Skip to content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Healing

Werken met energie kan bijdragen aan je gezondheid. Alles in de fysieke wereld bestaat tenslotte uit energie, die trilt op verschillende frequenties. Healing betekent ‘weer heel’ worden. Het werkt door een beïnvloeding van buitenaf van de healer wat de eigen energiesysteem aanspoort om zichzelf terug in balans te brengen. De effecten van een healing zijn groot. Vrijwel iedereen merkt direct een verschil. Een healing is altijd individueel en het verschilt per persoon hoe vaak het nodig is.

Healing-mogelijkheden

Je kunt bij mij kiezen uit verschillende mogelijkheden.

 1. Afstandshealing (= 3 afspraken van elk 0h30, incl. 0h10 gratis tel./zoom-overleg) à € 45,= per healing. Of 3 afspraken van elk 0h45, incl 0h10 gratis tel/zoom overleg á € 67,50 per healing.)
 2. Healing ter plekke in de praktijk (1h30) bestaande uit inleidend gesprek, healing en kort nagesprek.
 3. Afstands-Aura Reiniging van akelige belevenissen (tussen 0h30 – 0h45)
 4. Kennismakingshealing (1 afspraak van 0h30, incl 0h10 gratis tel./zoom-overleg) à € 40,=)
 5. Het neusje van de zalm: Triple Combinatie Therapie
 6. Afstandshealing voor dieren (= 3 afspraken van elk 0h30, incl. 0h10 gratis tel./zoom-overleg) à € 45,= per healing.

Als je het plezierig vindt, maak ik een Healingsverslag. Een andere mogelijkheid is via  bellen/zoomen de healing te bespreken. Lees onderop enkele voorbeelden van een healingsverslag. Enkele Cliëntenervaringen lees je ook verderop.

Klik hier voor mijn nieuwsbrieven over healing.

1. Afstandshealing

De afstandshealingen duren een half uur of drie kwartier. Voor een goed resultaat zijn 3 behandelingen het beste, elke week één. Meer kan eventueel nodig zijn. In noodsituaties kan het vaker per week.
Afstandshealing werkt net zo sterk als een healing ter plekke. Afstandshealing heeft veel voordelen. Je hoeft niet te reizen. Kunt in je eigen omgeving blijven en het is goedkoper dan een healing ter plekke, omdat die healing vaak gekoppeld is met een gesprek.

Op een afgesproken tijd ga je zitten of liggen. Zorg dat je even niet gestoord wordt. Je kunt zacht muziek opzetten, maar dat hoeft niet. Vlak voordat ik begin, laat ik je dat weten. Net zoals het moment, dat ik klaar ben.
Van tevoren krijg je een formulier toegemaild. Hierop kun je jouw waarnemingen op noteren. Dit formulier helpt tevens in het verhogen van je waarnemingsvermogen. Ik maak mijn eigen aantekeningen. Achteraf hebben we overleg met elkaar.

2. Healing ter plekke in de praktijk

Een gemiddelde afspraak duurt anderhalf uur. Vaak gaat aan de healing zelf een gesprek vooraf. De healing zelf duurt ongeveer een 45 minuten. Je gaat rustig aangekleed op een behandeltafel liggen, in een daarvoor speciaal geprepareerde rustige ruimte en ik meet je energieknooppunten door. Daarna ga ik met mijn handen op geruime afstand van je lichaam de diverse knooppunten en velden langs, door er voorzichtig energie in te laten stromen. Een healing doet geen pijn en geeft diepe ontspanning. Soms vallen mensen in slaap tijdens een healing en dat is goed. Dat heeft geen negatief effect op de healing zelf, want de instromende energie doet dan toch zijn werk.

