skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Energie- of mantra-meditaties, deel 1

Je kunt op enorm veel verschillende manieren mediteren. De meeste van mijn meditatie cd’s zijn energie-meditaties. Dat houdt praktisch altijd in, dat je met chakra’s mediteert. Je kunt mediteren met een mantra. Dat is ook prettig en effectief.

Maar wat zijn nu de verschillen tussen deze methoden? Is er een beter dan de ander? Of beter voor jou op dit moment?

Mantra meditaties

Mediteren met een mantra is een eeuwenoude methode. Deze methode raakte onder andere bekend toen de Beatles in aanraking kwamen met meditatie. Hun interesse voor meditatie zorgde, dat mantra-meditatie hernieuwd in de aandacht kwam. Ditmaal bij een groot Westers publiek. Ook de Moody Blues droegen bij aan een herleving van deze voor de westerse wereld zo mystieke zaken.

Een mantra is een specifiek Sanskriet woord. Het kan ook een gedicht of uitspraak zijn. Het houdt het midden tussen een gebed en iets magisch. Het continue reciteren ervan heet chanten. Overigens is hardop chanten wezenlijk anders dan zingen. Een mantra zingen is niet zo moeilijk. Het vergt echter specifieke training om te kunnen chanten. Je kunt het verschil horen; maar vooral is het verschil voelbaar. De inwerking op je bewustzijn, op je chakra’s is bij chanten (mits correct uitgevoerd) duidelijk anders. In hoofdstuk 21 van ‘Ik ben van gisteren’ of ‘Ik voel n/iets voor verandering’ (Beide boeken hebben dezelfde inhoud, alleen te titel verschilt.)  lees je op blz 363, wat er met mij gebeurde toen tijdens een meditatie-week een eenheids-mantra gechant werd.

Sanskriet heeft meer klanken

Sanskriet, ook wel Oudindisch genoemd, is een van de oudste wereldtalen. Het is een beetje vergelijkbaar met het Latijn, wat in Europa vroeger veel voorkwam. Het alfabet, waaruit het Sanskriet is opgebouwd, kent tweemaal zoveel letters als het Nederlands. Begrijpelijkerwijs kan het Sanskriet hierdoor meer klanken tot uitdrukking brengen.
En klanken zijn boodschappers van trillingen, resonanties die kunnen inwerken op de chakra’s. Bekende mantra’s, die bij meditaties gebruikt worden zijn Aum, Om mani padme hum, Ohm, ram-ram etc. De TM-beweging maakt overwegend gebruik van mantra’s. Bij aanmelding krijgt men daar door de leraar een mantra toegewezen. De opzet is, dat je deze mantra twee keer per dag 20 minuten achtereen in gedachten herhaald. Je leven lang.

Mantra herhalen

Het continue herhalen van de mantra vormt een soort van ‘tegenstroom’. Als mens kun je niet voorkomen, dat je denkt. Dat komt mede door de zintuigen. Zie je iets, dan volgt nagenoeg automatisch daarop een mentale reactie. Hetzelfde geldt voor de andere zintuigen. Je gedachten volledig stil zitten, is daarom heel lastig. Er zijn meditatievormen, die trainen op het leeg maken van jezelf. Dat is mogelijk, ook al is dit niet de meest eenvoudige meditatievorm.

Het herhalen van een mantra kan helpen de gedachten- en gevoelsstromen naar de achtergrond te sturen. De manier, waarop een mantra dat doet, is doordat je de opkomende gedachten vervangt door de mantra. Dat leidt uiteindelijk tot rust. En dan hebben we nog niet gesproken over de effecten, die uitgaan van de klanken van de mantra. Want ook die dragen bij tot een speciale meditatieve staat.

Psychologische meditaties

Zo gezien, neemt de mantra jou als het ware mee. Dat is al direct een verschil met de psychologische meditaties, zoals je die op mijn cd’s aantreft. Voor een gedeelte neemt mijn stem je mee, maar er is een belangrijk deel, waarbij jij jezelf moet gaan leiden.

Het belangrijkste doel van mijn meditaties is om te komen tot psychologische veranderingen. Doordat je tijdens bepaalde momenten in de meditaties jezelf moet leiden, merk je meer bewust hoe onrustig of ‘springerig’ je denktrant en gevoelsleven is.
Het weer ‘heer en meester’ worden over je denken en voelen begint als eerste met het herkennen wat zich in je afspeelt. En vervolgens om op een ontspannen manier en met een zacht sturende aandacht je focus die kant op te sturen, waar je naartoe wilt.

Meestal zijn we gewend om met een ingespannen vorm van concentratie die aandacht te sturen. Soms zelfs op een bijna krampachtige manier of vanuit een houding dat je je ‘best’ moet doen; en heel soms vanuit frustratie. De meditaties zoals je die op mijn cd’s aantreft, leren je hoe je op een zachte manier je aandacht kunt bijsturen en vasthouden.

In een volgende nieuwsbrief Energie- of mantra-meditaties, deel 2 vertel ik nog meer welke vermogens je met mijn cd’s ongemerkt traint. Tot die tijd wens ik je veel meditatie-plezier en schroom niet me jouw ervaringen of meditatie-vragen te mailen.

Back To Top