skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Meditatie problemen

Mediteren lijkt zo makkelijk. Gewoon zitten en niks doen; hoe moeilijk kan dat zijn? Diegenen die het proberen merken al snel dat het anders is. Deze Nieuwsbrief, gaat over de verschillende problemen die voorkomen bij mediteren. Er zijn er drie:

 1. fysieke storingen
 2. mentale storingen
 3. emotionele storingen

Nut van meditatie

Het nut van meditatie is al lang aangetoond. Ook op de website van onze praktijk staan diverse berichten over gezondheidsaspecten van meditatie. De invoering ervan als onderdeel van diverse gezondheidsprogramma’s krijgt meer en meer gestalte. Zoals in speciale klinieken, ziekenhuizen, arbeidstrainingen, bij emotionele therapieën, als onderdeel van pijnbestrijding, stressreductie etc.
Niet alleen de duidelijke verhoging van het immuun-systeem wordt als waardevol gezien, ook de effecten die meditatie geeft op het mentale en emotionele gedrag zijn bijzonder.
Er zijn echter verschillende handicaps te overwinnen voordat mediteren ook genieten wordt.

Meditatie problemen

Zo zijn er meerdere fysieke oorzaken waardoor het moeilijk(er) wordt. Diverse voedingsmiddelen zorgen bijvoorbeeld voor een tegenwerking. In die zin, dat zij ervoor zorgen dat je op een hoge hersengolffrequentie blijft zitten; niveau Bèta (14-26 cycles per seconde). Dit is de hersengolffrequentie wanneer we wakker zijn. Bij Alpha (4-13 cycles p/sec.) zijn we ontspannen, maar nog wel alert. Pas bij Theta (4-8 cycles p/sec.) komen we in een dromerige en tegelijkertijd creatieve frequentie. Niveau Delta is het diepst: 0-4 cycles p/sec. Vergelijkbaar met het diepste niveau van (droomloze) slaap.

Welke voedingsmiddelen bemoeilijken meditatie?

 • Pepmiddelen. (Zelfs alleen de geur van koffie is zo prikkelend dat je niet uit het Bèta-niveau komt. Of: het je als je in meditatie zit eruit trekt.) Pepmiddelen zijn: koffie, sterke zwarte thee, chocolade, drop en zout eten.
 • Zoetstoffen. Hierdoor verlies je je concentratie, dwaal je af en val je eerder in slaap, dan dat je bij de meditatie blijft. Denk ook aan de onvolwaardige koolhydraten, zoals aardappels, wit brood, pasta e.d.
 • Er zijn ook voedingsstoffen, die onrust kunnen oproepen. Zoals kleurstoffen en niet natuurlijke smaakmakers.
 • Onderschat het effect van vlees niet. Vlees draagt een agressief element in zich, dat bij meditatie naar voren kan komen als onrust. Er is bovendien verschil tussen biologisch vlees en vlees uit de bio-industrie. Dit laatste bevat o.a. meer stresshormonen.

Mentale tegenwerking

Vast iedereen herkent een situatie waarin je mentaal zo opgefokt was, dat ontspannen niet lukte. Dat hoeft zeker geen overspannenheid te zijn. Het kan zijn, dat je tot laat in de avond gestudeerd, druk vergaderd of gewerkt hebt. Of opwindend nieuws gehoord hebt. Stel je voor dat jij hoort, dat je 4 miljoen in de Postcodeloterij hebt gewonnen. Dan doe je de eerste uren toch geen oog dicht?

Nog enkele mentale problemen:

 1. Teveel opwinding
 2. Teveel bedrijvigheid
 3. Een ongeordende levenswijze
 4. Een te rationele geestesinstelling
 5. Een niet-serieuze levenshouding
 6. Twee (of meer) dingen tegelijk doen.
 7. Gehaast zijn: snel, sneller, het snelst- willen werken.
 8. Zaken waarvan je weet dat je die echt moet doen, toch uitstellen.

Emotionele problemen

Was het nog niet lastig genoeg; ook vanuit de emotionele belevingen kan meditatie bemoeilijkt worden.

