skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Taken van de lever: lichamelijke en emotionele detox

lever detoxEen van de belangrijkste taken van de lever is het zorgen voor lichamelijke en emotionele detox. Bij detoxen denken we vaak aan lichamelijk reinigen en ontgiften. De lever is echter minstens zo belangrijk als emotionele ‘reiniger’.
Er is namelijk een direct verband tussen de lever en het handhaven van grenzen, jezelf aanpassen, frustratie en het tweede en derde chakra. Dat verband is z’n psychologische kant als ‘grensrechter’.

Taken van de lever: lichamelijk en emotioneel

De lever heeft lichamelijke taken en psychologische. Het is deze psychologische kant  die de cd Emotionele Souplesse een extra dimensie geeft. Ter verduidelijking eerst meer over de fysieke werking van de lever. De lever is een belangrijk orgaan en kent kort gezegd drie belangrijke lichamelijke taken:

  • het zorgen voor biochemische omzettingen
  • het zorgen voor de ontgifting
  • het zorgen voor een goede galstroom

Denk bij al deze ‘zorgtaken’ aan drie vragen waarmee de lever dag en nacht bezig is.

  1. Herkennen: wat voor stof is dit?
  2. Afwegen: wat heb ik -lichaam- eraan?
  3. Beslissen: wat doe ik -lichaam- ermee?

Herkennen – afwegen – beslissen

Anders gezegd: de lever heeft  het vermogen tot onderscheiding, afweging en beslissing. Op lichamelijk niveau gebruikt de lever dit om waardevolle stoffen te herkennen en door te sluizen, wel of niet in een gewijzigde vorm. Schadelijke stoffen en niet nuttige stoffen detecteert de lever. Hij verandert deze van biochemische vorm en voert het af naar darmen of nieren om daar uitgescheiden te worden.

De lever als lichamelijke grensrechter

De lever doet dit met alle binnengekomen (voedings-)stoffen. Alles wordt gecontroleerd, beoordeeld en ingezet voor gebruik of afgevoerd. De lever bewaakt zo continue het lichamelijk welzijn. Dit is een van de redenen waarom de natuurgeneeskunde zoveel belang hecht aan het functioneren van de lever.

De lever en z’n effect op de vertering

Voedsel wordt via het spijsverteringsstelsel afgebroken, waardoor voedingstoffen er uit kunnen worden opgenomen. Zodra voedsel in de dunne darm komt, wordt er galvloeistof (gal) aan toegevoegd. (De gal ligt ingebed in de lever.) Men denkt vaak dat galzouten alleen een rol spelen bij de afbraak van vetten. Maar galzouten spelen bij meer mechanismen een rol. Zoals door het stimuleren van de productie van het actieve schildklierhormoon in vetcellen. En in het afvoeren van afvalstoffen nadat de lever het ontgiftingsproces goed heeft afgerond. De gal is ook nodig om de pancreasenzymen te activeren.

De lever als emotionele grensrechter

De lever is al met al op te vatten als een soort grensrechter. De energie van de lever is bepalend voor het geven van richting, van sturing. Zowel lichamelijk als emotioneel. Zou je het simpel zeggen, dan bepaalt de lever mede of je iets wel of niet doet. Op lichamelijk niveau bijvoorbeeld in de vorm van: lukt het wel/niet om een  ontgifting succesvol af te ronden? Lees hieronder hoe de lever dit op emotioneel niveau doet.

Als zogeheten grensrechter beschermt de lever ook het emotionele welzijn. Exact dezelfde drie eerdergenoemde vragen komen dan terug, alleen de uitvoering verschilt. Alle herkenningen, afwegingen en beslissingen zijn in dit geval psychologisch van aard.

  1. Herkenning: welk gevoel / gedachte is dat?
  2. Afweging: wat heb je eraan?
  3. Beslissen: Wat doe je ermee?

1) Herkenning: welk gevoel of gedachte is dat?

De eerste stap is het herkennen van gevoelens en gedachten. Mede dankzij de leverenergie kun je (leren) de tijd (te) nemen wat het is wat je voelt en denkt.

Zoals de lever op fysiek niveau zorgvuldig beoordeelt wat voor soort (voedings-)stof binnenkomt, zo hoort dezelfde zorgvuldigheid plaats te vinden bij het herkennen van gevoelens en gedachten. Dat betekent dat beheersing een sleutelfactor is om gezonde beslissingen te kunnen nemen.

