Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Nieuwsbrief: Spaar energie & herken snel onrijp gedrag

Moe van onrijp gedrag

Zogenaamd ‘onrijp’ gedrag maakt moe. Herken onrijp gedrag en wapen je zo tegen vermoeidheid en ergernis. Baby’s worden peuters, pubers, jong volwassenen en uiteindelijk volwassen mensen. Iedereen herkent dat als een normale groei. Ook de psyche maakt dergelijke groeifasen door. Heeft iemand een volwassen lichaam, dan wil dat niet per se zeggen dat iemand zich volwassen gedraagt. Een van de manieren om snel te herkennen of iemand psychologisch nog onvolwassen is, gaat makkelijk via de onderverdeling in onrijp versus rijp.  Iemand met onrijp gedrag maakt moe en/of is ingewikkeld om mee om te gaan. Maar wat betekent onrijp? Hoe herken je het en wat voor last geeft het? En hoe bescherm je je hiertegen? Dat is het thema van deze nieuwsbrief.

Onrijp en rijp zijn termen uit de psychologie komen en verwijst naar iemands afweermechanismen. Mensen hanteren afweermechanismen voor hun psychische bescherming. Sommige afweermechanismen zijn gezonder en leiden tot een warm en authentiek contact. De ongezondere vormen scheppen afstand, leiden tot gekibbel en gedoe.
Afweer kun je in vaktaal beschrijven, maar het is veel makkelijker om het in gewone woorden te zeggen. ‘Lesley is zo’n ja-maar type!’ Daarmee weet je precies wat er mis is. Ook bij het volgende voorbeeld weet je meteen dat het om ingewikkeld doenerij gaat: ‘Rens? Oh, die praat graag als een woordenboek.’

In mijn boek ‘Ik voel (n)iets voor verandering’ lees je zowel de officiële vaktermen als de vertaalslag naar gewoon woordgebruik. Een kort overzicht van deze ‘Populaire lijst afweermechanismen’ vind je bij het gratis trainingsmateriaal. In hebt boek lees je daarnaast wat het energetisch met je doet als iemand onrijp reageert. Daarover verderop meer.

Gevolgen van onrijpe reacties

Onrijpe reacties, en de gevolgen daarvan, zijn het makkelijkst te begrijpen als je de vergelijking maakt met onrijp en rijp fruit. Van onrijp fruit heb je simpelweg last. Lichamelijk kan het je bijvoorbeeld misselijk maken, het smaakt niet lekker en soms is het ronduit vies.

Psychologisch geeft contact met mensen die veel onrijp gedrag tonen naast vermoeidheid en ergernis, het risico op allerlei klachten. Het is trouwens goed om te weten dat je mensen niet indeelt in simpelweg rijp of onrijp. Je kijkt altijd naar de verhouding tussen die delen van iemand die zogeheten rijp of onrijp zijn. Is het merendeel onrijp, dan groeit de kans op ongewenste reacties. Dat kan zijn dat je erg opziet tegen hun aanwezigheid.
Zie voor meer reacties de onderstaande voorbeelden. Waarbij niet alles wat opgenoemd wordt altijd tegelijkertijd voorkomt. Echter, hoe meer er sprake is van en/en, des te groter de mate van onrijpheid. Houd ook in het oog dat het vooral gaat of dat zogeheten onrijpe gedrag stelselmatig voorkomt. Af en toe is normaal, telkens niet.

Reacties op onrijp gedrag

 • flink opzien tegen iemands bezoek, vermoeidheid tot uitgeput aan toe (ervoor, tijdens en/of daarna)
 • diegene (met het onrijpe gedrag) lokt snel irritatie, ergernis, geprikkeldheid op of zelfs regelrechte boosheid
 • een voelbare nervositeit, onrust, spanning
 • de ander (met het onrijpe gedrag) stuurt vaak aan op een machtsstrijd, een duwen-trekken verhouding, of aantrekken en weer afstoten
 • je signaleert geregeld ongelijkwaardigheid, laatdunkendheid, ‘vernietigende kritiek’, etc.
 • anderen of jijzelf worden dikwijls als ‘dader’ of ‘boeman’ geportretteerd
 • degene kan claimend, zuigend, kleverig, zeurderig, etc. zijn
 • je ervaart kilte, onverschilligheid (‘een dweil in je gezicht’), onbetrokkenheid, etc. Of juist het tegendeel: vergaande overbetrokkenheid. Alsof je alles móet delen.
 • je kunt je nadien somber, teneergeslagen, sloom, zwaarmoedig, pessimistisch, etc. voelen
 • je merkt onechtheid, overdrijving, opgekloptheid, ongenuanceerdheid, fanatisme.
 • het contact is voornamelijk een éénrichtingsverkeer.

