skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Wetenschap

Meditatie is meetbaar in de hersenen. Diverse universiteiten komen tot de conclusie dat bepaalde vormen van meditatie tot een blijvende reorganisatie van hersenactiviteit leiden. Men ontdekte dat mensen na drie maanden van meditatie makkelijker hun aandacht konden verdelen over prikkels uit hun omgeving. Dat verschil was ook zichtbaar in EEG-scans.

Onderzoek toont ook aan dat 8 weken lang mediteren je immuunsysteem positief beïnvloedt. Als je verder op het pad van mediteren bent, kun je zelfs nóg betere resultaten behalen. Meerdere onderzoeken tonen aan dat ontstekingen op celniveau verminderen door dagelijks te mediteren. Meditatie werkt positief als je geplaagd wordt door angsten en depressie.

Op deze pagina tref je divers nieuws aan. Vaak samen met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien hoe goed meditatie op de lichamelijke en geestelijke gezondheid werkt. Het is vervelend dat de zorgverlening zo overbelast raakt. Toch heeft het een voordeel. Nu komt veel meer naar voren hoe gezond mediteren is. Dat was het altijd al. Doordat de gezondheidszorg dicht slibt hebben nu reguliere instanties er baat bij dat je nog meer dan anders je gezondheid in eigen hand neemt. De effecten van meditatie zijn indrukwekkend, een overzicht van de lichamelijke en psychische effecten kun je hier lezen. Een maandelijks actueel overzicht van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken vindt je hier.

Meditatie en positieve effecten bij kanker

Het vaktijdschrift ‘Supplement’ bracht maart 2014 een goed artikel waarbij je – opnieuw – leest hoe waardevol mediteren is. Menselijk als we zijn om het wiel telkens opnieuw uit te vinden, zijn steeds meer ziekenhuizen doende meditatie te onderzoeken. Grote voortrekker is het Memorial Sloan Kettering Cancer Center te New York. Het Radboud-umc wil inmiddels ook nagaan welke vorm van mindfulness-behandeling bij hun kankerpatiënten het beste werkt en start zijn eigen onderzoek.

Door verbeteringen in de diagnostiek en behandelwijzen wordt kanker steeds vaker benaderd als een chronische ziekte. Hierdoor, maar ook vanwege een verwachte toename van het aantal kankerpatiënten stijgt de aandacht voor de psychische begeleiding en komt er meer oog voor begeleiding van de vele gevoelens die bij deze ziekte omhoog komen. Zowel de angsten als ook gevoelens van somberheid.

In het artikel worden diverse voorbeelden aangehaald van studies naar mindfulness. De best onderzochte patiëntengroep zijn borstkankerpatiënten. De resultaten van de onderzoeken zijn opvallend. Dikwijls is de uitkomst: “Significante verbeteringen op stemmingsklachten, welzijn en kwaliteit van leven.” Mede dankzij zulke onderzoeken ontstaat nu meer interesse voor ‘online mindfulness-therapie’, zoals bij het Helen Dowling Instituut te Bilthoven.

Wat moet je onder mindfulness verstaan? Kort en goed komt het erop neer dat je zoveel mogelijk je aandacht er continue bij hebt. Tijdens meditatie gebruik je die aandacht voor een specifiek onderwerp. Denk aan pijnverlaging, maar ook anders omgaan met gevoelens van angst, somberheid, zinloosheid en dergelijke.

De eerste stap is te leren je aandacht erbij te houden en dat valt niet altijd mee. Vandaar dat je voor deze eerste stap om gefocust te blijven meerdere technieken leert. Een verschijnsel waar je namelijk mee te maken krijgt is hoe snel de geest zich verveeld en daardoor afgeleid raakt. Op mijn cd Mindfulness leer je drie technieken die helpen om de aandacht erbij te houden.
Lukt dat goed, dan wordt de tijd rijp om op te stomen naar dieper werkende meditaties. Zoals die van het Hara Chakra. Met name deze cd helpt om lichamelijke en emotioneel goed bij te tanken. Het vergroot daarmee de lichamelijke en psychische weerbaarheid.

