skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Stadia van immuniteit

Immuniteit is gecompliceerd, de Corona-uitbraak brengt dit wereldwijd onder de aandacht. Toch is het mogelijk om als gewone burger, zonder veel medische kennis, vlot te overzien, hoe het met de eigen immuniteit gesteld is. Dit kan simpel, dankzij een praktische indeling in zes stadia van immuniteit. Daarvan zijn de eerste stadia het meest belangrijk. Die laten zien of er een ziekte op komst is. Covid19, gewone verkoudheid, of iets anders. Ik heb ook een hypothese opgesteld voor een psychisch ‘Reckeweg’ schema. Een maatstaf, aan de hand waarvan je kunt afmeten hoe gezond je geestelijk eraan toe bent.

Nu is immuniteit een complex mechanisme. Factoren, die invloed hebben op immuniteit kunnen we grofweg splitsen in:

 • fysiek
 • mentaal
 • emotioneel
 • geestelijk.

Hoe weet je of je gezond bezig bent? Wat is belangrijk om op te letten? Voor dat antwoord gebruikt de natuurgeneeskunde graag het zogeheten dr. Reckeweg-schema.

Schema dr. Reckeweg

Dr. Reckeweg heeft rond 1955 een praktisch schema opgesteld. Tot op de dag van vandaag is dit nog actueel. Het schema hanteert een verdeling, waarmee je snel ziet hoe ernstig een klacht is; of hoe goed of ernstig zich deze ontwikkelt. Hoeveel inspanning nodig is om de weg terug naar gezondheid te bewandelen, en hoe realistisch het is om gezondheid te kunnen verwachten. Soms is het beter om te focussen op minder achteruit gaan. Zijn schema helpt om dit onderscheid te maken.

Zes ziekte-stadia van immuniteit

Het schema kent zes stadia. De stadia zijn ingedeeld in de mate waarin het lichaam in staat is zich te ontdoen van zowel schadelijke als normale afvalstoffen. Het eerste stadium in dit schema is het meest onschuldig. Beetje niezen, wat slijm, meer transpireren; extra slikken, beetje kuchen, maar niet veel ernstiger dan dat.

Het laatste, zesde, stadium is zeer ernstig. Het lichaam kan de afval- en gifstoffen niet meer naar buiten werken. Een gevolg is onder andere een kwaadaardige woekering van cellen.

Covid en waarnemen van de immuniteit

Mede door Covid 19 is er een opleving om te weten, wat je zelf kunt doen voor een goede immuniteit. Er zijn in wezen twee stappen:

 1. goed waarnemen
 2. maatregelen treffen

De eerste stap is goed waarnemen, maar waar moet je dan op letten? Juist hiervoor zijn de stadia 1 en 2 van dr. Reckeweg uitstekende hulpmiddelen (zie verderop).

De tweede stap bestaat uit diverse maatregelen om de gezondheid te versterken. Leefmaatregelen nemen, voeding aanpassen en eventueel met complementaire middelen de gezondheid extra ondersteunen, zijn enkele mogelijkheden tijdens deze fase. Lees hier verder voor diverse aanpassingen van voeding Hieronder lees je meer over de stadia van dr. Reckeweg.

Stadium 1: ongewenste stoffen naar buiten loodsen

Dit stadium van dr. Reckeweg bevat een lange lijst van verschijnselen. Helemaal onderaan kun je een pdf hierover downloaden.  Een hulpmiddel om dit snel begrijpen is het volgende. Het lichaam bestaat zo’n ruime 60% uit water. Water, in wat voor vorm dan ook, is daarom een relatief makkelijke manier voor het lichaam om afvalstoffen uit het lichaam te werken.
Anders gezegd: alles wat ‘waterig’ is, is zo’n signaal wat bij stadium 1 past. Zoals vaker niezen, plassen, slikken, transpireren, snotterigheid, slijmvorming, waterige ogen, licht kuchen, et cetera.