Rijp maakt blij, geeft energie

Tegenover mensen met veel onrijp gedrag, staan mensen – zelfs kinderen – die rijp(er) zijn. Contact met hen is weinig tot niet vermoeiend. Ze wekken vooral positieve gevoelens op. Ook daar enkele voorbeelden van. Het contact met hen laat gevoelens achter als:
• stabiliteit
• inspiratie, stimulans
• enthousiasme
• warmte
• opgewektheid
• authenticiteit (echtheid)
• respect, waardering
• gelijkwaardigheid
• wederkerigheid
• ontspanning
• ruimte, vrijheid
• uitwisseling (tweerichtingsverkeer)
• voldoening
• creativiteit
• gezelligheid

Half rijp bestaat ook

Tussen rijp en onrijp zit natuurlijk half-rijp. Voor deze nieuwsbrief voert het te ver om die details te verhelderen. Wil je meer erover lezen? Kijk dan naar afbeelding 3 op blz 144 en afbeelding 4 op blz 148 van het hierboven genoemde boek.

Stel jezelf slechts twee vragen

Focus je op twee onrijpe kenmerken en stel je zelf twee vragen: “Is diegene

1. dikwijls ingewikkeld én
2. dikwijls onstandvastig in de omgang?”

Let dan op je tellen.

Onvrede lozen

Een andere – wat simpele en toch correcte manier – om rijp en onrijp te verdelen is door te zeggen: Onrijpe mensen zitten een ander in de weg en rijpere mensen zichzelf.

Het best is dit te begrijpen een voorbeeld. Zoals door de onrijpe afweer – die in vakjargon – hulp-afwijzend-klagen heet. Bij deze afweer vraagt Richard hoegenaamd om hulp, advies of suggesties. Echter, direct nadat je iets aanbiedt zeurt of klaagt hij erover, of bekritiseert hij dit. Alles waarmee je komt, is niet goed of er mist op een andere manier wat aan. Zónder jou zou Richard niemand hebben om tegen te zeuren, klagen en af te kraken. Klagen zonder publiek werkt tenslotte niet, toch? Vandaar de uitspraak: onrijpe mensen zitten andere mensen in de weg.

Bij onrijpe afweer is de innerlijke mate van onvrede zeer hoog, en wordt deze via een ander geloosd. Een rijper iemand behoedt een ander voor z’n eigen onvrede. Die beseft meer dat je dat niét telkens op het bord van de ander mikt. De last die hij/zij heeft verdraagt hij en zit daarmee zichzelf in de weg.

1. Koester je neutraliteit

Hoe kun je het beste omgaan met onrijp gedrag? Je hebt twee wapens. De eerste is psychologisch en de tweede is energetisch. We starten met je psychologische wapen en dat is weten waaraan je onrijp gedrag herkent en vervolgens duidelijk zijn. Anders gezegd: bij onrijp gedrag is het essentieel dat je niet alleen grenzen trekt, en dat kan heel vriendelijk en rustig. De crux ligt erin dat jij deze handhaaft. Degene die onrijp gedrag vertoont zal dit namelijk zeker niet doen.

Kenmerkend van onrijp gedrag is namelijk het steeds schenden en opzoeken van grenzen. Dat hoort er simpelweg bij. Het kan enkele dagen of weken goed gaan, maar dan begint het opnieuw. Het is daarom jouw taak je eigen grens te handhaven. Een geërgerde reactie als: “Hoe vaak heb je dat al niet gevraagd!” helpt niet. Voor de zoveelste keer uitleggen is ook zinloos.

Uitleggen is zinloos

Wat velen doen is keer op keer opnieuw uitleggen. Dat lijkt mooi, maar is meer geschikt voor iemand die op een rijper niveau functioneert. Het komt gewoon niet goed binnen bij een onrijper iemand. De innerlijke druk van onvrede is zo groot dat je uitleg binnen de kortste keren weer bij het vuilnis staat. Bespaar jezelf de ergernis van tientallen keren uitleggen. Stap over op een betere strategie; en dat is actie nemen. Vriendelijk, maar resoluut.

Ben je echt bepaald gedrag van je onrijpe familielid, collega, kennis of vriend beu? Geef duidelijk aan wat jij gaat doen. Of niet doen. En dan het allerbelangrijkste is: houd je daaraan! Want hoe onrijper iemand is, des te meer zal hij je testen of je doet wat je zegt. Ze proberen je telkens opnieuw uit en zijn meesters in het bespelen van je.

Bij een peuter past dat, want voor hem is dit een leerervaring, maar ook zij verdienen die duidelijke grens. Een peuter weet haarfijn dat je bijvoorbeeld in de winkel of bij oma thuis niet ‘durft’ in te grijpen. Prompt worden ze juist dan onmogelijk en krijgen met jengelen, knal vervelend doen of ander manipulatief gedrag sluw hun zin. En dat is precies wat een onrijpe volwassene ook doet; ze schatten feilloos in dat je niet ‘durft’ op te treden.