Bron: eSup, derde jaargang, nr 3 maart 2014 ‘Mindfulness bij kanker’.
www.sup.nl

Meditatie & Angst

Een van de belangrijke effecten die mediteren geeft is angstverlaging. Zie de wetenschappelijke referenties onderaan dit bericht.  Vooral doordat het gunstig werkt op stresshormonen. Cortisol is een daarvan. U vindt overigens een prima artikel over cortisol op de site www.natuurdiëtisten.nl. Verder op die site leest u ook een uitgebreid artikel, dat ik schreef over angst en de invloed op de amygdala. Een klein, amandelvormige structuur in de hersenen.
Dankzij mediteren kan het lichaam sneller stresshormonen neutraliseren. Dat is heel belangrijk, anders blijft het lichaam stresshormonen aanmaken. Zelfs al lang nadat het onnodig is om gestresst te zijn. U herkent dit doordat het bijvoorbeeld moeilijk is om te ontspannen. U blijft maar ‘gespannen als een veer’. Lichamelijk en geestelijk is er dan continue een te hoge staat van alertheid, van opwinding. ‘Arousal’ is de mooie Engelse uitdrukking hiervoor.
Voor uw lichaam en emotionele welzijn is dat ongezond. Dit knabbelt aan de immuniteit en holt u van binnen uit. Nu zijn er met mijn cd’s verschillende combinaties te maken ter angstverlaging. In het pdf bestand met de Cd Combinaties, leest u een daarvan.
Heeft u angstaanvallen (vroeger hyperventilatie genoemd), of bent u al jaren angstig? Dan kan er -zonder dat er erg in heeft- een automatische lichamelijke reactie zijn, waarbij u continue zulke stresshormonen aanmaakt. Om dat te veranderen is ‘gewoon een beetje ontspannen’ met meditatie niet goed genoeg. Dan wil je met mediteren dieper invloed uitoefenen op de hersenen. Dat betekent ook dat langer mediteren noodzakelijk is. Veel mensen houden dit beter vol als ze twee korte meditatie per dag doen. Het valt ze makkelijker dan één lange meditatie per dag. Om een echte verandering te krijgen is het ook nodig, dat u mediteren combineert met psychologische oefeningen. In het onderstaande schema gebruik ik die combinatie.

Advies van Tessa bij angst:

Angst kun je meditatief op verschillende manieren benaderen. De combinatie 1) kies je als het vooral ontstaan is door ernstige tegenslag of schendingen van vertrouwen. De combinatie 2) neem je in al die omstandigheden wanneer dat niet geldt.

Combinatie 1) cd Emoties & Gevoel met de cd Tegenslag & Vertrouwen

Fase 1: de eerste 6 weken
Basismeditatie (staat op beide cd’s): track 2, ‘s morgens  – elke dag
cd Tegenslag & Vertrouwen:   track 5, ‘s avonds  –  elke dag
cd Emoties & Gevoel:   track 6  – 2 x per week
cd Emoties & Gevoel:   track 7  – 2 x per week

Fase 2: de volgende 4 weken
cd Emoties & Gevoel:   track 3, ‘s morgens  –  elke dag
cd Tegenslag & Vertrouwen:   track  4 of 5  –  elke dag
cd Emoties & Gevoel:   track 6   –  1 x per week; track 7  –  1 x per week

Fase 3: de volgende 6 weken
cd Emoties & Gevoel:   track 5, ‘s morgens –  elke dag
cd Tegenslag & Vertrouwen:   track  4 of 5 –  elke dag
cd Emoties & Gevoel:   track 6   –  1 x per week; track 7  –  1 x per week

Combinatie 2) cd Emotionele Souplesse met de cd Emoties & Gevoel

Fase 1: de eerste 6 weken
Basismeditatie (staat op beide cd’s indien je de cd hebt Emotionele Souplesse inclusief  Basismeditatie): ‘s morgens  – elke dag

Fase 2: de volgende 4 weken
cd Emotionele Souplesse: track 3, ‘s morgens  –  elke dag (eerste 2 weken)
cd Emotionele Souplesse track  4,  ‘s avonds –  elke dag (eerste 2 weken)
cd Emotionele Souplesse track 3 t/m 5, ‘s morgens  en als je wilt ook ‘s avonds –  elke dag (laatste 2 weken)

