skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Burned out of ziek door teveel prikkels of van teveel druk van binnenuit

Druk van buitenaf

Veel mensen hebben hinder van de druk die anderen, of die situaties op hen leggen. Of het nu onhebbelijke of agressieve reacties zijn. Zorgen, tegenslagen of frustrerende gebeurtenissen, zoals IT die het voor de zoveelste keer laat afweten. Onder ‘druk van buitenaf’ valt ook geluidshinder, lichthinder en stankoverlast. Hoe raak je in deze drukke wereld bestand tegen zoveel prikkels?

Minstens zo belangrijk is de vraag: is dat het enige? Liggen de oorzaken werkelijk alleen aan de prikkels van buitenaf? Of is misschien het hanteren van de druk van binnenaf zwak? Want als dat zo is, is het slechts een kwestie van tijd dat de natuurlijke beschermlaag bezwijkt onder de druk van buitenaf.

Beschermd zijn

Overgevoeligheid, burned out; het zijn slechts twee voorbeelden van overbelasting. Het zijn uitingen, dat de veilige buffer die normaal gesproken beschermt, niet goed functioneert. Hoe ziet zo’n beschermlaag eruit? Waar moet het aan voldoen? En hoe kun je dit weer herstellen. Dat is het thema van deze nieuwsbrief.

Druk van Binnenuit

Wat valt onder ‘druk van binnenuit’? Net als bij druk van buitenaf zijn dat veel factoren. Ditmaal echter, zijn het psychologische factoren. Manieren waarop je met je zelf omgaat, wensen die je hebt, of eisen. Je ambitie, motivaties, gedachtewereld, gevoelens, zelfbeheersing, frustratie-vermogen, wanordelijkheid, et cetera.
Al dit soort zaken bepalen of je bij jezelf de druk opvoert, of dat die een gezonde balans houdt.

Balanceerwerk

Om gezond te blijven zijn beide belangrijk:

 1. de druk van binnenuit en
 2. die van buitenaf.

Verleiding

In de praktijk zien we hoe verleidelijk het is, om bij klachten of ziekte, de focus op de druk van buitenaf te leggen. Dat is begrijpelijk, want collega’s zullen geregeld vragen of je al opknapt. En anders vragen werkgever, gezins- of familieleden, vrienden of buren wel daarnaar.
Ook de confrontatie dat allerlei zaken moeilijker gaan dan vroeger. Meer hinder bezorgen, of zelfs helemaal niet meer gaan, versterken dat. Het zoeken naar oplossingen, zeker wanneer deskundigen je bijstaan legt de nadruk op hun aanbevelingen. Of het nu voedingssupplementen zijn, dieetadviezen of andere medicatie.

Voor je het weet ben je zo druk met herstellen, dat de aandacht voor de druk van binnenuit verslapt. Terwijl het juist belangrijk is dat deze ook aandacht krijgt. Het aangereikt krijgen van nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld door je behandelaar, kan je enthousiasme opwekken, je wilskracht, nieuwsgierigheid, hoop, vechtlust.

Sneller en teveel in een keer

Voor je het in de gaten hebt, kun je mede hierdoor sneller vooruit willen dan gezond is. Of wil je teveel in een keer, gevoed door eventuele irritaties over je ziek zijn en de beperkingen die dit geeft. Of: gemotiveerd door gedeeltelijk behaald gunstig resultaat.
Kortom: het in de gaten hebben wat zich in je binnenwereld afspeelt tijdens het behouden van je gezondheid of het herstellen van ziekte is belangrijk.

Enthousiasme

Dit geldt dus duidelijk niet alleen bij ziekte. Enthousiasme, nieuwsgierigheid, ambitie, en ook die ouderwetse ‘vlijt & ijver’, kunnen je opstuwen naar een snelheid, die zich tegen je kan keren.
Menig student vergaloppeert zich tijdens zijn studietijd aan alle informatie die hij aangereikt krijgt. Mensen met een nieuwe baan kunnen teveel in korte tijd willen leren. Allemaal kunnen we tenslotte voor deze verleiding vallen van ‘meer’ en ‘sneller’.

Snelheid

De huidige technologie speelt daarin zeker een grote rol. Waar brieven schrijven vroeger veel tijd in beslag nam. Laat staan, de wachttijd voordat je een brief terug kreeg. Nu is er binnen enkele tellen een bericht verzonden. En kun je heel snel iemand antwoorden.
Het is een heerlijke vooruitgang.

