Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Nieuwsbrief: Gezond blijven & het Vuur element

Spijsvertering en ontstekingen

Het lijkt zo makkelijk; gezond blijven. Toch vraagt het, dat je iedere dag oplet en direct ingrijpt als je (teveel) ongezonde prikkels krijgt (creëert). Steeds vaker hoor je over immuniteitsverzwakking en toename van ontstekingen. Een zwakke immuniteit, ontstekingen en spijsverteringsproblemen houden verband met het derde chakra. Dit vanwege het element vuur, dat daarbij hoort. Is er echter meer aan de hand? Een andere factor waar dat element vuur in terug te vinden is? Lees hier meer hoe het symbolische vuur van het derde chakra grote invloed op de gezondheid heeft.

Cortisol in het speeksel

Bij pasgeborenen gaat vanzelf een alarm af zodra de baby overprikkeld raakt. Teveel prikkels ervaart zo’n kleintje – terecht – als gevaar. Z’n amygdala in het lagere brein geeft een signaal zodra er zo’n potentieel gevaar dreigt, en dat zet meteen een hormonale kettingreactie in z’n lichaampje in werking.
Het eindproduct, cortisol, brengt het lichaam in een staat van paraatheid (verhoogde hartslag en ademhaling) en is makkelijk te meten door wat speeksel van de baby af te nemen. Deze hormonen zijn op zich niet schadelijk voor de hersenen. Maar als deze kettingreactie niet wordt onderbroken, stijgen de cortisolniveau’s. Dit stresshormoon wordt maar langzaam afgebroken en kan uren in de hersenen aanwezig blijven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een hoog cortisolniveau – als het vaak gebeurt – later in het leven grote gevolgen kan hebben.

Het kan onder meer leiden tot:
• een overactief stresssysteem (1). Dit is vooral bekend uit onderzoek bij ratten (2 en 3).
• Hyperreactiviteit van het HPA-systeem bij kinderen heeft negatieve effecten op immuunsysteemactiviteit, gezondheid en cognitief functioneren (4).
• Bij volwassenen wordt hyperreactiviteit in verband gebracht met onder meer angststoornissen, depressie, stressgerelateerde ziektes, slaapstoornissen, onderdrukking van het immuunsysteem en hoge bloeddruk (3).
• Extreme stress, door bijvoorbeeld mishandeling, kan op volwassen leeftijd juist tot verlaagde basisstresshormoonspiegels leiden. Dit is mogelijk de reden, dat bij deze volwassenen meer ontstekingen (C-reactief proteïne in het bloed) wordt gemeten, een risicofactor voor hartziekten en diabetes (5).
• Als de cortisolniveaus op jonge leeftijd nog verder stijgen, worden ze toxisch. Dan kunnen de hersenen beschadigd raken. Hersenscans van baby’s die intense stress ondervonden door mishandeling laten onder meer een verschrompelde hippocampus zien, de plaats waar het geheugen zetelt. (6)

Pedagogische tik

Echter, wat is stress voor baby’s precies? Sommige zaken spreken voor zich, zoals een medische behandeling, mishandeling of (langdurige) scheiding van de ouders/verzorgers. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat gangbare opvoedingspraktijken – baby’s in eenzaamheid laten huilen of een pedagogische tik – ook stress kunnen veroorzaken. Aapjes die worden gescheiden van hun moeder, stoppen na verloop van tijd met roepen, maar hun stresshormoonspiegels dalen niet en ook de ademhaling en hartslag blijven hoog en onregelmatig. Dit wordt ook wel ‘stil huilen’ genoemd. (8) Bij kinderen van wie de moeders af en toe een pedagogische tik uitdelen of hun kind bewust negeren, werd in een studie een verhoogde cortisolspiegel gevonden. (9)

Volwassen stress

Maar hoe zit het met stress bij volwassenen? Wat geeft hen stress? Mishandeling is een duidelijke zaak. Getreiter op het werk, te hoge werkdruk, relatieproblemen; ook dat spreekt voor zich. En dat dit dezelfde lichamelijke consequenties geeft als hierboven geschetst, kan iedereen ook bedenken. Na een stressvolle tijd móet voor het lichaam diepe ontspanning volgen. Zo niet, dan blijven de cortisolniveau’s hoog. Wat fnuikend is voor de gezondheid.