3. Afstands-Aura Reiniging van akelige belevenissen

Iedereen maakt in z’n leven gebeurtenissen mee, met een diepe impact. Van de positieve ervaringen hebben we geen hinder. Echter, de negatieve kunnen – nadrukkelijk of heel stil op de achtergrond – een ongewenste invloed blijven uitoefenen in je dagelijkse leven.
Zo’n voorval hoeft niet altijd iets dramatisch te zijn. Dat kan wel, maar het kan net zo goed een situatie zijn, die je op een broos moment diep raakte. Bijvoorbeeld een onrechtvaardige bejegening tijdens je kind- of puberjaren kan harder aankomen, dan als volwassene.
Je kunt aan allerlei verschillende voorvallen denken waar een Afstands-Aura Reiniging zinvol is, zie verderop hieronder. De effecten van afstands-aura reiniging leveren op. Het meest wezenlijk is, dat de negatieve werking van de gebeurtenis meer geneutraliseerd wordt. Dat leidt er vervolgens toe, dat het voorval minder of niet meer je leven bepaalt, ook niet als je in een soortgelijke situatie belandt. In mijn nieuwsbrieven kun je meer lezen over deze vorm van healing: volg deze link.

In mijn nieuwsbrieven lees je geregeld over het belang van neutraliteit. Onderaan bij Cliëntenervaringen kun je lezen hoe iemand deze Afstands-Aura Reiniging ervaart heeft en wat het opleverde.

Wanneer is Afstands-Aura Reiniging raadzaam?
 • Bij diep gewortelde negatieve ervaringen (misbruik, mishandeling, geweld, enz).
 • Situaties, niet als hierboven, maar wel situaties waarin machteloosheid, afhankelijkheid, onrechtvaardigheid en dergelijke een grote rol spelen. Denk aan discriminatie, verwaarlozing, onrechtvaardigheid, oneerlijkheid, manipulatie, pesten, intimidaties, et cetera.
 • Ongelukkige situaties die je diep raakten, en waarbij je hulpeloos moest toezien of afwachten. Zoals sommige mantelzorgers meemaken. Of zoals bij het verzorgen van een dierbare kan voorkomen, zonder dat je in staat bent pijn of leed weg te nemen.
 • Leugens, overspel, oplichterij en dergelijke kunnen ook heel ontwrichtend doorwerken.
 • Zie ook verderop bij Healing en herstel psychologische breuklijnen
  Et cetera
Effecten van de Afstands-Aura Reiniging

Na, maar ook tijdens deze healing, kunnen verschillende zaken gebeuren. Heel soms – als het proces te snel blijkt te gaan – is het goed om een afstands-healing erna te doen. Voor na-zorg kun je bij mij terecht. Zowel het plaatsen van opkomende gevoelens en gedachten in een psychologisch kader, als het verzachten van het proces door afstandshealing. Ik raad altijd aan om niet de meest heftige gebeurtenis in gedachten te nemen. Wil je het proces echt goed doen, herhaal dan na verloop van tijd dezelfde gebeurtenis in een Afstands-Aura Reiniging sessie. Het is een goede controle of de energie van die situatie, mét de bijbehorende psychologische processen, zich sinds de reiniging goed ingebed hebben. Als het goed gaat zie je na de Reiniging onder andere de volgende verschijnselen:

 • Je kunt zonder emotioneel diep geraakt te worden, de gebeurtenis bezien, c.q. herinneren.
 • Soms komen vlak na de Aura-Reiniging sterke emoties opzetten. Echter op zo’n manier dat je het goed aankunt. Dit biedt de kans om de gebeurtenis beter te verwerken dan voorheen gebeurde.
 • Je krijg haast als vanzelf inzicht in psychologische patronen die door deze gebeurtenis gestart zijn.
 • Je kunt ervaren welke andere gebeurtenissen aan deze situatie gekoppeld zijn.
 • En het helpt om nieuwe – gezondere – patronen in gang te zetten.
 • Een plezierig effect is dat je na de Aura-Reiniging veel makkelijker dan ervoor constructief op soortgelijke gebeurtenissen gaat reageren.

4. Kennismakingshealing

Spreekt voor zich.

5. Triple combinatietherapie: gesprekstherapie + healing + meditatie

Geestelijk gezond en krachtig zijn – oftewel psychologische immuniteit – bestaat uit psychologische componenten en energetische aspecten. De energetische onderdelen beïnvloed je door meditatie, specifieke energetische oefeningen (die de chakra’s en het aura beïnvloeden) en met healingsessies. Mijn ‘Triple combinatietherapie’ is het neusje van de zalm. Daarmee zet je in op een zo diep mogelijk werkende aanpak.