Emoties zijn veel krachtiger dan de meesten beseffen. Een emotie – vooral een krachtige emotie – wil beleefd worden. Zodra je deze niet bewust kunt beleven, gaat de emotie niet weg. Hij verhuist naar het onderbewuste en blijft daar. Net zo lang totdat jij hem zelf naar boven haalt; óf je onderbewuste zelf de kans schoon ziet zich te ontladen. Dit ontladen komt op een moment of in een vorm, waarop je als bewust persoon geen greep hebt. Het overkomt je; het gebeurt zogenaamd `spontaan’.
Dit laatste doen veel mensen af als bijv. “Zo ben ik nu eenmaal”. of “Moeten ze me maar niet dwars zitten”.

Samenvattend kun je zeggen dat de volgende punten emotioneel de meditatie kunnen verstoren:

 1. Onverwerkte spanningen
 2.  Verdrongen belevenissen
 3. Schuld zonder berouw (Na berouw volgt daadwerkelijke inspanning om het in het vervolg niet meer op die manier te doen. Schuld-gevoelens, waarbij je “Het spijt me” gebruikt om je alleen te verontschuldigen en vervolgens je gedrag onveranderd laten, geeft geen soelaas.)
 4. Oneerlijkheid naar jezelf. Dit kan zich op veel manieren uiten. Zo probeert de ‘people pleaser’ krampachtig onaardigheid te vermijden.
 5. Hardvochtigheid naar jezelf (te strenge eisen jezelf opleggen, perfectionisme, fouten of misstappen niet kunnen vergeven van jezelf e.d.)
 6. En wat ook veel gezien wordt: het uit de weg gaan van de eigen donkere kant. De door Carl Jung genoemde ‘schaduwzijde’.
 7. Meer informatie hierover staat in het boek ‘Ik ben van gisteren en ’. Beiden hebben dezelfde inhoud, alleen de titel is ooit gewijzigd.

Meer harmonie

Naast verhoging van het immuunsysteem, toename van stress bestendigheid en evenwichtigheid zorgt meditatie, dat er harmonie en zuiverheid ontstaat tussen geest en lichaam. Dat de gedachten, die we denken; de gevoelens die we beleven en de manier van omgang met het fysieke lichaam telkens meer op één lijn komen.

Gedrag, gedachten of gevoelens die in strijd zijn met een diepere beleving hoe we ons willen gedragen, hoe het werkelijke diepere denken en voelen is, zorgen ervoor dat het mediteren moeizaam gaat. Vandaar dat meditatie leidt tot een grotere totaalharmonie. Dit houdt in dat iedere vorm van disharmonie, die we zelf creëren of beleven, op de juiste manier verwerkt moet worden voordat er harmonie kan komen.

De kneep zit natuurlijk in het opmerken dát er ergens een disharmonie is en de juiste wijze van verwerken.

Of de bovenbeschreven problemen daadwerkelijk je meditatie verstoren bepalen meerdere factoren.
1 Hoe diep vindt de verstoring plaats.
2 Hoe regelmatig komt dit voor.
3 Is er een, of zijn er meerdere verstorende elementen.
4 Hoe regelmatig mediteer je.
5 Hoe serieus pak je dit aan.

Hulp

Veel mensen hebben er baat bij dat ze begeleidt worden tijdens de meditatie. Een meditatie cd is dan een uitkomst.
Van belang is vooral wat voor jou persoonlijk de makkelijkste manier is om er in te komen en er bij te blijven.
Deze wijzen kunnen je splitsen in:

 • Visueel
 • Auditief
 • Kinestetisch

Als je dat eenmaal weet, is het veel makkelijker om zowel in meditatie te komen als er in te blijven. Vanaf dat moment kun je willekeurig welke meditatie doen, want je weet het altijd naar jouw ‘meditatie-ingang’ om te buigen.

De cd die dit leert is de cd ‘Mindfulness’. De duur van iedere meditatie is bewust kort gehouden. Elke meditatie duurt precies 10 minuten.

CD Tessa Gottschal Mindfulness, focuskracht en stabiliteit

Voor beginners is dit een tijdsduur die ze goed genoeg kunnen volhouden. Bovendien is deze duur lang genoeg om goed effect te geven.
Deze cd is een prachtige oefen-cd. Juist omdat na de tien meditatie-minuten nog 5 minuten complete stilte zijn opgenomen. Dit biedt de gelegenheid om op eigen kracht te oefenen.
Op de cd staan in totaal 4 oefeningen. De handleiding die bij de cd hoort kan vanaf de site uitgeprint worden. Op de brochure staan nog meer aanwijzingen.

Totale speelduur: 60 min.
Prijs: € 17,95

Back To Top