Verborgen probleem

Van alle volwassen stress-verwekkers zijn verborgen problemen echter het geniepigst. Vooral omdat deze ziekte aantrekken. Is het niet op korte, dan wel op lange termijn. Ze tasten je immuniteit aan, en op een dag betaal je die rekening. Bij een chronische aandoening, speelt bijna altijd zo’n verborgen probleem op de achtergrond mee. De moeite waard om daarom dieper hierop in te gaan.

Spijsverteringsproblemen

Vooral het spijsverteringskanaal geeft via talloze signalen aan, dat een verborgen probleem meespeelt. Dat heeft verscheidene redenen. Een ervan is omdat een stressreactie acuut invloed heeft op de spijsvertering (een reactie, die via het sympatisch stelsel opgestart wordt). Sommigen zetten bijvoorbeeld zichzelf (of anderen) onder druk, omdat ze niet tegen wachten kunnen. Hier is het een puur psychologische oorzaak, waar het spijsvertering ernstig last van kan krijgen.
Dit niet-kunnen-wachten is fnuikend voor de vertering. Bijzonder is, dat een verband lijkt te bestaan tussen niet-kunnen-wachten en klachten die we zien bij zaken als sibo (small intestinal bowel syndrome. Zie verderop meer hierover.) maar ook bij andere soorten chronische verteringsklachten.

Een andere reden, dat het spijsverteringsstelsel zo snel kan reageren, is omdat je lichaam geen keus heeft. Na eten/drinken móet het reageren op voedsel. Het kan niet doen alsof iets er niet is. Tegen die nare collega kun je doen alsof die rotopmerkingen je koud laten. Die luxe heeft het spijsverteringsstelsel niet. Het is verteren òf niet verteren. Dat laatste kan zich dan bijvoorbeeld uiten in boeren, gasvorming, zuurbranden, obstipatie, diarree, breijige ontlasting met bijvoorbeeld onverteerde resten, overgeven, eetbuien. Maar ook in pseudo voedingsreactie; een zogenaamde allergie.
Juist het spijsverteringsstelsel reageert krachtig op meespelende emoties en gedachten. Je stoer voordoen, zaken wegdenken, door ongeduld de boel onder druk zetten, wanorde inbrengen, etc verandert daar niets aan.

Altijd moe

Een ander teken, dat een verborgen probleem meespeelt, is dat je verhoudingsgewijs te (vaak) moe bent. De uitspraak ‘Altijd moe en onderweg’ is veeg teken en betekent dikwijls dat er onderhuids meer aan de hand is. Vaak moet je het dan zoeken op het gebied van omgaan met je emoties en je gedachten.

Angst voor de eigen soevereiniteit

Het centrale element in verborgen problemen en vooral vitaliteits- en spijsverteringsproblemen, is het element vuur. (Geneeswijzen zoals de Ayurveda, de Traditionele Chinese Geneeswijze bekijken nog steeds gezondheid en ziekten vanuit elementen.) Het beeld van vuur is goed te gebruiken. Een gezond brandend vuur geeft warmte en energie. Met te weinig vuur, een waakvlammetje of vuur dat gedempt wordt kom je er niet. Net zomin als teveel vuur goed resultaat op levert. Je eten brandt ervan aan, en geestelijk raak je ervan opgebrand.

Praktisch gezien, kun je echter hier niet veel mee. Hoe vertaal je ‘vuur’ naar de praktijk? De chakra-psychologie kan daar hulp bieden. Deze ziet de gekenschetste problemen als een zwakte, waar het derde chakra de hoofdrol speelt. Daaronder liggen vaak ook een zwakte met de verbinding tussen het tweede, vijfde en zevende chakra.

Grenzen geven en handhaven

Het derde chakra speelt dus de hoofdrol, maar waarom? Een van de belangrijkste taken van dit chakra is het handhaven en vaststellen van grenzen. Een thema, dat in dit tijdsgewricht bijna continue speelt. Als je om je heen luistert hoor je bijvoorbeeld veel mensen steen en been klagen over de hoeveel werk die het mailverkeer geeft. En hoe moeilijk het is dit in goede banen te leiden.