Bijvoorbeeld doordat je stil staat wat een gebeurtenis emotioneel en mentaal in je omhoog brengt. Irriteert die gebeurtenis je, frustreert het, verveelt het, maakt het moedeloos, onzeker, onrustig, ongeduldig,  blij, enthousiast et cetera. Allerlei mogelijke antwoorden op de vraag: ‘Welke gedachten / gevoelens komen omhoog? ‘

2) Afweging: wat heb je eraan?

De tweede stap is de vraag: ‘Wat heb je eraan?’ Die stap kun je zien als een beoordeling hoeveel ruimte je aan  opwellende gevoelens en/of gedachten wilt of moet geven.

Stel, je voelt je gefrustreerd. Of je denkt ‘Hè, niet weer dat verhaal’. ‘Weer dat gezeur.’ Of iets roept vragen op, verwarring, onzekerheid, et cetera. Tijdens deze tweede stap dien je na te gaan wat je met de bemerkte gevoelens en gedachten wilt doen.
Zijn ze zo belangrijk dat je meteen in actie moet komen? Levert dat rust op? Of creëert het meer  onrust? Moet het  per se direct of kan het  wachten? Moet je, wat je voelt of denkt, alleen verwerken; deze simpelweg doorstaan?

Doorstaan en impulsbeheersing

Een gedachten, gevoel of gebeurtenis  moeten doorstaan komt dikwijls voor. Het is eenvoudigweg niet altijd mogelijk of gezond om op van alles wat je voelt of denkt te reageren. Om emotioneel gezond en stabiel te blijven is het belangrijk dat het vermogen om emoties en gedachten te doorstaan stevig is. In chique termen heet dit impulsbeheersing. Ook wel ‘Containing Capacity’ genoemd. Meer hierover lees je hier.
Een gezonde impulsbeheersing ondersteunt trouwens de groei van het vermogen tot differentiatie: het kunnen aanbrengen van nuances. Dus beter de verschillende details kunnen onderscheiden. En dat is belangrijk voor het nemen van een goede afweging.

Tijdens deze tweede stap dien je dus zorgvuldig te overwegen wat een gebeurtenis met je doet. Wat zou het  betekenen om handelend op te treden? Net zoals, zorgvuldig overwegen wat als je dit niét zou doen.

Emotionele detox: wel of niet reageren?

Beide keuzes – wel of niet in actie komen – zijn even belangrijk. Soms kan niet-reageren verstandig zijn. Dit stimuleert rust en stabiliteit. Zolang het niet doorslaat in over je heen laten lopen, kan dat zeer gezond zijn. Maar (te vaak) terugdeinzen omdat je opziet tegen opkomen voor jezelf, nerveus wordt als je jouw eigen mening geeft, bang bent iemand voor het hoofd te stoten, et cetera, kan zich tegen je keren.

Beide keuzes verdienen een goede afweging: simpelweg om lichamelijk en emotioneel gezond te blijven. Want terugdeinzen omdat je in wezen bang ben jezelf te zijn en je ware gezicht te laten zien, knelt met je psychologische grensrechter. Maar te gehaast reageren of op een andere manier de druk innerlijk opvoeren knelt ook.

De lever als ‘generaal’

Op psychologisch niveau is het dus (mede) de taak van de lever te waarschuwen wanneer er iets gebeurt dat tegen je normen en waarden indruist, en wat wel/niet je gezondheid aantast. Vandaar dat de Chinese Elementenleer de lever in een metafoor de ’Generaal’ noemt. De opperbevelhebber van de strijdmachten die over de gezondheid waakt. Lichamelijk en psychisch.

Risico’s van te weinig of te snel reageren

Niet optreden, wanneer lever detox ontgiftendat wel zou moeten, verhoogt innerlijke stress. Het druist in tegen alles waar de lever voor gemaakt is. Het gevolg is dat dit op lichamelijk niveau soms extra werk creëert, in de vorm van aangemaakte stresshormonen, die de lever vervolgens moet neutraliseren.
Exact hetzelfde geldt voor te snel of teveel in actie komen, ook dat verhoogt soms innerlijke stress en bezorgt de lever extra werk, opnieuw in de vorm van het moeten afbreken van aangemaakte stresshormonen. Het kan zich ook uiten in wat volgens  het boek Energiehersteplan ‘leverhitte’ heet.

De lever wordt dan zo opgejaagd en onder druk gezet dat dit tot specifieke klachten leidt. Dat kan lichamelijk door bijvoorbeeld teveel supplementen of andere medicatie, teveel specerijen of andere voedingsproducten waar de lever te hard voor moet werken.

De lever wordt óók opgejaagd door teveel  willen,  haast of soortgelijke emotionele en mentale onrust. Meer over de taken van de lever, en klachten die ontstaat als de lever onder druk komt te staan staan hier. 

Negatieve effecten op vertering en ontgifting

De daardoor aangemaakte stresshormonen kunnen bovendien ervoor zorgen dat zowel de verteringskracht als het ontgiftende vermogen verzwakt raken. Een extra argument om zorgvuldig de tijd te nemen of je ergens wel of niet op wilt reageren. Na deze belangrijke afweging volgt de derde en laatste stap: hoe ga je het aanpakken?

3): Beslissen: Wat doe je en hoe pak je dat aan?

Bij de laatste stap wordt zichtbaar hoe concreet en effectief je jouw grens hanteert. Hoe effectief is je ‘generaal’? Vooral als het erom spant; wanneer het belangrijk is. Kun je dan nog vriendelijk en onomwonden zeggen wat je vindt? Of ga je lieve broodjes bakken? Ga je beschuldigen? Wordt je sarcastisch, neerbuigend? Maak je een omslachtig verhaal? Zoek je ruzie? et cetera.

Zo’n doeltreffende aanpak gaat in wezen om simpele zaken. Geen meeslepende frauduleuze affaires, grootschalig bedrog of criminele acties. In die gevallen is het luisteren naar de innerlijke grensrechter al lang het zwijgen opgelegd.
Nee, het gaat om alledaagse zaken.

Zoals: je bent met goede vriend uit en om de haverklap gaat z’n mobieltje. Wat zeg je nadat je voor de tweede of derde keer erdoor gestoord wordt? Of, de aannemer blijkt de gemaakte afspraak – opnieuw – niet na te leven. Hoe zorg je dat hij bij de les blijft? Je krijgt informatie, maar het roept veel vragen op.
Hoe treedt je op? Hoe geef je recht aan je gevoelens en gedachten zonder de boel op scherp te zetten, of jezelf nodeloos onder druk te zetten?
Dit is niet altijd even makkelijk, maar essentieel om gezond te kunnen blijven.

Relatie lever en cd Emotionele Souplesse

CD Tessa Gottschal Emotionele Souplesse, lichamelijke en emotionele vertering, incl. Basismeditatie

Wat is nu de relatie van de lever als psychologische generaal en de cd Emotionele Souplesse? Een cd die inwerkt op emoties en op daadkracht.

Een van de eerste tracks versterkt het gebied van je emoties, je tweede chakra. Daardoor wordt je meer bewust welke emoties in je geraakt worden. Idealiter hoort het zo te zijn dat je deze zorgvuldig kunt verwoorden – je keelchakra zorgt hiervoor. Vandaar dat deze cd ook de verbinding tussen het tweede en keel-chakra versterkt.

Daarnaast versterkt deze cd je derde chakra, het gebied dat staat voor je daadkracht, wil en denkwijze. Het is hét gebied waar je persoonlijkheid huist, je volstrekt eigen identiteit. Het derde chakra is sterk verbonden met je eerste chakra en je kruinchakra. Vooral de verbinding met het kruinchakra kan gelimiteerd raken door te strenge of strikte overtuigingen.
Een van de effecten hiervan kan zijn dat je zelf gaat opjagen, of op een andere manier continue onder druk zet. En je zo stress en onrust in leven houdt.

Dit  limiteert je grensrechter onnodig. Misschien maakt het dat je zwijgt  op de verkeerde momenten, of over je heen laat lopen. Of lijk je assertief, maar ben je in werkelijkheid veeleisend, bot, overvragend, kil, et cetera. Of reageer je vanuit haast of gemakzucht  en geeft halve informatie, waardoor je weinig opschiet?

Tweede chakra en emoties

Het tweede chakra beslaat zoals gezegd het terrein van emoties. En dan vooral van de ongefilterde, pure emoties. Een van de belangrijkste zaken bij dit chakra is te leren deze te beheersen; kortom: ‘impulsbeheersing’. Je vermogen om krachtige emoties te doorstaan zonder er direct naar te handelen. Mensen met die zogeheten ‘korte lontjes’ vinden dit zeer moeilijk. Oude spreuken als ‘eerst tot tien tellen’, ‘bezint eer gij begint’ laten zien dat dit dilemma al decennia lang bekend is.

De meeste mensen hebben weinig problemen met de beheersing over plezierige emoties. Ondanks de verleiding van bijvoorbeeld het uitgaansleven om langer door te feesten dan gezond is.

Problemen met zelfbeheersing komen vooral kijken bij tegenslag, narigheden, frustraties, pijn, tegenwerking, pesterijen et cetera. Het valt ook niet mee om dat in alle rust te doorstaan. Heb je een bolvolle agenda en ligt opeens internet eruit. Heb je zorgvuldig een oppas geregeld vanwege een belangrijke afspraak en dan belt deze op het allerlaatste moment af. Dit soort gebeurtenissen trekken hard aan je geduld en tarten je rust.
De cd Emotionele Souplesse helpt bij het verstevigen van het vermogen zulke emoties soepel op te vangen.

Derde chakra: daadkracht, wilskracht en denken

Het de

lever detoxen ontgiften
Boek Tessa Gottschal & Marijke de Waal Malefijt De uitputting voorbij

rde chakra beslaat de daadkracht, wilskracht en je manier van denken. Logisch en gestructureerd of met een rommelige denktrant die bijvoorbeeld van de hak op de tak springt. Conclusies trekken die oorzaak en vervolg uit het oog verliezen of conclusies die helder en overzichtelijk naar een slotsom toewerken.

Het is een chakra dat het meest helpt de persoonlijkheid, de eigen identiteit, vorm te geven. Hoe je met je daadkracht, wilskracht omgaat en hoe zorgvuldig of chaotisch je denkt is bepalend of je serieus genomen wordt of niet en of je aanstuurt op ziekte of uitputting.

Teveel versus te weinig

Teveel willen is net zo schadelijk als te weinig. Het huidige technologische tijdperk wekt soms de indruk dat zolang je maar wilt, alles kan. Alsof overal een technische oplossing voor is. Teveel willen zonder gezonde begrenzing stuurt aan op een lichamelijke uitputting. De geest, met alle zaken die het graag wil, is op een bepaalde manier eindeloos.

Een lichaam echter, heeft dagelijks te maken met harde natuurlijke ‘wetten’. Zoals een dagelijkse goede verhouding tussen inspanning, rust, juiste voeding en gezonde beweging. De cd Emotionele Souplesse versterkt de natuurlijke verhouding tussen willen en kunnen.

Verband lever en emotioneel ontgiften

De lever – als psychologische grensrechter – bewaakt zoals gezegd grenzen. Op het moment dat je wat voelt of denkt, helpt deze om je te steunen in ‘Dit is wat ik voel/denk.’ Dat kan je soms in conflict met anderen brengen. Dat is in principe geen bezwaar, tenslotte moet iedereen leren zijn eigen grens-energie vorm te geven.

Duidelijkheid en jezelf durven zijn

Waar het scheef gaat is dikwijls bij het feit dat die grensenergie, waarin de lever een centrale rol speelt, agressief lijkt. Dat is zelden het geval. De grensenergie is in van nature niet kwaadaardig of agressief, maar kenmerkt zich door duidelijkheid. Een duidelijkheid die vriendelijk gezegd wordt. Niet bot, sarcastisch, gehaast of luid pratend over de ander heen. Ook als iemand Oost-Indisch doof is. Al vraagt dat een resoluter optreden. Desondanks hoef je nog steeds niet boos te worden.

Ben je nieuwsgierig of je een goede ‘Generaal’ hebt? Er zijn allerlei manieren om dat na te gaan. Een daarvan vind je  bij de Psychologische test: ‘Krijg ik wat ik wil?’. Of in  hoofdstuk 19 van De Uitputting Voorbij.

Samenvatting

lever detoxenHet werken met de cd Emotionele Souplesse versterkt je tweede en derde chakra. Dit brengt je automatisch meer in aanraking met je psychologische generaal. En vooral: hoe goed je het hiermee kunt vinden. Bombardeert je generaal direct de hele boel plat? Of staat hij stijf in een hoek te wachten totdat de ‘vijand’ weg is? Stuurt hij misschien eerst een spion? Schiet hij alleen met scherp of met een schot hagel in de hoop dat een van de kogeltjes iets raakt? Gebruikt hij effectieve afleidingsmanoeuvres? Kan hij vredesonderhandelingen voeren? Heeft hij meerdere tactieken of maar een paar? etc.

Anders gezegd: zodra je dankzij een beter werkend tweede chakra preciezer ervaart wat je voelt en door een beter werkend derde chakra meer opmerkt wat je wilt en denkt stimuleert dit de volgende ‘huiswerkfase’. En dat is: kun je oprecht en met souplesse voor deze gevoelens en gedachten uitkomen?

De lever in zijn functie als psychologische generaal  helpt je daar graag bij. Bovendien, bij een goede manoeuvre, ontvang je als bonus een betere vertering en ontgifting. Dat is veel waard.

Bronnen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Liver_(Chinese_medicine)

The Liver

https://www.euyansang.com.sg/en/tcm%3A-understanding-the-role-of-the-liver/eystcmorgans3.html

Back To Top