Fase 3: de volgende 4 weken
cd Emoties & Gevoel:  track 3, ‘s morgens –  elke dag (eerste 2 weken)
cd Emoties & Gevoel: track  5, ‘s morgens –  elke dag (laatste 2 weken)
cd Emoties & Gevoel:   track 6   –  1 x per week; track 7  –  1 x per week

depressie

Meditatie & Kanker

Onderzoek laat ziet hoe meditatie gunstige invloed heeft, ook bij zulke ernstige ziekten als kanker. Het geeft verbeterde slaap, stress vermindering, verminderde stemmingswisselingen en minder vermoeidsheidsverschijnselen bij kankerpatiënten.

Advies van Tessa bij ernstige aandoeningen: 2x per dag mediteren

Mediteer 2 x per dag en eerst 6 weken lang met:
cd Mindfulness (voor de beginner: track 1, 2 of 3) én
cd Tegenslag & Vertrouwen, track 2

Dan 6 weken lang (wederom 2 x per dag mediteren):
cd Hara chakra maximaal 3 x per week en
cd Tegenslag & Vertrouwen maximaal 1 x per week
rest van de dagen cd Mindfulness track 1, 2, 3 of 4, of cd Tegenslag track 2, 4 of 5

Daarna, wederom 2 x per dag, naar keuze:
cd Hara chakra : niét vaker dan 5 x per week en
cd Tegenslag & Vertrouwen maximaal 3 x per week
NB: 1 dag per week geen van deze 2 bovengenoemde meditaties doen. De hierna genoemde meditaties kunnen wel: cd Mindfulness track 1, 2, 3 of 4 of cd Tegenslag track 2, 4 of 5

mindfulness
depressie

Enthousiasme en sneller moe worden

Normaal gesproken raakt iedereen blij van enthousiasme. Het is ook heerlijk om enthousiast te zijn, of met mensen omringd te zijn die enthousiast zijn. Enthousiasme geeft energie. Er is wel een kleine addertje, want enthousiasme kan ook energie némen. Hoe werkt dat? Het zijn vooral die mensen die qua constitutie meer hert-eigenschappen in zich hebben, die hieraan bloot staan. In  het boek ‘t Went zo’n element, omgaan met je constitutie’ dat ik samen met co-auteur Marijke de Waal Malefijt schreef, lees je waaraan je de hert-constitutie herkent. In de Ayurveda wordt het hert de ‘Vata-dosha’ genoemd. Wij hebben die Ayurvedische termen meer toegankelijk gemaakt voor Westerlingen.

Enthousiasme is een energie die opstijgt, zich verbreedt en alle kanten opgaat. Juist bij ‘Herten’ schuilt er een gevaar bij enthousiasme, dat ze er moe en uitgeput van raken. Hoe heerlijk dit ook is. Enthousiasme maakt dat je aura zich wil gaan vergroten, verruimen. Als je dan niet goed op je grens let, dan kan je juist door je enthousiasme te ver over je grens gaan. Bovendien kunnen anderen daardoor jou ook makkelijker beïnvloeden. Vooral omdat je bij enthousiasme zo makkelijk denkt en zegt ‘ja!’. Voor je het weet heb je al ‘ja’ gezegd tegen een klus en vergat je dat je nog een hele stapel hebt. Of zorgt het dat je geen helder zicht meer houdt op wat je oorspronkelijk van plan bent. Een leuke oefening om dit te merken is met de cd Neutraliteit.

Kies track 2 van deze cd en stel je voor dat een van de twee personen waarmee die track oefent, iemand is die razend enthousiast is. Als je het goed doet, merk je hoe je grenzen vervagen door dit enthousiasme. Hoe heerlijk en warm enthousiasme is, het kan een risico zijn. Door alert te zijn hierop, wordt het makkelijker die beïnvloeding te neutraliseren. Train jezelf juist dan je aura compacter te maken (in de cd Aura’s & Chakra’s staat precies hoe je dat moet doen) én leer jezelf aan niet meteen enthousiast ‘Ja, dat doe ik.’ te roepen. Zeg liever met veel enthousiasme ‘Oh, wat leuk. Dat wil ik graag doen, ik kijk het alleen nog even in mijn agenda na voordat ik definitief ‘ja’ zeg.’