De mondigheid van de huidige samenleving is toegenomen. Dat is een plus punt. Het gaat echter niet gelijk op met beleefdheid en geduld. De snelheid van mailen, roept bijvoorbeeld veel mensen op om acuut te reageren. In afweertermen vanuit mijn boek ‘Ik ben van gisteren’ of  ‘Ik voel (n)iets voor verandering’ herken je geregeld ageer-gedrag. (Beiden boeken zijn inhoudelijk hetzelfde, alleen de titel is ooit gewijzigd.) Iets bevalt niet en direct wordt het in de mail geprakt en op een toonzetting waarbij je bijna het ‘kleine ik’ hoort krijsen en stampvoeten. ‘Ik wil nu!’

Ikke-hebbe, ikke-hebbe-nu

De ware kracht van het derde chakra is om een dilemma, voorstel, probleem, of situatie vanuit verschillende gezichtspunten te bezien. Dat vergt tijd. In het derde chakra vechten twee krachten met elkaar. Het ik-wil-nu-meteen en het volwassen-ik. Ook wel het kleine ego / kleine wil en grote ego / grote wil genoemd.
Ego-loos worden is ongezond. Het ego is onze identiteit, waarmee de persoonlijkheid vorm gegeven wordt. Met de term je ego opgeven wordt bedoeld, dat je het zelfzuchtige, eisende en op directe, eigen bevrediging gerichte deel van persoonlijkheid in zulke banen leidt, dat het meer oog krijgt voor het ik in relatie met de ander en actief rekening met de ander houdt. Dus de training van het kleine ego naar het grote ego.

Het kleine ik laat de vurigheid zien, waarmee een situatie benaderd wordt. Deze heftigheid slaat dikwijls op jezelf terug. We zeggen in het Nederlands weleens je bijt in je eigen staart. Die kreet mist de link met vuur. In het Engels zie je dit wel terug je bij de kreet ‘it backfires on you’.

Te weinig vuur, en dan?

Waar de een teveel vurigheid naar buiten kiepert, zo is een ander te beschroomd om zijn vurigheid te tonen. Of durft z’n vuur te weinig te laten zien. Dit komt het duidelijkst naar voren op momenten, dat je moet durven vertrouwen op je eigen kracht, je eigen autoriteit, je eigen soevereiniteit. Is die zwak, dan ontstaat het risico dat de ander over je heen walst, je niet serieus neemt, wie weet zelfs belachelijk maakt. Maar ook, dat je verkeerde beslissingen neemt. Je durft niet je eigen neus achterna te lopen, maar dribbelt die van een ander achterna. Dat loopt vaak verkeerd af, of zorgt voor tenen krommende vertraging.

Wil je jezelf toetsen?

Wil je van jezelf weten of jouw vuur het tijdens zo’n moment van grenshandhaving goed doet? Bestel op onze praktijksite de Psychologische test ‘Krijg ik wat ik wil?’ Je krijgt een document gemaild met een viertal situaties waarop een antwoord van je gevraagd wordt. Ik bestudeer deze en mail je daarover terug.
In mijn reactie lees je of je jouw ‘vuur’ goed hanteert, te klein is of te fel brandt. Deze korte test maakt zichtbaar hoe je grenzen neerzet én hoe je ze handhaaft. De test toont daarmee of een ander geneigd zal zijn jouw grens te respecteren of niet.

Directe terugkoppeling

Het vuur van het derde chakra helpt je dus bij het bepalen en handhaven van grenzen. Iets dat je spijsvertering ieder moment doet. Wat nuttig is wordt opgenomen en wat niet nuttig of schadelijk is, wordt zonder pardon eruit geknikkerd. Door vlak voor het eten of vlak erna last van voedsel te krijgen, koppelt het spijsverteringsvuur terug, dat iets hem zwaar gevallen is. Na deze directe terugkoppeling is het jouw taak om verder te onderzoeken of dat een puur fysieke reactie is, of dat een ruzie ervoor die je nog zwaar op de maag lag of iets anders emotioneels dat het vuur van de spijsvertering aantast.

Ziekte is goed,
ondanks dat z’n boodschap akelig is

Ziekte staat aan jouw kant,
ook al dwingt het om aandacht

Ziekte vraagt
‘Waar is je balans zoek?’

Ziekte roept
‘Creëer een nieuwe harmonie.’