De tegenhanger is, dat deze technieken weinig geduld en beheersing leren. En daarmee is dit een van de vele manieren hoe de druk van binnenuit ongezond kan stijgen. Juist omdat er – dankzij de huidige techniek met zijn sociale trends – zoveel mogelijkheden zijn, groeit de verleiding om te snel vooruit te willen, met als risico teveel willen of teveel vragen.

Ongezonde kant van sociale media en IT

Sinds kort groeit de interesse om te onderzoeken hoe die sociale media en nieuwe technologische communicatie-mogelijkheden, een negatieve rol kunnen spelen op de gezondheid. Zoals bij elk inkomend bericht op je mobiel kijken. De hoeveelheid ‘likes’ je humeur te laten bepalen. Iemand met mails bestoken, omdat het antwoord voor je idee te lang duurt.

Vlucht naar voren

Voor je het in de gaten hebt stuwen deze versnelde mogelijkheden je naar een bijzonder afweermechanisme: de vlucht-naar-voren. Het voorbij gaan aan het nu en doorhollen naar iets in de toekomst. Iets reëels of denkbeeldigs. Maar in ieder geval iets, dat zorgt dat je aandacht weggesnoept wordt van het heden.

Dat is exact de bedoeling van dit afweermechanismen. Niét stil willen staan bij het hier-en-nu. Want die stand roept allerlei emoties en gedachten op die slecht uitkomen. Of waarmee je geen raad weet. Dat is het grote verschil met de afweer anticipatie. Bij deze afweer neem je een voorsprong op een (mogelijk) te gebeuren voorval.

Anticiperen of vluchten naar voren

Echter, het grote verschil tussen de afweer anticiperen en de afweer vlucht-naar-voren is, dat bij anticiperen uitdrukkelijk contact is met de heersende gevoelens en gedachten. Het is daarmee geen vlucht. Wat de afweer vlucht-naar-voren wel is.
Hieronder een gedeelte uit mijn boek ‘Ik ben van gisteren c.q.  ‘Ik voel (n)iets voor verandering’ over de afweer anticiperen. (Beiden boeken hebben dezelfde inhoud, alleen de titel verschilt vanwege een wisseling van uitgever.)

Anticiperen

Bij het nemen van autorijlessen is anticiperen een van de belangrijkste factoren die we aanleren. Naast het verrichten van tal van technische handelingen. Dat vooruitkijken is een actief inspelen op situaties, die mogelijk in het verkeer kunnen gebeuren.

Ditzelfde vermogen is te gebruiken bij psychische zaken. Ook al weet je niet vantevoren of alles zal lopen, zoals je afweegt of fantaseert. Die zekerheid kan alleen het werkelijke moment geven. Door goed te anticiperen kun je op veel situaties adequaat reageren. Zakenmensen doen het op zakelijk niveau. Het inschatten van hun concurrent, het bepalen of een product het kan maken op de markt. Hoe beter ze hierin zijn, des te groter is het succes.

Ongemakkelijk

Anticiperen heeft niet alleen gemakken en daarom valt het ook in de categorie rijpe afweermechanismen. Met anticiperen neem je een voorproefje. Je voorstellen hoe het zal zijn als je partner nog zieker wordt is tenslotte niet plezierig. Je ervaart alvast een gedeelte van de pijn en het verdriet, je machteloosheid etc. Je voelt je daardoor soms al ver van tevoren alleen.

Kun je dit leed of ongemak dragen, dan kun je daardoor meer uit het huidige moment halen. Bovendien kun je vanuit die voorsprong merken behoefte te hebben specifieke gebeurtenissen te bespreken of al in gang te zetten. Komt het leed, dan blijk je dit gewoonlijk beter te kunnen dragen.

Anticiperen kun je zo zien, dat het leed al in kleine stukjes genomen is. Hierdoor komt het niet in een grote brok op je af op het moment, dat de werkelijkheid de fantasie inhaalt.

Wat valt op bij de afweer Anticiperen?