Kleine veranderingen in de immuniteit

Tijdens een aanval van bacteriën, virussen of schimmels, of andere ziekeverwekkers, gebruikt het lichaam water graag als eerste drager om ongewenstheden naar buiten te loodsen. Tijdens stadium 1 gaat het niet om het verwijderen van het normale of gewone afval. Stadium 1 laat zien of je lichaam de verdediging een tandje harder laat werken.

Bijvoorbeeld: de urine ruikt anders dan gewoonlijk. Je transpireert net meer, of het ruikt anders. Tranende ogen, niezen, veranderde slijmlaag op de tong. Finland heeft als een van de eerste landen speurhonden ingezet om internationale reizigers aankomend op hun luchthaven te detecteren op Covid 19. Het slagingspercentage ligt nagenoeg op 100%, de kosten zijn aanmerkelijk lager dan laboratoriakosten en snelheid van detectie is niet te evenaren.
Een Franse studie die in juni 2020 gepubliceerd is, concludeerde dat het zeer aannemelijk was, dat de zweetlucht van covid-positieve patiënten anders ruikt.

Tijdens stadium 1 zie je overigens ook algemene veranderingen. Zoals: minder eetlust, grotere vermoeidheid, vergrote slaapbehoefte, lagere concentratie, jeuk, puistjes.

Stadium 2: afvalstoffen via ontstekingen naar buiten afvoeren

Lukt het je lichaam niet om de afvalstoffen snel af te voeren, dan schaalt het zijn weerbaarheid op. Stadium 2 kenmerkt zich dan ook vooral door ontstekingen. In chakra-termen uitgedrukt: het element vuur wordt in deze fase extra ingezet om het lichaam van afvalstoffen te ontdoen. De klassieke omschrijving voor een ontsteking is roodheid, warmte, zwelling, pijn en soms functieverlies.

Een ontsteking kan nog onschuldig zijn. Zoals puistjes met gele kopjes. Maar het kan snel ernstiger worden. Zoals keelontsteking, zenuwontsteking. Bij stadium 2 gaat het om acute ontstekingen. Chronische ontstekingen horen niet in stadium 2 thuis, maar eerder in stadium 4. Zodra er sprake is van een chronische toestand, geeft dat al aan, dat het niet lukt om een normale stand van afvalstoffenverwerking te handhaven.

In medisch jargon komt dit verschil in ontstekingen tot uiting in de ernst van de woorden, die medici voor de aandoening gebruiken. Woorden, die eindigen op ‘itis’ (ontsteking) vallen onder stadium 2. Die van ‘pathie’ (ziekte, afwijking) onder stadium 4. Een aandoening eindigend op ‘pathie’ is vele malen ernstiger, dan een acute ‘itis’. Bijvoorbeeld retinopathie (aantasting van het netvlies) is ernstiger dan een acute oogontsteking.
Wel is het belangrijk, om te zorgen dat de acute ontsteking zich niet ernstiger ontwikkelt. Zoals naar richting stadium 3 of verder.

Immuniteit versterken

Het makkelijkst is om te concentreren op de kenmerken van stadium 1. Zodra je een stadium 1 reactie merkt, verhoog dan je immuniteit door direct drie maatregelen in te voeren:

 1. Voeding aanpassen Vermijd alles wat ontstekingsbevorderend werkt. Vooral dierlijke eiwitten en loze koolhydraten.
 2. Bouw meer rust in
 3. Voeg meer warmte toe

Voeding en immuniteit

In dit stadium zijn twee zaken belangrijk. Vermijd net zo lang totdat de symptomen weg zijn dierlijke eiwitten. Vooral zuivelproducten leiden snel tot meer slijmvorming. Slijm is een gunstige voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Door die voedingsbodem tijdelijk uit het menu te laten, ontneem je de ziekteverwekker het gemak waarmee het kan groeien. Dierlijke eiwitten, vooral vlees, kunnen in dit stadium ontstekingsbevorderend werken. Acute ontstekingen horen tot het tweede stadium van het schema van dr. Reckeweg. Die richting wil je niet op, dus laat enkele dagen het dierlijk eiwit staan.