Indirecte grenshantering

Er is nóg een koppeling, die het vuur van het derde chakra vuur kan teruggeven als het gaat over grenshantering. Deze kan zo krachtig zijn, dat niet alleen het vuur van je spijsvertering eronder lijdt, maar dat je nog veel meer lichamelijke klachten kan krijgen.
Dit is een indirecte terugkoppeling. Deze loopt van het tweede chakra via het derde chakra en wordt getriggerd door gevoelens van ongerustheid, of een knagende onzekerheid, of vrees. Het kan ook angst zijn, maar het beste woord ervoor blijft het Engelse begrip ‘anxiety’. Dat dekt een geheel aan gevoelens af, van nerveus ongemak, tot ongerustheid, verwarring, vrees en angst.

De hierboven vermelde test haalt snel boven water of je last krijgt van deze indirecte terugkoppeling. Deze werkt diep in op het zenuwstelsel en van daaruit op allerlei andere organen. Onder andere op je spierstelsel, ademhaling, hormonen. Daardoor kan dit tal van klachten geven en vooral ‘verspringende’ klachten. De ene dag wel en opeens weer niet. Onverklaarbare slaapproblemen, van diarree tot verstopping, concentratieproblemen, coördinatieproblemen, onverklaarbare vermoeidheid, etc.

Kortom, voor je gezondheid is het wezenlijk, dat je weet hoe goed jouw ‘vuur’ werkt. Soms zijn er tijden dat je keihard moet werken, en het vuur uit je sloffen lopen. Daar is niet altijd wat tegen te doen. Maar wel dat je het vuur overvraagt of te kwistig verbruikt.

Verwrongen conditionering

Niemand ontkomt aan conditionering. Iedere opvoeding laat zijn sporen achter. Bij ernstige spijsverteringsklachten is er een absolute relatie met een niet goed werkend derde chakra. Het is een actief chakra, de spijsvertering laat dat direct zien. Niet verteren is geen optie, zodra je eet/drinkt móet je spijsvertering erop reageren. De psychologische krachten, die met dit chakra te maken hebben zijn grofweg te verwoorden als ‘Hoe ga jij om met doen? Met ‘moeten’? Met grenzen?’

Heel algemeen gezegd, leren we laten van het vrouwelijke aspect en doen door het mannelijke aspect. Een moeder verzorgt ons en met vader doen we spannende dingen. Dat is natuurlijk heel kort door bocht, en wil ik enkel illustratief gebruiken om het vrouwelijke/mannelijke aspect van dit probleem erbij te schetsen.

Dominante vaders

Wat kan gebeuren als een vader te overheersend is geweest in je jeugd? Vader moet je trouwens niet altijd letterlijk opvatten, het kan ook het harde en expliciete grenzen stellende vermogen van de moeder zijn. ‘Eet je bord leeg! Anders mag je niet van tafel.’ Zodra zulke ‘jij-moet!’-aspecten te vaak, te hard en te rigide werden toegepast, geeft dat in het derde chakra een verwrongen verbinding. Eentje, waarbij optreden en handhaven diepe spanningen oproept.
Ook als je al lang uit huis bent, kan dit ervoor zorgen, dat zodra je het idee alleen al hebt, dat je ‘moet’, er acuut spanning komt opzetten. Een spanning die je, na zoveel jaren er aan te zijn blootgesteld, meestal zelden echt zo zult beleven. Dat is die verschuiving, waarover ik hierboven bij indirecte koppeling sprak.

Doen wordt in zo’n voorbeeld snel, te snel, geassocieerd met moeten. Dat zogenaamde moeten roept zoveel spanning op, vaak ook boosheid, frustratie of dwarsigheid, dat zelfs wat gezond is en ‘moet’ hierdoor getorpedeerd wordt.
Een gevolg hiervan kan zijn, dat ongemerkt je iets wat gedaan moet worden, gaat saboteren. Bijvoorbeeld door er van alles bij te halen. Wat ik weleens noem ‘chaos inbrengen’. Of dat je het half doet. Of veel te precies of uitgebreid wilt doen. Het à la minute wilt doen. Het uitstelt en op het allerlaatste moment vanuit een soort wilde ‘paniek’ doet.
Kortom; allerlei mogelijke reacties waarbij één ding telkens hetzelfde is: dat wat gevraagd wordt, wordt verwrongen. Het wordt overladen met emoties en omringd met niet relevante gedachtespinsels.

Het is een onbewuste tegenreactie op het vermeende idee, dat je móet. Vanuit de chakra’s gezien is het een opstand tegen ‘autoriteit’. Hier botst het derde chakra met zijn eigen zevende chakra. Op bladzijde 409 van het boek ‘Ik ben van gisteren’ en ‘Ik voel n/iets voor verandering’ lees je meer hierover. Beiden boeken zijn inhoudelijk hetzelfde, alleen is de titel ooit gewijzigd.