6. Afstandshealing voor Dieren

Dieren reageren heel goed op healing. Misschien moet ik bijna zeggen: zelfs beter en sneller dan mensen. Het is een fijne manier om het welzijn van je (huis)dier te bevorderen, z’n immuniteit te versterken. Dieren nemen uit liefde voor hun eigenaar makkelijk hun energetische lading over. Een vast onderdeel van het healen van dieren is daarom zeker ook het goed schoonmaken van hun energie.

Effecten van healing

De uitwerking van healing zijn divers. Ik geef een paar voorbeelden, maar er zijn nog meer mogelijkheden dan die hieronder staan.

 • Pijnvermindering. De pijnvermindering kan heel groot zijn. Stel dat je een pijnbeleving hebt wat je een cijfer 8 geeft (waarbij 10 extreem pijnlijk is en 0 geen pijn). Door de healing kan een pijn zo maar teruglopen naar niveau 2 of zelfs 0. Ik kan niet precies zeggen hoe lang de pijn laag blijft. Dat hangt van de oorzaak af.
 • Scherper waarnemingsvermogen. Bij de afstandshealingen krijg je een formulier waarop je aantekeningen en je vooruitgang kunt bijhouden. Dit zorgt er voor dat je waarnemingsvermogen groeit, en dat je bewuster worden van de subtiele energetische effecten.
 • Healing geeft een natuurlijk gevoel terug. Bijvoorbeeld: ‘Zo is het om me niet angstig te voelen.’ Of niet overrompeld door anxiety. Angst ,of een ander ongewenst gevoel is in zijn basis een zinvol gevoel. Het moet alleen zijn ‘juiste’ plaats hebben, niet te groot worden (mag ook niet te klein worden overigens), niet verlammend werken, niet tot destructief gedrag leiden et cetera. Sowieso roept healing een sterk gevoel op ‘Zo voelt het weer om mezelf te zijn.’
 • Toename ontspanning. Dat kan een ontspanning zijn die start met de healing en uren aanblijft. Sommige mensen slapen na een healing die nacht heerlijk diep en voelen zich enorm uitgerust.
 • Verbeterde nachtrust. Vooral afstandshealing is heerlijk als je slaapproblemen hebt.
 • Toename van inzicht. Bijvoorbeeld de relatie tussen bepaalde klachten, of bepaald gedrag en het ontstaan van klachten, of andersoortige vorm van disharmonie.
 • Vergroting van je weerbaarheid.
 • Ga je via therapie bij mij verder, dan onderzoeken we wat jij doet om dat gevoel van innerlijke balans ongemerkt, kwijt te raken. Met name hoe je dat doet. Dat kunnen we dan weer onderverdelen in diverse oefeningen waarbij je meer zicht krijgt hoe je jezelf uit balans brengt én natuurlijk ook weer hoe je zelf terug kan komen in balans.Vaak zie ik in de praktijk dat het draait om het aanleren van meditatie-vaardigheden en psychologische vaardigheden.

Zelf versterken van de (afstands-)healing

Iedereen kan zelf thuis de werking van de ontvangen healing versterken door meditaties. Drie cd’s zijn bij uitstek daarvoor goed.

 1. De cd Neutraliteit, afhankelijk van de eigen problematiek kan deze toegepast worden zoals in de brochure van de cd aangegeven of door deze zelf aan te passen en te werken met Sub-persoonlijkheden. Meer over de toepassingen van de cd Neutraliteit lees je in deze nieuwsbrieven.
 2. De cd Emotionele Souplesse. Deze is vooral aan te bevelen als er onderliggende problematiek is, die z’n werking hebben op het tweede en derde chakra. Meer over deze cd lees je onder andere in deze Nieuwsbrieven.
 3. De cd Emoties & Gevoel. Deze raad ik aan, wanneer je meegemaakt hebt dat op dieper emotioneel niveau je gekwetst bent geraakt. Of in de steek gelaten, door welke omstandigheid dan ook. Het helpt heel goed om de pijnlijke emoties ervan om te zetten. Meer over de toepassingen van deze cd lees je in deze Nieuwsbrieven.

