skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Nieuwsbrief: Woede-aanval lokt hartaanval uit

Woede is slecht voor je hart. Een van de belangrijkste voordelen die mediteren oplevert is een stabieler emotioneel leven. Meegesleurd worden door je emoties kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Zo blijkt het risico op een hartaanval is acht keer groter vlak na een woede-uitbarsting. Ook een angstaanval is geassoc

Depressed businessman

ieerd met een negen keer hoger risico op een hartaanval. Wetenschappers van de universiteit van Sidney bevestigen hiermee wat allang vermoed werd. Woede en angst vormen een hartrisico omdat ze bloeddruk, hartslag en bloedstolling verhogen.

Nawerking emotionele uitbarsting

Het verhoogd risico bestaat niet enkel tijdens een woedeaanval, maar blijft nadien ongeveer twee uur nazinderen. Het gaat om intense woedeaanvallen: gebalde vuisten, tanden op elkaar, het verlies van controle over zichzelf, enzovoort. Vaak vinden woedeaanvallen plaats tijdens ruzies met familieleden of met anderen (resp. 29 % en 42 %), tijdens het werk (14 %) of tijdens het autorijden (14 %).

Deze resultaten werden gevonden bij patiënten bij wie een vermoedelijke hartaanval bevestigd werd met angiografie. Ze werden ondervraagd naar hun bezigheden die 48 uur aan de symptomen voorafgingen.

Risico’s woede-aanval op hartaanval

Hoewel het absolute aantal van hartaanvallen door woede uitgelokt klein blijft (2 %), moeten sterke emoties voortaan wel als risicofactor beschouwd worden. Zeker bij bepaalde hartpatiënten moet de frequentie van intense emoties omlaag gebracht worden met stressreductietechnieken. Meditatie is dan een goedkope en effectieve techniek.

In mijn Blog bij het onderdeel ‘In je kracht staan’ lees je meer over het kunnen beheersen van intense emoties. Toegeven aan zulke intense emoties als een zinderende woede-uitbarsting of een paniekaanval is het tegenovergestelde van in je kracht staan. Het is eerder uiting van een falende zelfzorg op cruciale momenten.

Mediteren na woede of een paniekaanval

Zowel na woede als een paniekaanval is het zaak de stresshormonen die deze gevoelens oproepen te neutraliseren. Hetzelfde geldt voor de verhoogde hartslag en dhartaanvale gestegen bloeddruk.
Gewoon wat bijkomen werkt daarvoor onvoldoende. Een diepe ontspanning zoals mediteren kan geven functioneert beter. De cd Gun jezelf rust is dan de beste keuze.

Gun jezelf rust

Op deze cd staan 4 meditaties die bovengenoemde negatieve verschijnselen aanpakken. Afhankelijk van de intensiteit van de woede/paniek kun je een of zelfs alle vier de meditaties doen.

hartaanvalKorte en lange termijn

Gebruik voor de directe aanpak eerst de cd Gun jezelf rust. Om op langere termijn beter met gevoelens van machteloosheid en paniek om te gaan is de cd Emoties & Gevoel een prima vervolg.

Geoffrey H Tofler et al. Triggering of acute coronary occlusion by episodes of anger. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, February 2015 DOI: 10.1177/2048872615568969

Back To Top