skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Angst & Meditatie, deel 3

‘Meditatie werkt duidelijk angstverlagend. De wetenschappelijke bewijzen stapelen zich hierover op. Dat is goed nieuws. Maar welke meditatie is het beste voor jou? Tenslotte is angst heel persoonlijk. De meditatie-keuze hangt af waar je angst(en) vandaan komen. En daarover gaat deze nieuwsbrief. Je leest hoe 4 van mijn meditatie cd’s hiervoor geschikt zijn.

Zomaar angst

Angst komt niet zomaar om de hoek zeilen. Het ontstaat ergens uit. De kunst is natuurlijk dat ‘ergens’ te kunnen pakken. Laat ik beginnen met angsten die makkelijk herleidbaar zijn tot hun oorsprong. Van daaruit verbind ik dit met de chakra-psychologie. Dan wordt snel duidelijk welke energie-systemen versterking nodig hebben.

Geschonden vertrouwen

Angsten die hieruit ontstaan hebben duidelijk aanwijsbare oorzaken. Je bent op pad en iemand rukt je handtas uit je handen. Grof geweld valt hieronder. Je werkt bij de supermarkt en een stel criminelen pleegt een overval, waarbij jij slachtoffer wordt. Allemaal heel nare zaken. Zaken die intens het vertrouwen aantasten.
Wat ook hieronder valt is als je persoonlijke -lichamelijke- integriteit geschonden wordt. Die oom die op visite komt en als niemand kijkt je ‘streelt’ of aanraakt waar het niet hoort. De hele linie van seksueel misbruik valt hieronder. Van zogenaamd kleine overtredingen tot heel grote.

Medische ingrepen

Er is echter meer dat het vertrouwen kan schenden. Er zijn ouders/verzorgers die hun kinderen aan ingrijpende handelingen blootstellen. Soms noodzakelijke handelingen, maar er zijn ook onnodige. Zo zijn er medische ingrepen die noodzakelijk zijn en die intiem voor kinderen zijn. Vooral het hele gebied van de geslachtsorganen ligt gevoelig. Dat hoeft niet altijd om de geslachtsorganen zelf te gaan. Het kan ook gaan om urineweg- of blaasinfecties, problemen rondom de anus, veelvuldige injecties, spoelingen, gebitsbehandelingen, operaties.
Kortom: allerlei handelingen waarbij iets in het lichaam komt, het pijnlijk is en het kind het machteloos moet ondergaan. En dat dan meerdere keren. Bovendien zonder dat de ouders en medisch personeel dit erkennen aan het kind en die erkenning in hun handelen tot uiting brengen.

Klysma’s, te hard tanden poetsen, etc

Bij onnodige handelingen kun je denken aan kinderen die blootgesteld worden aan darmspoelingen (klysma’s). Zeker als dit thuis gedaan wordt en niet op aanwijzingen van een medicus. Vroeger kwam dit veel vaker voor dan nu, was het zelfs kort in de mode om klysma’s te doen. Andere handelingen die het vertrouwen kunnen schenden is als een ouder veel te hard de tanden poetst van het kind of lichamelijk veel te hardhandig is met wassen, aan-/uitkleden of andere lichaamsverzorgingen.
Het mag duidelijk zijn dat we niet praten over een eenmalige gebeurtenis. Het gaat om frequente schendingen.

In al deze bovengenoemde situaties raakt de energiestroom tussen het keel-, voorhoofds- en kruinchakra in de knel. Wanneer die drie chakra’s goed met elkaar in verbinding staan ontstaat voldoende vertrouwen om akelige situaties aan te kunnen. Een diep besef van eigen autonomiteit en de daarmee verbonden integriteit blijft dan overeind. Als deze verbinding zwak is ontstaan angsten. Vooral op het terrein van autonomiteit en vertrouwen.
De cd Tegenslag & Vertrouwen herstelt deze energetische verbinding. In de handleiding lees je hoe je de kuur opbouwt.

Angstige ouders en overdracht

Heel andere soort angsten kan uit de opvoeding komen. Vooral als ouders overbezorgd zijn of zelf angstig zijn (en hun eigen angsten aan jou overdragen. Zie meer over overdracht op blz 159 t/m 224 uitIk ben van gisteren c.q/ ‘Ik voel n/iets voor verandering’) Beide boeken hebben dezelfde inhoud, alleen de titel is ooit veranderd.

In dat geval krijgt de energie uit het eerste chakra onvoldoende bekrachtiging. Angstige ouders roepen snel een negatieve ontwikkeling op bij het 2e en 4e chakra. Door de angsten van je vader of moeder (of van beiden) raak je vreemd genoeg bevreesd voor je eigen kracht. Nelson Mandela verwoordde in 1994 dit onderdeel mooi samen in zijn rede van toen:
Onze diepste angst is dat we onmetelijk veel kracht hebben.
Dat ons kunnen geen grenzen heeft.
Het is ons licht … niet onze duisternis
die ons de grootste vrees inboezemt.

Gebruik om een angst die hieruit is ontstaan de cd Emoties & Gevoel. Met een speciale meditatietechniek versterk je de verbindingen tussen het 1e , 2e en 4e chakra. Het is fascinerend om te merken hoe in de weken dat deze kuur duurt je geleidelijk merkt dat angsten je niet meer zo uit balans brengen. Je durft steeds meer in je kracht te staan en raakt niet langer beïnvloed door de angsten van anderen, of van jouw oude erfenis.

Omgangs-angsten

Omgangs-angsten is misschien een beetje een malle kreet. Wat ik ermee bedoel is dat je vanuit een niet goed weten hoe je met een situatie of het gedrag van iemand moet omgaan angstig kan raken. Om het ‘sociale angst’ te noemen is overdreven, vandaar het woord ‘omgangs-angst’.
Wat hier speelt is veel meer een onbekendheid met een situatie. Of het simpelweg niet geleerd hebben hoe je iemands gedrag ánders kunt benaderen. Van weeromstuit kun je dan angstig worden. Terwijl er eigenlijk meer sprake is van een innerlijke onhandigheid en onzekerheid. Het is dat wat de angst kan oproepen.

In dergelijke situaties kun je veel beter gebruik maken van de cd Neutraliteit. Met deze cd leer je om sterk in het midden te blijven staan. Deze angst zorgt vaak dat je emotioneel ‘heen en weer’ schiet. Door de cd Neutraliteit ontdek je het stabiele en tegelijkertijd dynamische midden.

CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer

Ik ben bang maar ik weet niet voor wat?

Weet je helemaal niet waar je angsten vandaan komen?
Je hoeft niet eerst uit te zoeken waarvoor je angstig bent. Soms speelt er zoveel dat je niet goed weet waar je moet beginnen. Neem dan track 1 van de cd Rust & Evenwicht. Dit track helpt je om een onbewuste, automatische angstreacties vanuit de hersenen te neutraliseren.

Back To Top