Ondanks dat vis, bonen, noten en ei ook eiwitten zijn, gaat dit vaak nog goed. (Tenzij je allergisch hiervoor zou zijn). Of je deze eiwitten moet laten staan hangt af hoeveel en hoe sterk de uitscheidingsreacties zijn. Vaak is enkele dagen sober eten al voldoende, om aan de winnende hand te raken.

Rust en immuniteit

Tijdens stadium 1 is het lichaam al in een lichte ‘vechtstand’. Dat kost meer energie. Door meer rust te nemen ondersteun je dit proces. Vaak is enkele dagen gas terug nemen al voldoende. Simpele maatregelen als wat eerder naar bed, en meer rustmomenten op de dag inbouwen. Een fijne en makkelijke manier is gebruik te maken van de cd Gun jezelf Rust.

Warmte en immuniteit

Afkoeling is een van de meest voorkomende redenen, dat de immuniteit verzwakt. Het is niet voor niets, dat in de lente en de herfst, de meeste verkoudheden voorkomen. Zodra je Stadium 1 signalen merkt, let dan extra op je temperatuur. Met een vest of sjaal kun je snel zorgen dat je lichaam op temperatuur blijft. Neem desnoods een warm bad, douche, een kruik, of ga de sauna in. Kortom: simpele maatregelen die in dit stadium heel gunstig uitpakken.

Wat is beter: ziek of gezond zijn?

In eerste instantie zal iedereen bij deze vraag antwoorden: ‘Gezond zijn.’ Ongemerkt liggen echter soms ongezonde opvattingen achter ‘gezond zijn’ verscholen. Vandaar dat het de moeite loont, om te zien wat je zo gezond aan ‘gezond zijn’ vindt. Is er werkelijk sprake van een goede immuniteit? Daarnaast is er ook een verband tussen fit zijn en de geestelijke gesteldheid. Bijvoorbeeld, hoe meer je jezelf onder druk zet of wilt presteren, doet alsof bepaalde gevoelens of gedachten er niet toe doen, des te groter de kans bestaat, dat je zonder dat je dit bijtijds in de gaten krijgt, je immuniteit onder druk zet.

Zoals in het begin gezegd zijn er meerdere factoren, die invloed hebben op immuniteit:

 • fysiek
 • mentaal
 • emotioneel
 • geestelijk
 • karmisch

Karmische invloeden op immuniteit

Volgens de chakra-psychologie zou je zelfs nog een stap dieper kunnen gaan. En dat is sommige ziekten, ongelukken of anderszins grote beperkingen te beschouwen vanuit een karmisch standpunt. Dat is niet een simpele zwart/wit benadering als ‘eigen schuld, dikke bult’. Eerder een benadering, waarop een ziel zaken wil meemaken om van binnenuit tot een diepgaande ervaring te komen. Niet per se om eventuele negatieve daden in een verleden goed te maken. Als wel om een situatie vanuit een ander perspectief te ervaren.

Dat verandert overigens niets aan het eventuele leed, verdriet en pijn van een aandoening, maar het kan wel helpen dit beter te dragen. Bijvoorbeeld: veel artsen/hulpverleners zijn beter in hun vak geworden, juist door het zelf meemaken van een ingrijpende ziekte.

Check je psychische immuniteit

In mijn boek Ik ben van gisteren’ (ook uitgebracht onder de titel ‘Ik voel n/iets voor verandering’) heb ik, geïnspireerd door dr. Reckeweg, een psychisch dr. Reckeweg Schema’ opgesteld. In stadium zes, het laatste stadium, staan die afweermechanismen (coping-strategieën), die ziekmakend zijn. In stadia een en twee staan die afweermechanismen, die relatief weinig weerslag hebben op de lichamelijke immuniteit. Deze worden ook wel de rijpe afweermechanismen genoemd. Vanaf stadium drie  komen voornamelijk afweervormen voor, die kenmerken van onrijpheid vertonen. Bovendien komen ze bij stadium drie dagelijks voor en slinkt het aantal rijpe afweermechanismen.

