliteit

orgaandonatie
CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer

De cd Neutraliteit kan een waardevol hulp zijn om een te worden met de donor. Lastig kan het zijn dat je zelden persoonsinformatie van de donor krijgt. Dat maakt het proces van energetisch afstemmen iets moeilijker. Toch kan het nog steeds. Wanneer je de laatste track van de cd Neutraliteit toepast, gebruik dan je creativiteit om de persoon van wie het orgaan was een naam, of anders een sfeerbeschrijving van dat orgaan, te geven.
Neem ook altijd gericht de tijd om je dankbaarheid – je hartchakra – tot uiting te brengen. En een moment stil te staan bij het offer dat de donor iedere dag geeft, zolang zijn/haar orgaan in jou lichaam opgesloten zit.
En wel gedachtig de beleving dat het leven in het hiernamaals voor hem tot een gedwongen stop is gekomen vanwege dat hij de energie behorend bij de door zijn gedoneerde organen niet kan opnemen.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over het proces van ontwaken in het hiernamaals. Het boek ‘Emed’ van W.A.H. Mulder-Schalekamp, isbn 90.6010.211.8 beschrijft dit bijzonder goed. Bij de nieuwsbrief ‘Orgaandonatie, een energetisch perspectief’ vind je nog andere leessuggesties.

Bronnen

Artikel De Trouw, Drie doden door niet ontdekte kanker bij orgaandonor

De Trouw, Orgaandonatie besmet duitsers met hondsdolheid

Met dank aan Orthofyto en aan Anna Kruyswijk voor het artikel, 3-2018 ‘Nabestaanden’

Back To Top