Healing en herstel psychologische breuklijnen (verleden loslaten)

In mijn boek Ik voel (n)iets voor verandering / Ik ben van gisteren staat in hoofdstuk 25 hoe een healing eruit zien en wat je als cliënt kunt ervaren. Ook kan ik psychologische breuklijnen beïnvloeden met healing.

Je kunt in je leven ervaringen opdoen leven die diepe sporen achterlaat. Vaak gaat het dan om nare gebeurtenissen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van verregaande onverschilligheid, misbruik, geweld enz. wat intense machteloosheid, grote onveiligheid, langdurige instabiliteit e.d. in je oproept. Ook PTSS valt onder het bestek van het herstel van psychologische breuklijnen.

Het is begrijpelijk dat hoe jonger je was des te ingrijpender dat voor je is. Soms kan zo’n situatie zo’n diepe invloed op je psyche uitoefenen dat je psychisch gaat ‘stil staan’.
Dit psychisch stil staan wordt ook een ‘psychologische breuk of breuklijn’ genoemd. Je kunt het je voorstellen als een ernstige en ingrijpende barst, een inbreuk op je psyche, op je leven. Je leven stagneert door die gebeurtenissen op een bepaald vlak..

Dat psychisch stilstaan merk je doordat telkens -ongewenste- beelden van die situatie(s) omhoog kruipen of dat je psychologisch op een bepaald niveau blijft stilstaan. Er kan sprake zijn van veelvuldige nachtmerries, of dat je vaak tijdens gewone werkzaamheden overvallen worden door nare herinneringen of flash backs. (Het kortstondig beleven van eerdere beangstigende gebeurtenissen.)

Mokken, liegen, zakelijk doen, alles weglachen, zielig doen …

Als voorbeeld kun je denken aan een kind, dat vanwege scheiding of overlijden van een van de ouders telkens bij wisselende adressen ter verzorging werd ondergebracht. Of een situatie waar de ouders scheiden, en waar de ene ouder de andere ouder continue zwart maakt waar jij bij was. In deze twee voorbeelden kan je als kind op een geestelijk niveau blijven ‘hangen’. Voor een kind is het relatief normaal dat ze via bijvoorbeeld mokken aangeven, dat ze ergens niet blij mee zijn. Bij een psychologische breuklijn kan het gebeuren dat je dat later als volwassenen net zo blijft doen. Dat je meer door mokken kunt aangeven dat iets niet bevalt, dan dat je dit op een volwassen manier kunt vertellen. Dat je op een gewone manier erover kunt praten, zonder te vervallen in beschuldigen, zakelijk doen, et cetera.

Waar de een vanwege die psychologische breuklijn gaat mokken, kan een ander liegen, zaken verzwijgen, erover heen praten, ze negeren, het stelselmatige weglachen. De lijst is eindeloos. Maar de uitkomst is het zelfde: je reageert op een situatie in het heden precies zoals je dat vroeger als hulpeloos of knel zittend kind deed. Dat beperkt je mogelijkheden, vooral om gelukkig te worden en gezond te blijven.

Repareren van breuklijnen

Vanzelfsprekend kost het ‘repareren’ van psychische breuklijnen extra tijd. Hoeveel extra tijd hangt af van de ernst van de beschadiging. Healing met psychologische begeleiding is dan vaak langer nodig. Daarnaast vergt het meer tijd om de energie die door deze gebeurtenissen zich hebben vastgezet weer in beweging te brengen. Tegelijkertijd moeten de natuurlijke energetische grenzen herzien en aangesterkt worden.

Dat laatste gebeurt door healing(en), maar ik heb daar ook speciale meditatie(s) voor ontwikkeld, die op de chakra’s en het aura een herstellend effect hebben. Bij een psychologische breuklijn is er vaak sprake van intens beleefde emoties. In dat opzicht kunt je de gesprekstherapieën en de speciale healingen en meditatie-oefeningen ook zien als het neutraliseren (desensibiliseren) van te geladen emotionele belevingen. De technieken die ik ken om het op Afstand-Aura Reinigen is zinvol om in deze situatie te combineren met gewone healingen; hetzij ter plekke in de praktijk of op afstand.