Wat is een afweermechanisme

Een afweermechanisme is een manier waarop je met situaties, emoties en gedachten omgaat. Iedereen heeft afweermechanismen. Dat is ook gezond. Net zoals het ongezond is als een lichaam geen natuurlijke afweer heeft, geldt dit ook voor de psyche. Er zijn echter meerdere vormen van afweermechanismen. Het is te simpel om te stellen, dat er gezonde en ongezonde afweermechanismen zijn. Een betere onderverdeling, die gehanteerd wordt, is het onderscheid maken tussen zogenaamde ‘rijpe’ en ‘onrijpe’ afweermechanismen.

Verschil tussen rijpe en onrijpe afweer

Denk voor een ezelsbruggetje voor het verschil tussen rijp en onrijp, aan een appel. Rauwe, onrijpe appels eten maakt ziek. Niet dat je direct naar het ziekenhuis moet, maar je kunt er stevig misselijk van worden. Rijpe appels kun je gerust eten.
Eén hapje onrijpe appel maakt je nog niet ziek. Maar als het overgrote deel van de appel rauw en dus onrijp is, kom je in de problemen.

Dat geldt ook voor de psychische afweermechanismen. Hanteer je als overgrote deel rijpe afweermechanismen, dan pakt dat gezond uit. Overheersen onrijpe afweermechanismen, dan legt dat een grote druk op je psychische, en lichamelijke immuniteit.

Hoe meer onrijpe afweermechanismen iemand heeft, des te moeilijker is dat behandelbaar. Net zoals stadium 6 van het fysieke dr. Reckeweg schema. In het psychische stadium 6 overheersen de onrijpe afweermechanismen. Je kunt hierbij denken aan psychopathische beelden als schizofrenie, psychose, paranoia, hallucinaties en dergelijke.

Om werkelijk een goede immuniteit te houden is het belangrijk, dat je continue zoveel mogelijk aan de veilige kant zit. Gebruik het boek ‘Ik ben van gisteren’ (of ‘Ik voel (n)iets voor verandering’) om de rijpe afweermechanismen verder te ontwikkelen en de onrijpe terug te dringen. Want de rijpe vergroten de immuniteit, de onrijpe nodigen ziekte uit. Voor de duidelijkheid: iemand hoeft niet per se alleen maar rijpe afweermechanismen te hebben om gezond te blijven. Dat helpt natuurlijk wel, maar slechts weinigen zullen dat bereiken. Het belangrijkste is dat naar verhouding de rijpe afweer overheerst. En dat er geen of liefst zelden destructieve onrijpe afweer gebruikt wordt.

Pdf downloaden

Hier kun je een pdf downloaden met een overzicht van het eerste en tweede stadium van zowel het fysiek dr. Reckeweg schema als het  psychische ‘Reckeweg’ schema.

Bronnen

Principles of homotoxicology, volume 1, I. Bianchi, Aurelia-Verlag Baden-Baden 1989
Homotoxicologie en biotherapie. Bruno van Brandt, Aurelia-Verlag Baden-Baden.
Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie, M.H.M. de Wolf
Adaptation to live, George E. Vaillant
The wisdom of the ego, George E. Vaillant

‘Close to 100% accuracy’: Helsinki airport uses sniffer dogs to detect Covid

French study: Detection dogs as a help in the detection of COVID-19 Can the dog alert on COVID-19 positive persons by sniffing axillary sweat samples ? Proof-of-concept study

Bronnen over hulpverleners die zelf ziek werden

De lessen die dokters leren als ze zelf de ziekte krijgen waarvan ze alles weten

Een artikel van Rebecca Lawrence. Inmiddels een consultant psychiatrist. Eerder was bij haar de diagnose psychotische depressie gesteld. Later gewijzigd in bipolar disorder. Mogelijk getriggerd door haar zwangerschap.

Psychiater Bram Bakker in zijn boek De dokter als patiënt

Back To Top