skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Meditatie en Bescherming

Is meditatieve bescherming nodig?

In de nieuwsbrief ‘Voorkomt meditatie psychose of epilepsie?’ schreef ik hoe goede psychologische meditaties vaste ijkpunten inbouwen. Zo’n ijkpunt is een van de maatregelen tijdens meditatie, die bescherming bieden. Er zijn meer meditatieve beschermingsmogelijkheden. Elk met hun eigen voordeel, zoals het snel kunnen schakelen van een (te) hoge energie naar een lagere en stabielere energie. Deze nieuwsbrief gaat over de verschillende beschermingsmogelijkheden, wanneer en waarom ze nodig zijn.

Waarom is bescherming tijdens meditatie nodig? Wat moet er beschermd worden? Zijn er verschillende meditatieve beschermingstechnieken?
Jaarlijks worden diverse mensen opgenomen omdat ze door verkeerd mediteren doordraaien. Vervreemding, stevig in de war zijn tot psychose aan toe zijn enkele voorbeelden, die verkeerd toegepaste meditatie kan oproepen. Lees hier het verhaal van iemand, die doordraaide door verkeerd te mediteren.

Welke beschermingstechnieken nodig zijn, is afhankelijk van het doel van je meditatie. Gaat het om training van aandachtigheid (vaak mindfulness genoemd), ontspanning, energetisch reizen, verruiming van energetische waarneming, et cetera?

Bescherming bij actieve en passieve meditatie

Allereerst is er een verschil tussen wat je kunt noemen actieve versus passieve meditatie. Onder actieve meditatie versta ik hier dat je met volle aandacht een activiteit uitvoert. Dat kan tuinieren zijn, of wat ze tegenwoordig ook ‘mindful wandelen’ willen noemen, administratief werk et cetera.

Actieve meditatie

Actieve meditatie is een bezigheid waarbij je ongehaast en met volle aandacht te werk gaat. Het is geen zuivere meditatie, maar het leunt er een beetje tegenaan.
Het verandert wel in echte meditatie, zodra je je activiteiten kortstondig sterk vertraagt. Dit soort meditaties duren heel kort; van 5 tot 7 minuten.
Doe je op zo’n moment bijvoorbeeld administratie, dan schiet dat echt niet op. Maar dat is daarvoor ook niet langer de bedoeling. Je gebruikt de administratieve bezigheden alleen als middel om een korte, actieve meditatie uit te voeren. de handelingen houden op een makkelijke manier je aandacht ‘gevangen’.
En na deze meditatie kun je opgefrist het doen van – bijvoorbeeld – administratie weer voortzetten.

‘Slow-motion’ geeft meditatieve bescherming

In het bovengenoemde meditatie creëert die grote vertraging van al je bewegingen, deze slow-motion, zoveel extra tijd in denken, voelen en doen (beweging), dat het niet alleen de waarneming enorm verhoogt. De vertraging creëert een krachtige mogelijkheid voor lichaam en geest om in korte tijd bewuster te worden wat de staat is waarin jouw lichaam en geest op dat moment is. In de huidige tijd komt het dikwijls voor dat de geest op het lichaam vooruit wil lopen.

Lichaam en geest moeten echter eenzelfde tempo hanteren en behoeftes van lichaam en geest moeten beiden continue actief gemonitored en bijgesteld worden. Dit is in wezen een natuurlijke staat van functioneren. Zaken als stress, ambitie, ongerustheid (anxiety), angst, et cetera kunnen dit negatief beïnvloeden. Een slow-motion meditatie van hooguit vijf minuten helpt al om denken, voelen en doen in gezonder vaarwater te krijgen. Het is mede daardoor ook een krachtig middel bij een stijgende anxiety.

(Te) snel werken of haasten, jezelf opjutten (of laten opjutten), overdreven je best doen, te ingespannen bezig zijn, honger- of dorstimpulsen wegdrukken, spierspanningen of ongemakkelijke lichaamshoudingen negeren; het zijn voorbeelden waarbij een slow-motion meditatie bescherming biedt. Een voordeel van deze ‘slow motion’-meditatie, wat onder de categorie “actieve meditaties” valt, is dat deze vorm geen extra beschermingstechnieken nodig heeft.

Doe de Slow-motion-meditatie

Vertraag voor vijf minuten al je bewegingen alsof je in een uiterst langzame slow-motion film zit. Gebruik extra je zintuigen. Merk bijvoorbeeld op hoe weinig kracht en inspanning het van een spier vraagt om een letter op je toetsenbord of tablet in te tikken. Luister naar het geluid van de toetsinslag. Houd je ogen vast gericht (in dit voorbeeld) op de vinger, waarmee je op een toets tikt.
Sla ook gade welke gedachten en gevoelens dit oproept. Ontstaat er onrust van binnen door dit trage tempo? Borrelen opjuttende gedachten op, zoals ‘Dit schiet echt niet op?’

Houd, terwijl gedachten en gevoelens opgeroepen worden door de vertraging, vast aan de slow-motion. Na zo’n minuut of vier groeit lichamelijke kalmte en stabiliteit. De geest kan nog wel graag willen ‘doordenderen’ of ‘full speed er tegenaan willen’, maar het lichaam geeft een signaal af dat meer kalmte en beheersing weldadiger is. Ga na zo’n vijf of zes minuten weer over naar een normaler tempo.

Tegenstand tijdens deze langzaam-actie

Afhankelijk van het gat tussen natuurlijke en gedreven activiteit, zullen je gedachten en gevoelens meer of minder tegenstand bieden tegen deze door jezelf opgelegde, onnatuurlijke traagheid.
Gebruik bij meer innerlijke tegenstand tijdens de oefening die informatie om te beseffen, hoe je de behoeften van je geest en je lichaam uit elkaar drijft. Teveel en/of te vaak dit doen leidt onherroepelijk tot fysieke klachten of ziekte. En zo kan een uiterste korte meditatie van zo’n 5 minuten je bescherming bieden.

Passieve meditatie en bescherming

De zogeheten actieve meditaties hebben geen extra beschermingsmaatregelen nodig. Passieve meditaties wel. Onder passieve meditatie versta ik dat je gaat zitten of liggen, je ogen sluit en langere tijd de geest naar binnen keert.

Ontspanningsmeditatie en bescherming

Mediteer je alleen mediteert voor ontspanning, dan zijn meditatieve beschermingsmaatregelen amper nodig. Op zo’n moment is een simpele maatregel voldoende: zorg dat je ongestoord kunt mediteren. Niets is vervelender, dan wanneer je in meditatie bent er plotseling de bel gaat of er loopt iemand je kamer binnen. Het is vergelijkbaar, met diep in slaap zijn en wakker schrikken. Het zenuw-, hormoon- en vaatstelsel reageren scherp op zo’n onverwachte inbreuk. Niets gevaarlijks, alleen wat hinderlijk. Hoe dieper de meditatie is, des te onaangenamer de schok kan zijn.

Meditatie bescherming

Er bestaan meer beschermingsmogelijkheden. Deze worden belangrijk, wanneer je meer met meditatie wilt bereiken dan alleen ontspanning. Zo bestaan er

  1. meditatieve ijkpunten en
  2. meditatieve schakelmogelijkheden

Meditatieve ijkpunten

Meditatieve ijkpunten zijn meditatief ingebouwde punten, die bescherming geven doordat je op zo’n ijkpunt de gelegenheid hebt, om helder waar te nemen of je energie zich dusdanig ontwikkelt als passend of gewenst is. Bijvoorbeeld een te snelle vibratie van je energie of te ijle energie kan ongewenste effecten geven lang nadat je de meditatie afgerond hebt. Een te snelle vibratie kan zorgen dat je bijvoorbeeld overprikkeld raakt, slaapprobleem krijgt, onrustig blijft. Te ijle energie kan zorgen dat je lang nadien een onwerkelijk gevoel overhoudt, of geestelijk afwezig of onbereikbaar bent. Of dat het slechts met veel moeite lukt om adequaat op situaties te reageren. Beide voorbeelden kunnen tot grote brokken leiden.

Meditatieve schakelmogelijkheden

Meditatieve schakelmogelijkheden geven bescherming door onder andere energie-verschillen aan te passen en beter op een situatie af te stemmen. Waarom is een meditatief ijkpunt belangrijk en waaraan voldoet een goed ijkpunt? Een meditatief ijkpunt is een onderdeel van meditatie die je iedere keer toepast. In mijn meditaties merk je die onder andere, doordat stelselmatig bij iedere meditatie het centrum van het hoofd erbij betrokken wordt. Ook het noemen van je eigen voor- en achternaam in dit centrum van je hoofd is zo’n ijkpunt.

Bescherming door meditatieve schakelpunten

Aan het eind van je meditatie is het stil benoemen van de dag en datum in het centrum van je hoofd zo’n meditatieve schakelmogelijkheid.
Je schakelt daarmee terug van puur innerlijk bezig zijn naar klaarstaan voor impulsen van buiten. Je in het verkeer begeven is daarmee bijvoorbeeld een stuk veiliger. Ik adviseer nooit om te mediteren in de auto. Tenzij het een actieve meditatie is. Dan is autorijden alleen autorijden; geen radio, niet telefoneren, geen gesprek met een mede-passagier voeren. Alleen met volle aandacht de auto besturen.

Meditatieve schakelmogelijkheden en bescherming

Vertering
CD Tessa Gottschal Emotionele Souplesse

Zo’n laatste voorbeeld – het in stilte benoemen van de dag en datum aan het eind van je meditatie – behoort tot een van de beschermingsmaatregelen, die zorgen dat je snel kunt omschakelen of opschakelen in je energie, zoals van een (te) hoge energie-niveau naar een lager niveau. Je neemt met zo’n maatregel eerder waar, dat een inbreuk op je energie dreigt of dat die gepleegd wordt. Je herstelt ook sneller van energie-wisselingen (zoals bij de negatieve impact van 5G-netwerk).

Er zijn allerlei meditatieve schakelmogelijkheden. Ik noem hier enkele veel voorkomende maatregelen:

  • een goede verbinding en de verhouding tussen het kruin- en wortelchakra*. (Dit is de meeste essentiële bescherming wat schakelmogelijkheid betreft.)
  • daarna is de verbinding en verhouding tussen het tweede chakra met het keelchakra de meest belangrijke. (Zie daarvoor de cd Emotionele Souplesse).
  • de invloed op je auralagen (de cd Aura’s & Chakra’s leert je daar drie technieken. NB: er zijn 2 uitvoeringen van deze cd. De Complete Versie (alleen als download) en de versie ‘Aura & Chakra’s waarbij je ook de cd Rust & Evenwicht nodig hebt. De Complete Versie is inclusief de tracks van de cd Rust & Evenwicht.)
  • het kunnen verharden/verzachten van de buitenste auralaag
  •  en zoals aan in de bovengenoemde alinea: bij het afsluiten van je meditatie oefening in stilte de dag en datum benoemen.
CD Tessa Gottschal Aura’s & Chakra’s

Ik wens je weer veel plezier met mediteren. En in een andere nieuwsbrief zal ik schrijven wat het is aan de verbinding tussen het kruin- en wortelchakra dat daar zoveel bescherming vanuit gaat. Of – als die verbinding niet in balans is – juist niet en wat voor verschijnselen dat kan geven.

Lees hier de vorige nieuwsbrief ‘Voorkomt meditatie psychose of epilepsie?’

Of de nieuwsbrief die beschrijft hoe kleine energiedeeltjes tot rellen of andere agressie kunnen leiden: ‘Mini energie-puntjes & rellen’

Nieuwsbrief ‘Overprikkeling & je bijnieren (deel 1)’ en ‘Overprikkeling & je bijnieren (deel 2)’, en ‘Overprikkeling & je bijnieren (deel 3)’.Back To Top