Iemand kan zich verschillende voorstellingen maken hoe een situatie misschien kan verlopen.
Iemand kan het geestelijk opbrengen die voorstellingen te maken van droevige, onaangename e.d. toekomstige situaties. Anders gezegd: hij verliest zich niet in naargeestige emoties of gedachten, die deze voorstellingen kunnen brengen.
Hij legt daarbij de discipline aan de dag daarmee constructief bezig te zijn.
Subjectieve en/of energetische effecten
Anticiperen is een van de meest rijpe afweermechanismen. Tezamen met humor, onderdrukking, altruïsme en sublimatie. Dat betekent, dat je bij iemand met deze afweermechanismen, een diepere innerlijke stabiliteit kunt aftasten.
Energetisch heeft iemand een plezierige, evenwichtige energie. Er is genoeg beweeglijkheid, waardoor iemand meebeweegt met zijn innerlijke roerselen. Maar zonder zich door emoties of gedachten te laten sturen. Zo iemand kan aanwezig zijn, zonder opdringerig te zijn. Hij is kleurrijk zonder dramatiek. Kan neutraliteit bewaren of telkens weer opzoeken, zonder verlies van waarde voor verschillende visies.

Korte voorbeelden

 • Wie  autorijlessen neemt,  maakt mee hoe essentieel anticiperen is voor goed autorijden. Steeds blijven kijken en proberen vooruit te zien wat kán gebeuren. Ik weet zeker, dat menig kind dankzij anticiperen een auto-ongeluk bespaard is gebleven. Vast ook vele volwassenen. Het afweermechanisme anticiperen voert dit vooruitkijken op een geestelijk vlak uit.
 • De duiker, die zorgvuldig van tevoren nagaat wat zou kunnen gebeuren bij zijn tocht onder water én zijn maatregelen neemt, past anticiperen toe.
 • Twee bergwandelaars, die in een groepje een Spaanse berg beklimmen besluiten halverwege terug te keren. Dankzij anticiperen én hun moed om niet aan de groepsdruk toe te geven overleven ze deze tocht. Van het groepje dat door klimt sterven diverse deelnemers op tragische wijze. Onverwachts bleek het weer om te slaan en de groep was daarop niet voorbereid, noch uitgerust.

Het doorstaan van emoties en gedachten

De afweer anticiperen kan iedereen zich eigen maken. Het is een kwestie van oefenen. Vooral oefenen om te leren emoties en gedachten te doorstaan. Zonder er direct op te reageren. Hoe heftig ze ook kunnen zijn.

Bescherming verhogen

Je kunt je bescherming verhogen met twee van mijn cd’s.

CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer
 1. ​Dit zijn de cd Neutraliteit en
 2. de cd Aura’s en Chakra’s

Cd Neutraliteit

De cd Neutraliteit is een waardevol hulpmiddel bij het vermogen jezelf te beschermen. Het helpt vooral de psychologische beschermlaag. Hieronder enkele kenmerken:

 • Het versterkt het kunnen doorstaan van emoties en gedachten,
 • Het is tegelijkertijd trainingsmateriaal om te leren bestand te zijn tegen veel vergende situaties
 • Het helpt om af te rekenen met oude, negatieve ervaringen
 • Het is te gebruiken om de afweer Anticiperen te ontwikkelen. Vervang de oefening dan door Subpersoonlijkheden, zoals ik vaker aanraad. Zoals bijvoorbeeld in de nieuwsbrief ‘Taken van de lever’.

Cd Aura’s & Chakra’s

De cd Aura’s & Chakra’s zorgt voor de energetische bescherming.

CD Tessa Gottschal Aura’s & Chakra’s
 • Het maakt dat je energetisch snel kunt schakelen. Denk daarbij aan zaken als je energie meer openstellen of juist afsluiten voor een ander.
 • Het helpt energie-fluctuaties te normaliseren.
 • Het zorgt dat je de impact van de huidige versnellingen beter kunt verwerken en integreren.
 • Het zorgt dat je je energie zo zuiver mogelijk houdt.

Ik wil meer, ik wil alles

Ter afsluiting wil ik je graag laten kennismaken met een vrolijk liedje met een grappige tekst. In 1982 was het een grote hit in Duitsland. De tekst sluit aan op teveel willen hebben. Het is van de Deense zangeres, actrice en kunstenares Gitte Haenning met de titel ‘Ich will mehr, ich will alles’. Je kunt hier het liedje beluisteren.

Veel meditatieplezier weer en aarzel niet me te mailen over je ervaringen.

Bronnen

Ik ben van gisteren /  Ik voel n/iets voor verandering, Tessa Gottschal
Chakra’s een nieuwe uitdaging om je leven te helen, Ruth White

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/169152-de-nadelige-gevolgen-en-invloed-van-social-media.html

Back To Top