skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Voorkomt meditatie psychose of epilepsie

Voorkomt meditatie psychose en/of epilepsie?

Kun je met meditatie een psychose of epileptische aanval voorkomen? Deze nieuwsbrief behandelt vragen als: wat gebeurt er energetisch tijdens een psychose en epilepsie? Wat zijn de raakvlakken tussen deze twee ziekten? Wat zorgt dat je bevattelijk ervoor raakt? Hoe verlaag je de risico’s? En vooral: welke meditaties zijn geschikt en welke kun je beter vermijden. In kort bestek zijn 3 punten belangrijk:

 1. Zorg lichamelijk dat je suikerstofwisseling continue stabiel blijft
 2. Bouw ijkpunten in de meditaties (zie verderop)
 3. Kies regulerende en geen verruimende meditaties. Bijvoorbeeld wel meditaties die emoties stabiel houden (bijv. de cd Emoties & Gevoel), maar geen meditatief ‘reizende’ meditaties om je soulmate te ontmoeten of iets dergelijks.

Meditatie en psychose

Psychoses lijken vaker voor te komen dan enkele decennia geleden. Waarbij ik in deze nieuwsbrief op psychoses duidt, uitgelokt door grote of aanhoudende stress en/of angst(en). Dus niet psychoses, die voorkomen vanuit schizofrenie of een bipolaire stoornis.

Dat psychose tegenwoordig vaker voor lijkt te komen kan komen door onder andere een toename van drugs en andere bedwelmende stoffen (alcohol, ghb, crystel meth, space, etc). Echter zeker ook door ongezonde leefstijlen. Zoals dikwijls terugkerend slaaptekort, ongezonde voeding, overprikkeling, sterke disbalans tussen rust en inspanning, et cetera. Natuurlijk is een enkele keer slecht slapen, eten en zo geen probleem. Zodra dit wekelijks, of dagelijks, voorkomt kan dit tot ernstige nadelige effecten leiden.

Epilepsie

Epilepsie kent verschillende oorzaken, waaronder erfelijkheid en zuurstoftekort tijdens de geboorte. Normaal gesproken komt epilepsie vaker bij ouderen voor en minder bij jongeren. Echter, door een serieuze hersenbeschadiging zoals bij een ongeluk, kan iemand epilepsie krijgen. Maar ook door infecties (bijv. hersenvliesontsteking), vaataandoeningen (bijv. herseninfarct).

Energetische kijk op epilepsie

Er zijn verschillende energetische visies op de beide ziektes (epilepsie en psychose). Gedurende een epileptische aanval wordt gezegd dat zich aan de patiënt een andere vorm van bewustzijn opdringt. Die vorm verdringt de eigen persoonlijkheid, wat gepaard gaat met een intense strijd daartegen. Wie naderhand zijn belevingen herinnert, kan deze visioenen openbaren, zoals de profeet Mohammed mogelijk deed.
Vanwege dergelijke visioenen noemde men vroeger epilepsie ook wel een heilige ziekte. Andere bronnen zien epilepsie als een gevoel van grote strijd. Een waarbij iemand zichzelf geweld aandoet. Of als gevoel, wat diegene heeft dat hij ‘vervolgd wordt’.
Astrologisch va;t deze ziekte onder de planeet Uranus. “Teveel uranische kracht maakt opgeschroefd en opgewonden of geeft plotselinge storingen in de elektrische zenuwstromen (absences, pseudo-epilepsie en echte epilepsie).”

Psychose

Aan een psychotische aanval gaat dikwijls een langdurige periode vooraf, waarbij iemand ernstig verwaarloosd is. Hetzij door omstandigheden van buitenaf zoals bijvoorbeeld in oorlogsgebieden, hetzij doordat iemand zichzelf verwaarloost. Meestal valt het samen met een periode waarbij iemand onder hoge druk staat. Dat kan van buitenaf zijn, maar evengoed doordat iemand zichzelf teveel of intens onder druk zet. Zoals een naderend examen, optreden of presentatie. Wat in ieder geval opvalt, is dat de balans al lang van te voren zeer scheef is. Zoals bijvoorbeeld een periode van aanhoudende stress. Tenzij een psychose opgewekt wordt door een drug, want dan kan een psychose acuut optreden.

Natuurlijk spelen meerdere factoren een rol of iemand een psychose krijgt: de aanleg (hoe bevattelijk is iemand ervoor, zoals bijvoorbeeld iemand met een vata-constitutie is bevattelijker dan een kapha- of pitta-constitutie), leeftijd (jongvolwassenen zijn vatbaarder), drugs- of medicijngebruik, impact van heftige gebeurtenissen, slaapgebrek, langdurig slechte voedingsgewoonten.

In wezen kan een psychose iedereen overkomen. Zodra de draaglast ver overschreden wordt en de psyche niet langer een extreme druk aan kan, kan een geestelijke deur open gaan naar een ‘andere wereld’. Dat is zelden een fraaie wereld van ontspanning en vreugde.

Meditatie en de energetische kijk op psychose

Er staat minder geschreven in de diverse literatuur over energetische visies van een psychose. Wel over bijvoorbeeld het verschijnsel overactiviteit, dat zich bij een psychose kan voordoen. Daarover wordt o.a. gezegd dat bij overactiviteit er sprake is van angst. “Zichzelf onder druk voelen staan. Als een gek bezig zijn.”

Over een psychose wordt ook geschreven als dat er sprake is van veel dwang. Alsof er innerlijk een slavendrijver verborgen zit, die afdwingt hoeveel je moet in het leven. Er is geen mogen, enkel moeten. Keihard, onverbiddelijk, verplichtend, dictatoriaal en meedogenloos naar jezelf. Andere teksten beweren, dat in de psychose de mens zijn schaduw beleeft. En dat die angsten voor diens schaduw zo groot zijn, dat die vanuit die angst meestal volledig geprojecteerd wordt. Zoals stemmen, aanvallen, achtervolgingen, moordplannen, enz.

Epilepsie: een aanval op het kruinchakra

Bij ziekten als epilepsie en psychose, en dat wordt van meer psychische aandoeningen gezegd, raakt de natuurlijke energetische bescherming aangetast. Hoe dieper de aantasting, des te ernstiger de gevolgen. Epilepsie wordt bijvoorbeeld gezien als een entiteit die zich via het kruinchakra een weg naar binnen dringt.
Gebeurt die indringing op een bewuste, gecontroleerde en vreedzame wijze dan gaat dit gepaard zonder fysieke verschijnselen, zoals bij channeling en zoals goede mediums dit toepassen. Goede veiligheidsmaatregelen zijn vanzelfsprekend daarbij belangrijk, anders kan het channelen of mediumschap uiterst onplezierig en/of pijnlijk zijn.
Bij epilepsie, wat vanuit de energetische invalshoek gezien wordt als een onvrijwillige indringing, creëert die indringing heftige verschijnselen. De effecten blijven overigens niet beperkt tot het kruinchakra, alle ondergelegen chakra’s lijden onder de onvrijwillige, tijdelijke, overname.

Psychose: een aanval op de energie-lagen

Een psychose wordt vanuit de energetische optiek meer bezien als algehele aantasting van de natuurlijke energetische bescherming. Waarmee bedoeld wordt, dat niet een bepaald chakra als ingang aangevallen wordt. Zoals bij epilepsie het kruinchakra het eerste doelwit is. Bij een psychose is het de algehele verzwakking of verbrokkeling van het aura, wat toegang biedt. De aura kan bijvoorbeeld beneveld raken. Vergelijkbaar met een zware mistwolk, die het landschap bedekt en grijs en grauw maakt. Die ‘mistwolk’ zorgt dat herkenning en oriëntatie van psychevreemde energie (energie die niet van jezelf is) moeilijker gaat.
Alcohol kan dit doen, medicatie (vooral krachtige pijnverdovende en bewustzijnsverlagende medicatie zoals morfine, ketamine, etc), vanzelfsprekend diverse soorten (party)drugs, maar simpelweg ook een chronisch slaaptekort of aanhoudende stress.

Het mag duidelijk zijn, als daarnaast slecht en onregelmatig wordt gegeten, met bijvoorbeeld veel gemaksvoedsel, snacks, energie-dranken dat dit een verdere negatieve uitwerking heeft. Net als andere gezondheidsverlagende factoren als roken, blootstaan aan lawaai of een andere vorm van geluidsoverlast, zware psychische stress en zaken als bedreigingen en geweld. Een relatief nieuw fenomeen dat de energetische bescherming kan aantasten zijn elektro-magnetische straalvelden. Het is nog de vraag of de opkomst van het G5-netwerk in dit licht bezien een goede ontwikkeling is.

Beide ziekten, epilepsie en psychose, kunnen dus uitgelokt worden door misbruik van middelen, alcohol, druggebruik, slaaptekort, hevige spanningen en emoties, en een ongezonde leefstijl.

Energetische versterking

Voordat je wilt mediteren om psychose of epilepsie te voorkomen of die kansen te verlagen, zijn enkele punten belangrijk. Het klinkt misschien saai en afgezaagd, om te zeggen dat een gezonde leefstijl, zowel voedingskeuzes als andere leefstijlkeuzes, de basis vormen. Toch is dat het geval. Dit geldt extra, wanneer je gevoelig bent voor psychose of epilepsie.

Bloedsuikerspiegel

Qua voeding is het essentieel dat de bloedsuikerspiegel zo constant mogelijk blijft. Te hoge pieken of dalen belasten het lichaam. Voor het lichaam is dit een stressimpuls, die liefst alleen voor noodsituaties zou mogen gelden. Het gaat ten koste van de energetische verdediging en kan vatbaar maken voor energetische uitgelokte ‘aanvallen’.  Voorbeelden van het onnodig belasten van de bloedsuikerspiegel zijn het overslaan van maaltijden, teveel en te vaak zoetigheid eten, loze koolhydraten zoals witbrood, pasta van witmeel, tot in de kleinste uren blijven feesten, honger en rust wegdrukken met zogenaamde energie-drankjes of pillen. Meer over de effecten van een goede of verkeerde bloedsuikerspiegel vind je onder andere in de volgende artikelen: Glycemisch index, Nadelen van suiker, Mythes over suiker

Meditatie en bescherming bij psychose en epilepsie

Wanneer een gezondere levensstijl ontwikkeld is, dan kun je via meditatie meerdere zaken doen ter versterking van de energetische bescherming.

 1. Zorg voor een sterk ijkpunt; bijvoorbeeld het centrum in het hoofd (zoals in mijn Basismeditatie) of je hart (hartcoherentie-meditatie)
 2. Zorg dat je voldoende in staat bent je emoties op een gebalanceerde manier te uiten. (cd Emotionele Souplesse: de tracks Vertering en Supervertering)
 3. Versterk je vermogen om emoties en gedachten te doorstaan; ook wel ‘containing capacity’ (moeilijke gevoelens doorstaan) genoemd. (cd Neutraliteit)
 4. Houd emoties op een gezond niveau (cd Emoties & Gevoel).
 5. Controleer en zuiver geregeld de auralagen (cd Aura’s & Chakra’s). Pas deze cd eerst toe nadat je de anderen gedaan hebt. Juist bij het doormaken van een psychose of een epileptische aanval, is het beter eerst meer psychische robuustheid en stabiliteit op te bouwen. De voorgaande cd’s helpen daarbij.
  CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer

IJkpunt inbouwen

Goede psychologische meditaties bouwen ijkpunten in. Deze creëren een energetisch vangnet. Dat is extra belangrijk wanneer je gevoelig bent voor psychoses of epilepsie. De opzet van goede meditaties is dat ze je meer in contact met jezelf brengen. Waardoor je meer emoties kunt doorstaan en ook beter daarmee omgaat. Hetzelfde geldt voor gedachten. Meditatie helpt de dagelijkse hectiek, of druk waaronder je staat, in goede banen te leiden.

Kortom: psychologische meditaties zijn dus niet alleen voor dat ene meditatie-moment. Psychologische meditaties zijn mede bedoeld om de meditatief versterkte waarden als kalmte, overzicht en beheersing mee te nemen in alles wat je die dag doet. Dat betekent niet dat je als een namaak-boeddha rondloopt. Je blijft een gewoon mens van vlees-en-bloed, met emoties en gedachten. Je holt alleen niet als een marionet achter emoties of gedachten aan. Er blijft continue ruimte voor kalmte, overzicht en beheersing. En dat is een kwaliteit die heel handig is, juist in deze samenleving met zoveel verleiding, gejaag en gejakker.

Bronnen

 •  Acht feiten over psychose
 •  Wat is epilepsie
 • Tessa Gottschal – Ik voel niets voor verandering zowel als Ik ben van gisteren (zelfde inhoud, andere titel) (Casusbespreking blz 280)
 • Mellie Uyldert – Lexicon der Geneeskruiden, o.a. blz 155
 • Mellie Uyldert – Sterren, mensen, kruiden
 • Louise Hay – Heel je lichaam
 • Thorwald Dethlefsen en Rüdiger Dahlke – De zin van ziek zijn

 • Barbara Ann Brennan – Licht op de aura
 • Christiane Beerlandt – De sleutel tot Zelf-Bevrijding
 • Johan Linschoten – Energietherapie en psychotherapie
 • David Harewood kennen sommigen misschien als acteur uit films als ‘The Nightporter’. In de documentaire ‘David Harewood: Psychosis and Me’ spreekt hij over zijn psychose toen hij 23 was en opgenomen werd. David sprak voor het eerst hierover op World Mental Health Awareness Day 2017, en via Twitter. In de documentaire probeert hij te herleiden wat er toen allemaal speelde. Voor het eerst gaat hij dat dan onderzoeken en bekijken wat er toen in zijn leven scheef liep. Multi factoren leidde bij hem tot de psychose. Waaronder zijn grote vermoeidheid, stress (voor het allereerst de impact van racisme meemakend. Hij was verbijsterd hoe alleen de aandacht naar zijn huidskleur ging en niet naar zijn acteerkwaliteiten. “You’re a black Romeo.” werd er bijvoorbeeld steeds gezegd nav zijn rol in Romeo & Julia.). De stress van recensies en de effecten van drugs en alcohol.
 • ‘A Royal Team Talk: Tackling Mental Health’ HRH the Duke of Cambridge, Gareth Southgate, Peter Crouch, Thierry Henry, Danny Rose and Jermaine Jenas gather together in the company of Dan Walker for an extraordinary and revealing conversation about men’s mental health.
Back To Top