Gebruikte Healing-technieken

In de afgelopen 35 jaar heb ik diverse healingtechnieken geleerd en uitgediept. In mijn Mijn CV kun je de diverse opleidingen en nascholingen nalezen. Zowel de reguliere als complementaire. De verschillende healingtechnieken integreer ik met elkaar tot een werkbaar geheel. Ik hanteer niet de werkwijze van één specifieke stroming. Maar combineer de technieken waarmee ik goed kan werken. En over welk resultaat ik tevreden ben.

Er zijn veel manieren om op de chakra’s in te werken. Met de handen, via visualisatie, symbolen, klanken enz. De ene techniek is niet beter dan de ander, wat verschilt is het werkingsgebied. Zo zijn er specifieke technieken om, zoals de Chinese Elementenleer het mooi zegt, de yin en yang kant goed op elkaar af te stemmen. Iedereen heeft een ontvankelijk (vrouwelijk) deel en een actief (mannelijk) deel. Beiden horen in evenwicht met elkaar te zijn. Teveel yin maakt afwachtend, passief, absorberend. Teveel yang maakt overactief, doorrennen in het leven, uit het oog verliezen dat doel en de weg naar dat doel toe even belangrijk zijn.

Er zijn technieken om heel plaatselijk de energie te versterken. Bijvoorbeeld na een blessure, val, of een andere vorm van kwetsure. Of het versterken van een beschermend gevoel rondom. Tijdens de healing voel ik welke technieken op dat moment het meest nodig zijn. Maar iemand kan ook heel gericht vragen of ik bijvoorbeeld z’n schouder wil behandelen na een lelijke val.

Cliënt ervaringen

Afstandshealing Justine

Ik heb al heel lang pijn aan mijn heup, knie en schouder. Overgehouden na een ongeluk. Als het te erg wordt neem ik paracetamol, maar liever doe ik dat niet. Bovendien vind ik dat dit de pijn amper wegneemt. Sinds enkele maanden heb ik geregeld een afstandshealing. Om de week of om de twee weken. En iedere keer valt me op hoe sterk die pijn zakt. Bijvoorbeeld binnen het half uur van de healing van pijniveau 8 naar 3, of van 7 naar 2. Soms zelfs helemaal geen pijn.
Incidenteel – als ik teveel gedaan heb – kan ik acuut terecht voor een afstandshealing.

De nacht erop slaap ik met minder of soms zelfs geen pijn. Maar het meest fascinerende is, dat me opvalt dat m’n conditie een beetje vooruit gaat. Geen grote stappen. Maar ik ben allang blij dat het lijkt alsof het niet verder achteruit gaat.

Afstandshealing Lisette
In je formulier bij de afstandshealingen staat onder andere dat je energie-inwerking op allerlei manieren kunt voelen. Via tintelen, pulsaties, wervelingen en meer algemeen een gevoel van werking. Ik vond het zo verrassend dat ik telkens wervelingen voelde. Had niet gedacht dat ik dat kon waarnemen.
Iedere healing voelde ik me rustiger worden. Na de derde healing voel ik me weer echt mezelf. Heerlijk.

Afstands Aura Reiniging Eva
Ik weet vooraf niet wat iemand als gebeurtenis in gedachten neemt. Tijdens de Afstands Aura Reiniging heb ik een audio-verbinding met de cliënt. Zo kan ik, wat ik waarneem, direct naar diegene verwoorden. Tegen Eva zei ik onder andere dat er intense gevoelens van verlating op kwamen zetten. Ik omschreef hoe dit energetisch aanvoelde en ook waar in en rondom haar lichaam. Er waren gevoelens van gevaar, maar ook zo hevig dat het leek alsof op dat moment een gevoeligheid in haar spijsvertering (snel misselijk worden bijvoorbeeld) ontstaan is. Ik beschreef hoe ze die gevoelens van gevaar en verlating telkens heel ver van zich ‘afduwt’. Alsof ze daarmee ‘niet gebeurd’ zouden zijn. HIeronder lees je Eva’s reactie op mijn verwoording en de effecten van de Aura Reiniging.

