skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Gottschalmeditaties , gevestigd aan Tureluur 8, 1722 HG Zuid-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staat.

Contactgegevens

Gottschalmeditaties.nl
Tureluur 8
1722 HG Zuid-Scharwoude
+31 0226 321288
tessa@gottschalmeditaties.nl

Gebruik van Persoonsgegevens

Gottschalmeditaties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over je activiteiten op deze website
  • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze site onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Deze website niet de intentie heeft gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het valt echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via tessa@gottschalmeditaties.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gottschalmeditaties verwerkt je persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief. (Je ontvangt alleen nieuwsbrieven als je jezelf hiervoor aangemeld hebt of als je een gebruiker van mijn diensten bent. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.)
  • Voor het analyseren en verbeteren van deze website om zo mijn diensten nog meer op je voorkeuren af te stemmen.
  • Voor het volgen van je surfgedrag over verschillende websites zodat ik met mijn nieuwsbrieven of producten (boeken en/of meditatie cd’s) daarmee rekening kan houden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gottschalmeditaties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gottschalmeditaties) tussen zit.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Gottschalmeditaties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wanneer je al langer dan twee jaar geen Nieuwsbrief meer hebt ontvangen, dan worden die persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer we jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen we er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gebruikte cookies

Gottschalmeditaties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jew computer, tablet of smartphone. Gottschalmeditaties gebruikt cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Gottschalmeditaties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover beschikt wordt een computerbestand naar jou te sturen of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar tessa@gottschalmeditaties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Gottschalmeditaties wijst je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gottschalmeditaties neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tessa@gottschalmeditaties.nl

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Gottschalmeditaties aan de AVG?

Jazeker, Gottschalmeditaties heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoen. Er is onder andere: een SSL-certificaat op onze website, de privacy verklaring is aangepast, cookie statement vernieuwd en er zijn strikte regelingen getroffen als het gaat om tracking en meetbaarheid. Waar nodig, zijn wij verwerkersovereenkomsten aangegaan met derden partijen die gegevens voor ons bewaren.  Daarbij bieden wij de klant inzicht in de persoonsgegevens, deze kunnen zij inkijken, wijzigen of verwijderen.

Back To Top