Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

In je kracht staan: objectief zijn en niet vijandig

Objectief zijn valt niet altijd mee. Te objectief is niet goed, net zo min als te subjectief. Dat laatste kan makkelijk tot ruzie leiden. Sommige mensen hebben echter meer ruzie met zichzelf dan met anderen. Fijn voor de anderen, maar zoveel ruzie met jezelf heeft nare gevolgen. Vooral lichamelijk werkt dit onprettig uit. Onderzoek en ervaring laat zien dat vooral mensen die leiden aan angst(en) zichzelf bloot stellen aan veel zelfkritiek. Een zelfkritiek die al snel stresshormonen activeert.

Zie ook mijn artikel ‘In je kracht staan: ‘Verontrustheid & afweer’‘ omdat het minder vaak gaat om angst als wel om allerlei zaken waardoor iemand verontrust raakt, onnodig alert wordt.

Gezond kritisch zijn

Nu is het goed om een gezond kritisch vermogen te hebben. Dat helpt om wat er gebeurd is te durven beschouwen. Wat ging goed, wat niet, wat wil ik voortaan anders, wat kan beter? Ongezond is het wanneer je jezelf in je gedachten afvalt omdat je het fout deed of omdat het beter kon.
Zo neer geschreven is vast iedereen het hiermee eens. Waarom is het dan toch zo moeilijk voor velen om dit bij zichzelf te herkennen?

Een brein op tilt

Om dit te begrijpen is het goed hoofdstuk 4 uit Wil ik wat ik voel te lezen. Een van de sub-hoofdstukken laat zien hoe bij een grote en/of veelvuldige angst (anxiety) je hersenen niet langer goed functioneren. Je denkt niet meer helder of gestructureerd, je neemt niet goed meer waar, wat je waarneemt kan verwrongen zijn, je kunt zelfs zaken horen die niet gezegd zijn en je geheugen laat je dik in de steek. Kortom: met al die hectiek in je hoofd is het lastig om zaken te beoordelen, laat staan goed bij te sturen.

Negatief in plaats van objectief

Ben jij iemand die om het minste geringste ‘in de stress schiet’? Dan heb je kans dat je te kritisch op jezelf bent. We spreken onszelf allemaal innerlijk toe. Dat hoort bemoedigend te zijn. Iets waardoor je hoop krijgt, of troost of verzachting.
Innerlijke kreten als:
– “Eikel, kon je het weer eens niet zelf bedenken?”
– “Slappe zak die je bent, weer is Henk sneller dan jij!”
– “Dikke koe, is het nu zo moeilijk om niet te snoepen?”

Nooit goed genoeg

Van zo’n innerlijke criticus wordt niemand vrolijk. Maar het is erger; dit soort commentaar vreet aan je zelfvertrouwen en optimisme. Het zorgt ook dat je vaak de indruk hebt schaakmat te staan. Wat je ook doet, keer op keer trek je aan het kortste eind. Vandaar dat je in het boek De uitputting voorbij in hoofdstuk 19 leest hoe je hiermee gezonder kunt omgaan. Het begint ermee dat je sneller herkent hoe jouw criticus de aanval opent. Hoe eerder je erbij namelijk, des te makkelijker is het om de tegenaanval in te zetten.

Met de oefeningen die in dat hoofdstuk staan leer je hoe je de wapens oppakt tegen deze ondermijnende factor in jezelf. Het lijkt misschien niet zo belangrijk, maar door onze praktijkervaring weten we dat zolang dit mechanisme actief is het écht herstel in de weg staat. Zoals problemen met je spijsvertering, darmen, suikerstofwisseling et cetera.

Objectief zijn en de cd Neutraliteit

objecftiefGelukkig kun je dit ook meditatief beïnvloeden. Daarvoor heb je de cd Neutraliteit nodig (let op dat je de Basisoefening dan ook hebt!). Het belangrijkste doel van deze cd is je te helpen objectiever (neutraler) te zijn. Je niet mee te laten sleuren door stemmingen van anderen, negatieve praat et cetera.

In dit speciale geval verander je de meditatie een beetje bij track 2. In plaats van de tekst te volgen waarbij je oefent met iemand die veel om jou geeft en iemand die je niet mag, oefen jij met positieve en negatieve onderdelen van jezelf. Zodat je leert objectiever met jezelf om te gaan en dat er geen vijandschap meer bestaat tussen je Ongeduldige Zelf versus je Geduldige, je Emotionele Zelf en je Rationele, je Pessimistische Zelf versus je Optimistische, je Perfectionistische Zelf en je Gezonde Zelf, etc.

Back To Top