Meditatie & Suikerspiegelstoornissen

Transcendente meditatie (TM) verbetert de bloeddruk en de insulineresistentie bij personen met kransvatziekten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 103 personen met stabiele kransvatziekten. Gedurende zestien weken volgden 52 personen een programma van TM. De overige 51, de controlegroep, kreeg lessen in algemene gezondheid. Aan het eind van het onderzoek was de bovendruk in de TM-groep opvallend lager dan in de controlegroep. De insulineresistentie was in de TM-groep ook beduidend beter. De hartslagvariabiliteit was ook verbeterd, maar net niet opvallend ten opzichte van de controlegroep.

Zowel bloeddruk als insulineresistentie zijn een onderdeel van het metabool syndroom. Dit onderzoek lijkt er op te wijzen dat door TM fysiologische factoren die reageren op stress zijn te beïnvloeden. Volgens de Amerikaanse onderzoekers zijn risicofactoren voor kransvatziekten op deze wijze mogelijk te beïnvloeden.

Advies van Tessa bij suikerspiegelstoornis:

  1. Start met track 2 van cd Emoties & Gevoel, 6 weken lang 1 x per dag.
  2. Vervolg met cd Emotionele Souplesse, conform de handleiding.
  3. Ga daarna naar track 3 van de cd Emoties & Gevoel en volg de handleiding.
Vertering

Meditatie & Hoofdpijn

Het toepassen van meditatietechnieken kan bijdragen aan een kosten effectieve alternatieve pijnbestrijding. Het is in deze studie bij hoofdpijn zeer effectief gebleken.

Advies van Tessa bij hoofdpijn:

  1. Start met cd Mindfulness en volg de handleiding
  2. Start dan met track 3 van cd Overprikkeling & Alter major en volg verder de handleiding
  3. Stap over op de cd Tegenslag & Vertrouwen en volg de handleiding.
mindfulness
depressie

Huid & Meditatie

Onderzoek heeft uitgewezen dat stress een belangrijke factor is bij het herstel van wonden. Zo is bekend dat huidziekten zoals psoriasis, eczeem en zelfs melanomen verergerd worden wanneer er sprake is van chronische stress. Ook zijn mensen met stress minder bestand tegen infecties en is de werking van het immuunsysteem verminderd. Ze zijn vatbaarder voor zowel bacteriële als virale infecties.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij studenten. Het onderzoek liet zien dat de mate van boosheid, verwarring, angst, depressie, moeheid en spanning bij deze studenten de conditie van de huid beïnvloedden.

Advies van Tessa voor een gezonde huid:

  1. Start met track 1 conform de handleiding.
  2. Ga naar 6 weken over op track 2, conform de handleiding

 

griep, verkoudheid

Meditatie & Hormoonhuishouding

Meditatie geeft een cortisolverlaging te zien in testen gedaan bij vrouwen in de post menopauze. Cortisolverlaging is ook goed om hart- en vaatproblemen te voorkomen die zich vaak voordoen na de menopauze.

Advies van Tessa voor een gezonde huid:

Combinatie cd Overprikkeling, cd Emoties & Gevoel en cd  Hara chakra

Fase 1: de eerste 6 weken
Basismeditatie  track 2, van cd Overprikkeling ‘s morgens  – elke dag

Fase 2: de volgende 6 weken
Cd Overprikkeling, track 3 ’s morgens, elke dag

Fase 3  de volgende 4 weken
cd Emoties & Gevoel:   track 3, ‘s morgens  –  elke dag
cd Emoties & Gevoel:   track 6   –  1 x per week; track 7  –  1 x per week

Fase 4 : de volgende 6 weken
cd Emoties & Gevoel:   track 5, ‘s morgens –  elke dag
cd Emoties & Gevoel:   track 6   –  1 x per week; track 7  –  1 x per week

Fase 5 : de volgende 6 weken
Cd Hara chakra, track 1 , ’s morgens , maximaal 5 x per week
Cd Overprikkeling, track 5, een moment van de dag, de andere 2 dagen

Wil je een afspraak?

Back To Top

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen