skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Therapie

Het woord ‘therapie’ betekent genezing brengen. Dus betekent gesprekstherapie dat er via gesprekken geprobeerd wordt genezing op gang te brengen. Je hoeft niet eerst ziek te zijn voordat je gaat veranderen. Therapie is niet zwaar, eng of voor ‘kneuzen’. Therapie is stimulerend, haalt talenten van jezelf naar boven en zorgt dat je beter tegen de eisen van de maatschappij opgewassen bent.
Wat de meesten cliënten verrast, is dat therapie ook leuk is. Tijdens de therapie wordt geregeld gelachen en heb je ronduit plezier. Dat kan ook haast niet anders, want nieuwe mogelijkheden ontdekken met meer voordelen. Wie wordt daar niet blij van?
En ja, we zijn ook serieus. Maar dat is in de zin dat ik jou serieus neem, net zoals je klachten of wensen en het therapie bedrijven serieus neem. Het betekent niet dat we continue met ernstige, serieuze gezichten bij elkaar zitten.

Verderop lees je allerlei vermogens die je in jezelf kunt aanboren of vergroten. En weet je wat zo mooi is? Combineer je therapie met speciale meditaties, dan groeien die vermogens sneller.
Mijn ervaring is dat je met zo’n 6 gesprekken van een tot anderhalf uur al zóveel kunt bereiken. Dat het bijna zonde is om therapie niet aan jezelf cadeau te geven.

Waaruit bestaat mijn aanpak?

Als eerste bespreken we wat je dwars zit. Daarbij is het lang niet altijd nodig om in het verleden te wroeten. Dat verleden kan nuttige informatie geven, maar het échte werk vindt nú plaats. Nadat je mij hebt ingesproken en ik aan de hand van diverse vragen meer weet over jouw situatie, kom ik in het eerste gesprek met een plan van aanpak. In dit voorstel bespreek ik welke mogelijkheden ik voor je heb. Ik geef toelichting en je hebt uiteraard alle vrijheid om te zeggen welk onderdeel je het meest aanspreekt.
Soms werk ik met leestips uit mijn boeken ‘t Went zo’n element (gaat over constituties), Ik ben van gisteren (voorheen uitgebracht onder de titel Ik voel (n)iets voor verandering, Wil ik wat ik voel en De uitputting voorbij, wat verdieping geeft aan onze gesprekken.

In grote lijnen let ik steeds op vier invalshoeken. Telkens beoordeel ik welke het beste passen bij jouw plan van aanpak.

1. Psychologische informatie

Bijv. herhalende patronen, zelf ondermijnende gedachten of gevoelens, negatieve ervaringen e.d. Ook mogelijkheden om moeilijkheden te doorstaan, goed alleen te kunnen zijn e.d. worden tijdens de consulten onderzocht. Meer hierover kun je hieronder lezen. Veel psychische klachten kunnen ondersteund worden door speciale meditaties, maar ook door het lezen van hoofdstukken uit mijn boeken.

2. Chakra-psychologie en Healing

Om je vreugdevol en fit te voelen is het belangrijk dat je jouw chakra’s optimaal genoeg gebruikt. Ik kan nagaan of er zwakheden in je aura of chakra’s zijn die jou verzwakken. Of merken dat je jouw energie versplintert, of dat emotionele situaties zich in jouw energie hebben vastgezet. Kortom: is er sprake van ongemerkt energieverlies? Mijn suggesties kunnen variëren in praktische oefeningen (zoals oefeningen die helpen anders met emoties en gedachten om te gaan). Of bijvoorbeeld schrijf-, of lees- of doe-opdrachten. En natuurlijk is ook een mogelijkheid om healing in te zetten.

3. Meditatie

Er zijn speciale meditaties die psychologische processen helpen veranderen. Deze zijn soms sneller en werken soms beter dan gesprekken. Meer hierover kun je lezen op de algemene meditatie-pagina en allerlei extra mogelijkheden per meditatie-cd kun je lezen op de CD-pagina.

4. Fysieke informatie

Lichamelijk goed in je vel zitten is net zo belangrijk bij gesprekstherapie en healing. Daarom wordt er ook aandacht geschonken aan je constitutie en voeding van je energetische kanalen (meridianen en chakra’s). Meer hierover kun je lezen in het E-boek Ziekte voorkomen door extra opletten verkrijgbaar bij Kobo en Amazon voor € 1,99.

Psychologische vermogens

Hieronder vind je informatie over diverse vermogens die nodig zijn om je jezelf te voelen. Om kalm te kunnen blijven te midden van hectiek. Om het beste van jezelf naar voren te laten komen. Kortom: om een gelukkiger mens te worden.

Moeilijke gevoelens of gedachten doorstaan

Het vermogen om gedachten, gevoelens te doorstaan. Dankzij dit vermogen ben je opgewassen tegen onder andere frustraties, machteloosheid, verdriet, pijn, angst, opwinding, ongerustheid, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, communicatieve blunders enz.

In vaktermen heet het vermogen om gedachten, gevoelens, fantasieën etc. te doorstaan ‘containing capacity’. Je kunt dit vertalen als het vermogen om gevoelens, belevingen, gedachten, fantasieën te omvatten. Het is een belangrijk vermogen om je geestelijk te ontwikkelen en het bepaalt in grote mate hoe geestelijk gezond je kunt blijven. Het helpt stress te verlagen en daarmee verhoogt het jouw immuniteit.

Opgewassen zijn tegen frustratie, verdriet, pijn, angst Het is belangrijk dat deze zogeheten ‘containing capacity’ sterk is. Daarmee ben je opgewassen tegen frustratie, verdriet, pijn, angst, opwinding, ongerustheid. Een goede ‘containing capacity’ voorkomt veel narigheid. Zoals het nemen van verkeerde beslissingen. Beslissingen die genomen worden uit bijvoorbeeld angst, ongeduld, boosheid, machteloosheid e.d. brengen meestal weinig goeds.

Het vermogen om gedachten, gevoelens, fantasieën, etc. in de hand te houden en er weloverwegen mee om te gaan behoed je ook voor communicatieve blunders. Zoals te snel met beschuldigingen zijn, tactloze of ondoordachte opmerkingen plaatsen. Ruzie maken omdat je het niet kunt verdragen ongelijk te hebben etc.

Grip krijgen op je gevoelens en gedachten. Fantasieën die ongeremd hun eigen leven kunnen leiden, zorgen voor minstens zoveel narigheid. Denk je als voorbeeld aan angsten of onzekerheden waarmee je opeens allerlei beren op je weg ziet. Of waarmee je problemen groter maakt dan ze echt zijn en zo paniek of onrust zaait. Het is nuttig om je fantasieën, gevoelens, gedachten enz. binnen de perken te houden (dit noemt men ook wel in vaktermen ‘containing capacity’) te kunnen houden.

Integratie-vermogen: oftewel een win/win-oplossing

Een goed ontwikkeld integratievermogen leert je dat er vaker sprake is van een en/en-mogelijkheid in tegenstelling tot een of/of-oplossing. Daarmee kunnen je keuzes zorgvuldiger zijn waardoor je deze minder vaak hoeft bij te stellen. Het integratievermogen is belangrijk. Zonder dat blijft alles wat je ervaart en leert losse brokken informatie. Alsof een grote puzzel alleen maar uit afzonderlijke puzzelstukjes bestaat en het je niet lukt deze in elkaar te zetten.

Eenzijdige denkbeelden of opvattingen geven weerstandvermindering.
Natuurlijk moet dit vermogen getraind worden. raken. Bij kinderen gebeurt dit spelenderwijs, bijvoorbeeld met al die knutsel- en fröbelspelletjes. Het hele leven lang blijft dit vermogen belangrijk. Het zorgt ervoor dat alle informatie die op je afkomt, die je leest, hoort en ziet tot een logisch en zinvol geheel samengebracht kan worden. Het zorgt ook dat een menselijke neiging om bij problemen situaties te simpel of zwart/wit te zien vermeden wordt.
Eenzijdige denkbeelden of opvattingen kunnen namelijk een risico geven voor de lichamelijke en geestelijke immuniteit.

Krachtenspel van polariteiten.
Hoe meer je één opvatting, gevoel, ervaring, etc. toelaat en andere mogelijkheden steeds afwijst, des te groter zijn de tegenkrachten die je oproept. Voor je het weet belandt je daardoor in een krachtenspel van polariteiten. Het nadeel daarvan is dat dit altijd een verscherping van die tegenstellingen oproept. De kans dat je daardoor meer van anderen afdrijft, meer disharmonie oproept, minder oplossingen ziet wordt dan alleen maar groter. Het integratievermogen leert juist dat er veel kanten aan een situatie zitten. Er bestaat niet slechts één oplossing of één goede mening.

Splitsing: alles- of- niets denken.
Op psychologisch niveau bestaat het gevaar te blijven steken in gedragingen die als basis dit ‘alles-of-niets’ denken hebben. In vaktermen heet dit splitsing en het wordt gezien als een versimpelde, kinderlijke manier van functioneren. (Meer informatie hierover lees je in de hoofdstukken 5 t/m 8 van mijn boek Ik voel n/iets voor verandering.) Op energetisch niveau krijg je door splitsing minder vitaliteit. Energie die niet alleen je geestelijk en emotionele welzijn beïnvloedt, maar ook je lichamelijke gezondheid.

Zelftroostend vermogen

Emotioneel stabiel zijn. Met een goed zelftroostend vermogen kun je de innerlijke beelden van fijne tijden zo sterk maken dat je geestelijk opgewassen bent tegen nare momenten of moeilijke perioden in je leven. Wat dit geestelijke vermogen betekent wordt al zo’n beetje door de woorden verteld. Het is het vermogen om je zelf te troosten. Om verdriet, pijn, angst, onzekerheden, boosheid etc.te verwerken en vooral de pijn of het ongenoegen dat je beleeft op een goede manier op te vangen.
Je hebt een lichaam, je bent niet je lichaam.
Je hebt gevoelens, maar je bent niet je gevoelens. Je hebt gedachten, maar je bent niet je gedachten.

Geen jaloezie en geen verlatingsangst.
Alle zintuigen kunnen helpen om het troostend vermogen te verhogen. In zekere zin is dit zelftroostend vermogen niet veel meer dan je zich een fijne tijd herinneren. Deze naar voren halen en zo sterk maken dat dankzij dit innerlijke beeld je geestelijk opgewassen bent tegen het nare moment of de nare periode die je doormaakt.
Nu kan niemand vermijden dat hij allerlei onaangename gevoelens, gedachten, fantasieën, ideeën enz. meemaakt. Je kunt wél voorkomen dat deze je regeren.

Onaangename gevoelens vermijden.
Er zijn verschillende aanwijzingen waaraan je kunt herkennen dat dit vermogen bij je onvoldoende sterk is. Zoals moeite hebben om alleen te zijn, moeite om je alleen te vermaken, heel jaloers zijn of verlatingsangst hebben. Dan is dit zelftroostend vermogen nog laag. Nu hoef je niet zulke kenmerken te vertonen om te besluiten dit vermogen toch nog sterker te maken. Te sterk kan dit niet worden en je kunt er alleen maar baat bij hebben.

Onderscheidingsvermogen

Het onderscheidingsvermogen leert je te zien en te voelen wat zuiver en waarachtig is, wat onecht is of schone schijn. Het woord zegt al wat het is: het vermogen om alles wat verschillend is te kunnen onderscheiden van elkaar.

Hij was zo aardig, maar ondertussen.
Toch komt het voor dat mensen dit vermogen op een zacht pitje zetten. Hoe vaak ziet u niet een gruwelijk krantenbericht en leest u dat de omgeving zegt: ‘Hij was altijd aardig. Heel gewoon. Ik heb nooit wat aan hem gemerkt. Hij groette me altijd vriendelijk en soms maakten we een gezellig praatje.’ En dat terwijl de dader meedogenloos zijn kinderen en/of vrouw heeft afgeslacht. Wekenlang geslagen, vernederd etc.

Signalen niet gezien.
In dergelijke voorbeelden heeft de omgeving allerlei signalen niet gezien. Ze konden de vege tekenen niét onderscheiden. Ze hebben niet de verschillen gezien tussen je aardig voordoen en echt aardig zijn. Want daar is nu dat onderscheidingsvermogen voor. Te zien wat is zuiver en waarachtig en wat is onecht en schone schijn. Een partner die ‘opeens’ verlaten wordt, heeft die kleine signalen gemist. De man die rijexamen doet en heftig verontwaardigd is dat hij zakt ook. Notabene had hij nog zo gezellig gesproken met de examinator! Hoe kan dat? Tja, zijn examinator zag niet over het hoofd dat er drie ingrepen waren. De man zelf had het niet opgemerkt. Een kind dat hoegenaamd ‘plots’ van je vervreemdt of ‘zomaar’ slechte cijfers op school haalt. Ook daarbij heeft de ouder niet onderscheiden wat er geleidelijk aan plaatsvindt.

Gezinscode: mogen en durven.
Natuurlijk heeft iemand diverse redenen om niet goed te kunnen onderscheiden. Het kan uit onervarenheid zijn, vaker echter schuilen afweermechanismen eronder. ‘Mag’ iemand niet goed onderscheiden, want dat botst met een innerlijke code. Zo’n innerlijke code kan heel divers zijn. Meestal begint het als een gezinscode. Een die bijvoorbeeld zorgt dat onaardig of onheus gedrag constant vergoelijkt wordt. Heel veel andere oorzaken zijn hierin mogelijk. Het leidt in ieder geval tot het dempen van een goed onderscheidingsvermogen. Ongemerkt traint iemand zo zich erin om telkens bepaalde informatie niét waar te nemen.

Herstellen van het onderscheidingsvermogen
Om dit te herstellen kan het goed zijn daar psychologische begeleiding bij te zoeken. Wat zeker net zo nuttig is, is te leren hoe via meditatie het onderscheidingsvermogen weer aangescherpt kan worden. Beide methoden versterken elkaar, zodat sneller het onderscheidingsvermogen weer op de juiste helderheid functioneert.

Er is een interessant wetenschappelijk onderzoek dat dit bevestigt. De onderzoekers zijn Weiss M, Nordlie JW en Siegel EP met hun artikel Mindfulness-based stress reductions as an adjunct to outpatient psychotherapy in Psychother Psychosom 2005; 74(2): 108-12.

Vermogen tot introspectie

Kijken naar jezelf. Een verhoging van het vermogen tot introspectie betekent dat je in staat bent je gedrag, gevoelens, gedachten, ervaringen, herinneringen en dergelijke beter waar te nemen en beter te beoordelen. Je kunt zogezegd dieper bij jezelf naar binnen kijken, te rade gaan. Hierdoor kun je meer antwoorden vinden op bijvoorbeeld wat je motiveert, waarom dit je motiveert. Waarom je tegen iemand opziet of juist waarom je iemand boeiend vindt, etc.
Voordelen van een verhoogd vermogen tot introspectie zijn dat het:

  • Je zelfstandigheid vergroot;
  • Je beter kunt nagaan welke adviezen écht goed voor je zijn;
  • Je minder makkelijk op een dwaalspoor of in de war wordt gebracht;
  • Sneller oplossingen kunt creëren;
  • Het draagt bij tot meer innerlijke rust en tevredenheid;
  • Het zorgt dat je jouw doelen en wensen makkelijker kunt bereiken. etc.

Ik weet niet wat ik fijn of leuk vind
Sommige mensen vinden het heel lastig om te weten wat ze fijn of leuk vinden. Of het nu iets groots is als bijvoorbeeld een opleiding of werkkring of iets kleins, zoals wat trek ik aan vandaag of heb ik wel of geen zin om ‘s avonds mee uit te gaan. Je ziet dat dit vermogen direct van invloed is op je keuze.

Is dit vermogen zwak dan leer je dat alleen ontwikkelen door de ‘vallen en een bult oplopen’-methode. Een ander ‘besluit’ bijvoorbeeld dat je mee uit gaat. En doordat je de volgende dag vreselijk moe bent, merk je pas ‘ik had helemaal niet meegewild’. Een ander voorbeeld is: Je hebt al langer een relatie die wel ‘loopt’ maar toch niet echt helemaal fijn is.

Er broeit misschien wat, maar je kunt dat maar niet pakken. Dáár heb je  nu dat introspectievermogen voor nodig. Daarmee kun je precies de vinger op de juiste plek leggen. Dan weet je waaraan het schort in je relatie en dan hoef je niet eerst uit elkaar te gaan om zo een nieuwe, betere relatie te krijgen.

Je kunnen beheersen

De term impulsbeheersing spreekt voor zich, hiermee ben je staat impulsen die in je opkomen te beheersen. Dit vermogen krijgt meestal pas de aandacht wanneer het tot problemen leidt. Zoals impulsaankopen dat kunnen doen of impulsieve opmerkingen of handelingen. Goede verkopers kennen de kracht van van een zwakke impulsbeheersing. Zij proberen juist die verleiding bij op te wekken zodat u aan een koopimpuls gehoor geeft.

Genotmiddelen niet kunnen weerstaan
Het is natuurlijk niet alleen bij aankopen dat deze impuls er is.  Genotmiddelen niet kunnen weerstaan, direct iemand van repliek dienen of hem/haar steeds in de rede vallen of iemand niet laten uitpraten.
Of als iemand iets zegt of doet wat je niet bevalt hem afbekken of erop slaan. Een slechte impulsbeheersing komt bij veel ziekten kijken. Bij angst- en paniekstoornissen, eetstoornissen, relationele problemen tot verslavings- of geweldsdelicten aan toe.

Omgaan met frustratie

Frustratie-tolerantie wil zeggen dat je tegenslagen kunt opvangen. Dat je er niet door van streek raakt of dat het je gemoed aantast. Het is nauw verbonden met je impulsbeheersing.

Frustratie groeit bijvoorbeeld omdat iets tegenzit. Het lukt je bijvoorbeeld niet de elektronische wekker te programmeren. Voor de zoveelste keer laat je wat vallen, doet de computer niet wat je wilt. Maar ook frustraties die ontstaan bij langdurige ziek zijn, het uitblijven van ‘resultaten’ hoe je ook je best doet.

Bij frustratie-intolerantie kan een lage impulsbeheersing ervoor zorgen dat je dan bijvoorbeeld uit nijd die hele wekker op de grond smijt. In het ergste geval trek je een winkelier over de toonbank en slaat hem in elkaar omdat een aankoop je niet bevalt. Of richt je jouw frustratie op je zelf door eetbuien, drankgebruik, strenge detoxkuren, pillengebruik.

Omgaan met angst: angst-tolerantie

Angst is een slechte raadgever’. Wie kent de uitdrukking niet. Toch is dat makkelijk gezegd als je niet angstig bent. Angst zorgt nu eenmaal voor vreemde en soms onlogische reacties. Angst zorgt er in ieder geval voor dat je zenuwstelsel belast wordt. En dat is voor je lichaam onprettig.

Het kan daardoor je spijsvertering verstoren, waardoor je ‘plots’ negatieve reacties op voeding vertoont. Het kan je uit de slaap houden. Het kan je coördinatievermogen aantasten, zodat je meer brokken maakt, uit onhandigheid je vaker stoot, dingetjes laat vallen enz. Angst maakt dat je niet helder meer kunt denken, je dingen vergeet, het overzicht verliest, overgevoelig wordt.
Dat de kraaien van kommer en kwel over uw hoofd vliegen kunt u niet veranderen. Wel dat ze zich op uw hoofd gaan nestelen.

Meditatie helpt tegen angst
Meditatie helpt om een sterk zenuwstelsel te creëren. Dit komt doordat je bij meditatie leert op een heel diep niveau te ontspannen. Veel dieper nog dan slaap kan bewerkstelligen. In mijn boek Wil ik wat ik voel staan acht hoofdstukken over angst. Natuurlijk lees je ook hoe je op een praktische manier angst stapsgewijs overwint. Het zijn slechts 3 stappen waaraan je hoeft te denken. Je vindt ze op pagina 176 tot en met 181 van dit boek.

Het is pas in de diepste ontspanning dat een lichaam zich herstelt. Dat het bijkomt van alles waaraan het is blootgesteld. Dat zijn fysieke indrukken: bijvoorbeeld de schrik van agressie in het verkeer, en emotionele en mentale indrukken. Zorgen over je moeder die plots een ongelukkige val heeft gemaakt. Angst voor het verlies van je baan nu het je bedrijf gaat reorganiseren. Allemaal impulsen die hun effecten hebben op lichaam en geest. Om daar van bij te komen is diepe ontspanning onontbeerlijk. Echte rust.

Dit is een van de redenen dat dagelijkse meditatie bijdraagt tot een sterkere immuniteit en een sterk zenuwstelsel. Dankzij een goed zenuwstelsel kun je schrik en angsten beter opvangen. Je hoeft je niet langer meer erdoor te laten leven. Bovendien lukt deze beter in perspectief te blijven zien. Vooral helpt het schrik of angsten niet laat uitgroeien tot paniek, want dan ben je nog verder van huis. Er is divers wetenschappelijk onderzoek dat aantoont hoe meditaties angst helpt te verlagen. Zoals een artikel van Aftanas L. Golosheykin S. ‘Impact of regular meditation practice on EEG activity at rest and during evoked negative emotions.

Verleden loslaten

Je kunt ervaringen opdoen in je leven die diepe sporen achterlaat. Vaak gaat het dan om nare gebeurtenissen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van verregaande onverschilligheid, misbruik, geweld enz. wat intense machteloosheid, grote onveiligheid, langdurige instabiliteit e.d. in je oproept. Het is begrijpelijk, dat hoe jonger je was of hoe vaker het voor kwam, des te ingrijpender dat is. Soms kan zo’n situatie zo’n diepe invloed op je psyche uitoefenen dat je psychisch gaat ‘stilstaan’.

Psychisch stilstaan
Dit ‘psychisch stilstaan’ wordt ook een ‘psychologische breuk of breuklijn’ genoemd. Je kunt het je voorstellen als een ernstige en ingrijpende barst, een inbreuk op je psyche, op je leven.
Je leven stagneert. Dat ‘psychisch stilstaan’ merk je doordat je telkens -ongewenste- beelden van die situatie(s) krijgt of dat je psychologisch op een bepaald niveau blijft stilstaan. In het eerste voorbeeld kan er sprake zijn van veelvuldige nachtmerries, of dat je vaak tijdens gewone werkzaamheden overvallen worden door de nare herinneringen of door ‘flash backs’. (Het kortstondig beleven van eerdere beangstigende gebeurtenissen.)

In het tweede voorbeeld kun je denken dat je als puber, door scheiding of overlijden van een van je ouders telkens bij wisselende adressen ter verzorging werd ondergebracht. Of een situatie waar de ouders scheiden, maar ondanks de scheiding blijft de ene ouder de andere ouder zwart maken. In deze twee laatste voorbeelden kan je als puber op een geestelijk niveau blijven ‘hangen’. Voor een puber is het relatief normaal dat ze door mokken aangeven, dat ze ergens niet blij mee zijn. Bij een psychologische breuklijn kan het gebeuren dat die puber dat niet meer afleert. Ook als volwassene weet hij of zij dan alleen maar door mokken aan te geven dat iets hem of haar niet bevalt.

Repareren van breuklijnen
Vanzelfsprekend kost het ‘repareren’ van psychische breuklijnen tijd. Psychologische begeleiding is dan langer nodig. Daarnaast vergt het meer tijd om de energie die door deze gebeurtenissen zich hebben vastgezet weer in beweging te brengen. Tegelijkertijd moeten de natuurlijke energetische grenzen herzien en aangesterkt worden. Dat laatste gebeurt door healing(en) en speciale meditatie(s) die op de chakra’s en het aura een herstellend effect hebben. Bij een psychologische breuklijn is er vaak sprake van intens beleefde emoties. In dat opzicht kunt u de gesprekstherapieën en de speciale healingen en meditatie-oefeningen ook zien als het neutraliseren (de-sensibiliseren) van te geladen emotionele belevingen.

Triple-combinatie: therapie, healing en meditatie
Geestelijk gezond en krachtig zijn -psychologische immuniteit- bestaat uit psychologische componenten en uit energetische aspecten. De energetische onderdelen beïnvloed je door meditatie en specifieke energetische oefeningen die de chakra’s en het aura beïnvloeden en met healingsessies.

Healing; herstel psychologische breuklijnen
Ook kan ik psychologische breuklijnen beïnvloeden met healing. (In mijn boek Ik voel (n)iets voor verandering staat in hoofdstuk 25 beschreven hoe een healing eruit zien, wat je als cliënt kunt ervaren.

Omgaan met tegenstrijdigheden

Wel en niet willen geeft verlaagde immuniteit. Makkelijk met tegenstrijdigheden omgaan geeft emotioneel rust en is daarom ook goed voor je immuniteit. Veel mensen vinden het lastig om met tegenstrijdigheden om te gaan. We willen graag duidelijkheid. ‘Hij ziet zijn ex wel heel vaak; houd hij nu van mij of ook nog van haar?’ Prompt slaat de twijfel toe. ‘Ik wil naar buiten toe, maar ook zo graag mijn boek uit lezen.’ Je moet eigenlijk bij je ouders langsgaan, maar wilt liefst met je eigen gezin op pad. Enzovoort.

Een kenmerk van goede beslissingen en zorgvuldige overwegingen is nu juist dat deze ruimte laten voor zowel het een als het ander. Door te denken in ‘of-of’ creëer je snel een ongenuanceerde voorstelling van zaken. Het doet ook geen recht aan de gecompliceerdheid van zaken of van problemen. Zeker als het belangrijke zaken aangaat, zoals je gezondheid, je relaties, je gevoelsleven e.d.

Te kort door de bocht opstelling
Zo’n ‘of-of’-opstelling brengt je makkelijk in uitersten of extremen terecht. ‘Of je houdt van mij, óf van die ander!’ Het is goed óf verkeerd, zwart of wit. Dit zet een situatie of een gesprek op ‘scherp’. Dat helpt niet om een tot een goede oplossing te komen. Toegeven aan een ‘of-of’ oplossing is om twee redenen onverstandig:

Psychologisch is de kans groot dat je gevoelens daarmee ontkent, wat jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid niet ten goede komt. Al is het al puur omdat je continue energie moet besteden om dat wat je wilt ontkennen constant weg te drukken.
Energetisch roepen ‘of-of’ opvattingen spanningen op in je aura en chakra’s. Daarmee kunnen deze minder optimaal functioneren, wat weer zijn beslag heeft op je emoties, interacties met anderen, je totale energiehuishouding en uiteindelijk op je lichamelijk functioneren.

Tegenstrijdigheid doorstaan
Hoe beter je in staat bent tegenstrijdigheden te doorstaan des te stabieler wordt je emotioneel en mentaal. Tegenstrijdigheden zorgen er weleens voor dat je direct maar iets doet in plaats van eerst rustig nadenkt.

‘Of-of’ denken geeft daardoor vaak ondoordachte acties, ruzie, onterechte beschuldigingen, domme uitspraken, onnodige aankopen of verkeerde beslissingen. Het uitwisselen van meningen kan problemen geven en uitmonden in relatieproblemen of problemen op het werk. ‘Of-of’ denken maakt het leven eerder moeilijker dan plezierig.

Last hebben van anderen

Teveel last hebben van anderen heeft o.a. te maken met het vermogen om energie van anderen buiten je te sluiten. Gedachten en gevoelens en zelfs je wensen en fantasieën zijn bewegende, levende ‘energie’. Dat lijkt bizar en toch is het niet zo moeilijk om dit zelf te ervaren bij jezelf en bij anderen. Werk je bijvoorbeeld met een hypernerveuze collega of een collega die de pest ergens over in heeft. Of met een collega die gewoon rustig is, dan merk je direct het verschil in je eigen energiehuishouding.

Van de eerste wordt je onrustig, moe of geïrriteerd en van de tweede niet. Mensen die als een ‘zuignap’ aan je kleven of gewoon van die mensen waar je je groen en geel aan ergert. Deze mensen kosten vitaliteit.

Last van andermans energie
Zit je zelf lekker in je vel en loopt het allemaal mee in je leven dan is er weinig aan de hand. Anders is het, wanneer dit niet het geval is. Dan kan jouw eigen psychische negatieve energie of die van anderen neerslaan in jouw lichaam. Moeheid, hoofdpijn, spijsverteringsklachten, zijn slechts een greep uit de vele energieblokkades. Gelukkig is daaraan wat te doen. Door meditatie en/of healing. Daarmee kun je leren eerder negatieve energie te signaleren én te neutraliseren.

Wil je een afspraak?

Back To Top

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen