skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Wat zijn psychologische meditaties, deel 2

In deel 1 van de nieuwsbrief ‘Wat zijn psychologische meditaties’ schreef ik waaraan je onder andere zulke meditaties herkent. Een kenmerk van psychologische meditaties is het jezelf tijdens of na de meditatie gadeslaan. In dit deel 2 ga ik dieper in wat erbij komt kijken om ‘jezelf gadeslaan’ als onderdeel om tot psychologische verandering te komen. Want dat is wat een doel is van psychologische meditaties: ze helpen om jezelf te veranderen.

Het risico van een maatschappij die zich verliest in economie en winst, is dat missers vooral als fouten gezien worden. Niet als kansen om te verbeteren. Hoe kun je psychologische meditaties gebruiken om meer uit je leven te halen? En niet om fouten of negatieve punten te vinden, en jezelf te ontkrachten.

Klokkenluiders

Hoe gaan we met ‘klokkenluiders’ om, of mensen die om wat voor reden dan ook op halve kracht moeten werken? Missers worden te vaak nog alleen als fouten gezien. Niet als groeimogelijkheid, als kans om jezelf of een situatie te verbeteren.

Het vergt moed om te durven zeggen ‘Ik heb een fout gemaakt’. Goede leiders durven dat. Die wéten dat fouten gemaakt kunnen worden en dat je dan geen mooi-weer moet spelen. Vanuit dat oogpunt gezien was het opmerkelijk hoe premier Rutte zonder veel toestanden onlangs zei ‘Ik heb een fout gemaakt’.

Alles beter, dan met opgedirkte woorden een chique verhaal ervan maken. De felle reacties lieten zien hoeveel mensen nog moeite hebben om op een gewone manier met missers om te gaan. Hoe te meer je echter in je kracht staat, des te minder je de noodzaak voelt om ‘mooi weer te spelen’. Kortom: je wordt dus échter! En dat is veel waard, heel veel zelfs. Het is je beste garantie voor vreugde en succes.

Jezelf gadeslaan

CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer

De cd Neutraliteit is erop gemaakt dat je leert jezelf op een speciale manier gade te slaan. Zie ook het boekje ‘Psychisch sterker door mediteren hoofdstuk 13 t/m 16. En lees ook de de Nieuwsbrieven ‘Argeloos of onwillig’, ‘Bijzondere ervaringen’, Mediteren is oersaai, deel 1′ en ‘Gezonde relaties’.

Echter, jezelf psychologisch observeren gaat verder dan jezelf gadeslaan tijdens de meditatie. Het wordt pas psychologisch mediteren, zodra je de verkregen informatie uit je meditatie doelgericht ná je meditatie blijft observeren. Anders gezegd: het is actief de verkregen informatie uit de meditaties gebruiken om meer uit jezelf te halen.

Ontspanning of groei

Er is een verschil tussen ontspannende of psychologische meditaties. Bij algemene vormen van mediteren ga je na de meditatie over tot de orde van de dag. Psychologisch mediteren is een actieve meditatievorm die -mits je oplet- niéuwe informatie oplevert.
Informatie die de moeite waard is om extra aandacht aan te geven, of nader te onderzoeken.
Zo groeit psychologische meditatie uit tot een instrument, waarmee je steeds verder aan je zelfontwikkeling werkt. Je leert jezelf beter kennen en vooral hoe je jezelf tijdens moeilijke momenten het beste ondersteunt.

Voorbeeld

Stel je mediteert en terwijl je bezig bent, komt tot vervelens toe, je herinnering aan een collega met diens opmerking naar boven. Of een ruzie van jaren geleden. Of die vervelende blik, die jou toegeworpen werd tijdens het winkelen. Of in je hoofd voer je steeds een gesprek over iets wat je irriteert.
Kortom: steeds verschijnt dezelfde stoorzender in je meditatie.

Betreft het iets ouds? Dan betekent dit, dat je -die opmerking, blik of ruzie- nog niet volledig verwerkt hebt. Er zeuren nog restjes ervan rond in je psyche. En dat ‘gezeur’ merk je als ‘stoorzender’ in je meditatie. Vaak cirkel je dan nog steeds om iets heen. Misschien ben je zó geërgerd of boos over wat is gebeurd, gezegd, gedaan etc. Dat kan een gevoel van onrecht zijn, machteloosheid, een reactie waarop je geen goed antwoord had enz. en heb je dat onvoldoende verwerkt.

Boosheid betekent in energietermen niets anders dan een boodschap die zegt: ‘Zó wil ik het niet’. Of nog anders gezegd: ‘Ik wil het veranderen.’ Nu kun je het verleden niet meer veranderen. Wel wat je met die opgedane kennis in de toekomst ánders gaat doen. Om je boosheid echt weg te krijgen is het nodig dat je serieuze stappen neemt om te veranderen. Zolang je dat nog halfbakken doet, blijft de boosheidsenergie in je aura actief. Je ergernis, machteloosheid, onrecht, verdriet, pijn enzovoort heeft ‘geen plek gekregen’. Dus zwerft hij rond in je aura en drijft te pas en te onpas weer naar boven.

Echte oplossingen

Heb je een échte oplossing gevonden om te zorgen dat wat jou overkomen is niét nog eens zal gebeuren? Zo ja, dan pas volgt echte interne rust. Daarmee gebruik je de boosheidsenergie – wat dus een heel actieve energie is- om kost wat het kost te zorgen dat wat je meegemaakt hebt niet herhaald kan worden. Boosheid, ergernis en irritatie zijn dus heel actieve energieën om tot verandering te komen.

Dat kan zich uiten in een voornemen om beter op te letten, een voornemen om eerder wat te zeggen, beter na te denken voordat je iets eruit floept. Anders gezegd: de boosheid geeft je een ‘prik in de billen’ om voortaan meer bij de les te zijn. Een vervelende ervaring leidt op de goede manier tot een betere waarneming.

In je kracht staan

Zo maak jij zelf van een onplezierige gebeurtenis een verandering in jezelf, waarvan je sterker wordt. Eentje waardoor je meer in je kracht komt te staan. Dit in tegenstelling tot je het slachtoffer te voelen van naar gedrag van de ander of van de omstandigheden.

Meditatie-informatie

Een ander voorbeeld van jezelf gadeslaan met informatie uit je meditatie is de volgende. Al mediterend word je ongeduldig. Ongemerkt denk je aan al die dingen die je wilt doen. ‘Duf gedoe, dat mediteren.’ denk je knorrig. Voor je het weet mopper je verder ‘Nou, als dit me rust moet opleveren, dan schiet het niet op zo.’ Met pijn en moeite voltooi je de meditatie om snel met andere zaken door te gaan.

Zo’n kleine gedachte als ‘Dat schiet niet op zo.’ is de moeite waard om te onthouden. Dát gebruik je om jezelf mee gade te slaan. Heb je vaker dat je zit te jagen? Hol je van de ene ambitie naar de ander? Hoe zet jij jezelf onder druk? (Zie ook de nieuwsbrief ‘Burned out of ziek door teveel prikkels of teveel druk van binnenuit‘). Zet je ander onder (tijds)druk?

Doen-doen-doen

Het waardevolle aan meditatie is dat het je helpt, je niet in de materiële wereld te verliezen. Dat er ruimte in jouw leven blijft voor rust en een spiritueel besef. Voor je het weet ben je zo met doen-doen-doen bezig, dat je voorbij gaat dat dit maar één kant is. De andere kant is wie je bent. Dat houdt allemaal aspecten in, als welke sfeer creëer je om je heen? Ben je ethisch en sociaal bezig? Heb je oog voor het milieu? Realiseer je je eigen voorbeeldfunctie? Is dit het voorbeeld zoals je wilt zijn voor anderen?

Door op deze manier met meditatie bezig te zijn, ontplooi je jezelf als een beter mens. Een die naast de dagelijkse en economische activiteiten ook hogere idealen nastreeft. Psychologisch mediteren helpt je om die voorbeeldfunctie te realiseren die jij nastreeft. Niet om anderen te plezieren of indruk op te maken, maar puur om de hoogste harmonie uit jezelf te halen.

Back To Top