Meditatie cd’s
Geschikte meditatie cd’s om je zelf er naar toe te leiden dat je het vuur beter leert beheersen zijn grotendeels de volgende 3 cd’s

cd Emotionele souplesse

Vanwege de versterking van het 2e en 3e chakra, en door de verbinding die je legt tussen 1e – 3e – 7e chakra en als laatste de verbinding tussen het 2e en 5e chakra. Allemaal wezenlijk om het innerlijk vuur zowel letterlijk als figuurlijk tot volle bloei te brengen

cd Emoties & Gevoel

Zeker niet in de laatste plaats vanwege twee korte psychologische oefeningen die er op staan. (track 6 en 7). Daarnaast doordat een krachtige verbinding wordt gelegd tussen 2e en 4e chakra. Het hart-chakra leert ruwe, onstuimige emoties te temperen. Noodzakelijk om je doelen te bereiken.

cd Neutraliteitcover_neutraliteit_nw_300x300

Een uiterst waardevolle cd, waarmee je onvermoede kwaliteiten in jezelf kunt (terug)vinden. Gebruik hem door zoals dat heet met ‘subpersoonlijkheden’ te werken. Bijvoorbeeld je Geduldige Zelf met je Haastige Zelf. Natuurlijk kun je ook met een echt ander iemand werken die voor jou het toonbeeld van geduld is. Of een voorbeeld van gezond zijn, in balans, vol zelfvertrouwen, een liefdevolle vader, etc.

Psychisch huiswerk

Wil je meer doen dan mediteren? Kijk op mijn site bij het tabblad Brochures bij Trainingsmateriaal Samen met de pdf ‘Populaire lijst afweermechanismen’ en de pdf ‘Persoonlijke ontwikkelingsstatus’ zie je dan snel wat de verhouding in jezelf is tussen rijpe en onrijpe afweer.
Hoe meer onrijpe afweer er is, des te groter het risico dat je derde chakra vuur in het wilde weg brandt en je immuniteit verzwakt.

Referenties en bronnen

• Zie meer over anxiety op https://www.gottschalmeditaties.nl/jouw-kracht/in-je-kracht-staan-verontrustheid-afweer/
• Ik voel n/iets voor verandering door Tessa Gottschal. Elk chakra wordt uitgebreid beschreven, ook lees je over alle afweermechanismen. Compleet met dagelijkse voorbeelden.
• Wil ik wat ik voel door Tessa Gottschal. Je vindt 8 hoofdstukken over anxiety en hoe je daar vanaf komt.

1. Sunderland M, The Science of Parenting; practical guidance on sleep, crying, play and building emotional well-being for life. London, Dorling Kindersley, 2006. 2. Anisman H, Zaharia MD. Do early-life events permanently alter behavioral and hormonal responses tot stressors? International journal of developmental neuroscience. 16 (3/4): 149-64.
3. Caldji C, Diorio J, Meany M, Variations in maternal care in infancy regulate the development of stress reactivity. Journal of biological psychiatry, 2000; 48:1164-74.
4. Coe et al, 1999, Flinn & England, 1995 en Heffelfinger et al, 2001 volgens Bakel HJA van en Riksen-Walraven J. Stress reactivity in 15-month-old infants: links with infant temperament, cognitive competence, and attachment security. Developmental psychobiology, 2004; 44: 157-67.
5. Danese A, Pariante M, Caspi A, et al. Childhood maltreatment predicts adult inflammation in a life-course study. Proceedings of the National Academy of Sciences of the US 2007; 104: 1319-24.
6. Bremner JD. et al. The effects of stress on memory and the hippocampus throughout the lifecycle: implications for childhood development and aging, Developmental psychology 1998; 10(4): 871-85.
7. Chugani HT, et al. Local brain functional activity following early deprivation: a study of postinstitutionalized Romanian orphans, Neuroimage. dec 2001: 1290-1301.
8. Levine, 1993 volgens Bugental et al. (noot 2).
9. Bugental DB, Martorell G, Barraza V. The hormonal costs of subtle forms of infant maltreatment. Hormones and behaviour, 2002; 43: 237-44.

Back To Top