De gebeurtenis die zij in haar herinnering hield was de volgende: Ze liep in een winter met hoge sneeuwval met haar moeder op een dijkje. Op een bepaald moment kon ze als vijfjarig meisje het tempo niet langer bijbenen. Haar moeder liep door, terwijl zij achterbleef. Ondanks dat ze riep en riep, keek de moeder niet achterom en liep stoïcijns door, haar in diepste eenzaamheid en angst achterlatend. Moederziel alleen.

“Ik ben gisteravond in een meditatie nog eens terug gegaan naar die gebeurtenis en er gebeurde van alles. Zowaar kwam dat misselijke gevoel weer opzetten en ik merkte dat ik steeds aan het afbewegen was van het gevoel van in de steek gelaten worden. Waarschijnlijk omdat het pijnlijk is.”
“Ook merkte ik dat er veel angst zit op de idee dat mijn ouders boos op me worden omdat ik niet hard genoeg doorliep. Wat ik innerlijk vertaalde als dus niet hard genoeg mijn best deed. Vervolgens ben ik dus de rest van mijn leven aan het rennen geslagen om dat te voorkomen. Vond ik kennelijk op vijfjarige leeftijd al dat mijn moeder recht had mij in de steek te laten omdat ik niet hard genoeg mijn best deed?”
“Deze inzichten zijn een mooie eyeopener voor me. Ik ga nu anders naar dit soort situaties kijken. En hoop daardoor, dat ik er anders mee om zal gaan. Dat ik me niet te snel zo afhankelijk, of in de steek gelaten voel. En vooral dat die indruk dat ik ‘veel meer mijn best moet doen’ zal verdwijnen.”

Vergelijking healing vroeger met de huidige afstandshealing
Nienke: “Vroeger heb ik ook healing gedaan bij Tessa. De afstandshealing met de nieuwe technieken voelen anders aan. Ik voel wel dezelfde soort energie, maar het is veel dieper, zachter en nog stabieler.”

“Zodra het begint voel ik allerlei tintelingen. Ik voelde ook wervelingen aan de achterzijde, heel subtiel. Daarna weer wat beweging rond mijn hoofd vergelijkbaar met vorige keren. En daarna weer die zachte, volle, liefdevolle energie.
Later kwam er een prachtig licht bij mijn voorhoofdschakra. Er kwam enorm liefdevolle, lichte energie naar binnen en om me heen. Ik werd er helemaal door omringd en gevuld en leek wel bijna een soort van opgetild te worden. Heel fijn en mooi om te ervaren!”

Een healingverslag via digitale opname (van Zoom) of schriftelijk

Je kunt van mijn healing een (schriftelijk of mondeling) verslag krijgen. Specifieke informatie over enkele chakra’s of iets anders opvallends. Ik probeer dat energetisch te beschrijven maar ook in psychologische termen. Dankzij de recente IT-ontwikkelingen heb ik een voorkeur om dit via Zoom te doen. Ik leg het je daar uit, licht zaken toe. Je hebt meteen de gelegenheid om vragen te stellen. En – dankzij dit nieuwe medium – kan ik meteen een opname van het gesprek maken. Dit krijg je dan nagemaild.

Een andere optie is dat ik alles uitschrijf. Dat is veel werk. Het schriftelijke verslag varieert tussen de twee en drie pagina’s A4. Verhoudingsgewijs is dat duurder. Een nadeel kan zijn dat je niet meteen vragen kunt stellen.

Van veel mensen hoor ik dat ze een verslag zinvol vinden. Buiten dat het interessant is, geeft het informatie waar ze meer op kunnen letten om zich beter te kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden schriftelijk healingverslag

Hieronder vind je enkele voorbeelden hoe een schriftelijk healingsverslag eruit ziet.

Healingsverslag voorbeeld A

Healingsverslag voorbeeld B

Healingsverslag voorbeeld C

Healingsverslag voorbeeld D

Wil je een afspraak?

Back To Top