Voorbeeld

Stel je bent het beu en hebt tegen je chronische te laat komende collega gezegd. ‘Je bent altijd van harte welkom om met me mee te rijden. Laten we afspreken; volgende keer wacht ik tot tien minuten na de afgesproken tijd. Ben je er niet, dan vertrek ik.’
Dan móet je volgende keer vertrekken nadat die tien minuten verstreken zijn. Zodra je dat niet doet, weet diegene feilloos dat je woorden niks voorstellen. Je wacht toch wel en dus kan hij gerust te laat aankomen sudderen.

Stress door onrijp gedrag

Moet je noodgedwongen veel omgaan met iemand die veel onrijpe trekken vertoont? Hierboven las je hoe vermoeiend dat kan zijn. Zo’n iemand kan veel stress opleveren.

Wil je weten of jouw stress-levels een ongezond niveau bereiken? Stijgt bijvoorbeeld cortisol, als belangrijkste stresshormoon, dan kun je obesitas ontwikkelen, (over)vermoeid raken, prikkelbaarder, verhoogde pijngevoeligheid. Maar ook gevoeliger raken voor infecties, kortom: je afweer daalt. De Cortisol Speekseltest kost slechts € 21,95 en geeft een mooi overzicht. Dit is de goedkoopste test.

Je kunt ook diepgaander onderzoeken. Zoals met de Cortisol Awakening Respons Speekseltest van € 78,70. Cortisol heeft een sterk circadiaans ritme. Hierdoor hoort het hoge cortisol waarden in de eerste 60 minuten na het wakker worden in de ochtend te hebben en lage waardes in de avond. Met deze test kun je achterhalen of je cortisol ritmes nog accoord zijn. Dat houdt tegelijkertijd in dat hun terugkoppeling vanuit de bijnieren naar de hypothalamus en hypofyse goed moet zijn. (Deze uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en kun je het beste met een (natuur)arts of (natuur)diëtist worden besproken.)

Een heel andere benadering is de Nitrostress Urinetest van € 97,95. Dit onderzoekt de NO’s. Dat zijn reactieve stikstofverbindingen. Een teveel geeft nitrosatieve stress, dat is een biochemische ontsporing van stikstofmonoxide, wat analoog is aan oxidatieve stress. Waar vrije zuurstofradicalen ongewenste oxidatieprocessen op gang brengen, kan teveel vorming van stikstofoxide radicalen (NO’s) en zijn agressieve afgeleiden op meerdere niveau’s van je stofwisseling ernstige gevolgen hebben. (Deze uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en kun je het beste met een (natuur)arts of (natuur)diëtist worden besproken.)

2. Energetische bescherming

Het tweede wapen dat je erbij inzet is het compact en evenwichtig houden van je energie. Dat vormt zich van nature door emotionele en mentale stabiliteit en die ontstaat wanneer je zoveel mogelijk rijpere afweermechanismen hanteert en je onrijpe afweermechanismen beter herkent en de laan uitstuurt. Daarmee groeit je psychische functioneren en naarmate je zelfkennis stijgt en je zwakke gebieden polijst vormt de afspiegeling daarvan vanzelf een evenwichtige energie rondom je heen.

Desondanks kun je deze energie versterken door een speciale energetische oefening. De meest aangewezen oefening daarvoor is het opbouwen van de auralagen. Het uiteindelijke resultaat is een soort baboesjka pop, zo’n Russische pop met binnenin meerdere kleine poppen. De oefening staat op de cd Aura & Chakra’s, zowel op de oude als de meest recente mp3 Aura & Chakra’s, De Complete Versie (track 2, resp. track 4).
Deze oefening maakt niet alleen iedere auralaag schoon. Het versterkt ze en maakt het verschil tussen de onderlinge lagen helderder. Het geeft energie, genezing en bescherming. Door de verschillende lagen als een baboesjka om je heen te leggen maak je je minder gevoelig voor ongewenste invloeden van buitenaf. Je kunt het ook gebruiken wanneer je je kwetsbaar voelt, of een energie-boost nodig hebt.

Na wat oefening kun je de opbouw van de auralagen in elke positie of situatie toepassen. Oefen het eerst zittend, bij voorkeur op een rechte stoel of anderszins met een rechte rug. Oefen het ook staand. Vooral deze positie is belangrijk voor je bescherming.
Na wat training hoef je niet langer de kleuren van de auralagen uitgebreid te beademen. Ook al is dat een goede meditatieve oefening. Het is dan voldoende om de lagen te visualiseren. Vergeet vooral niet de afsluitende zilveren laag die je rondom de gekleurde auralagen legt. De kracht van de kleur zilver ligt erin dat hij een terug ketsend, spiegelend effect heeft.

Schaduwkanten van het leven

Het reinigen en versterken van de auralagen helpt op verschillende manieren. Deels ter bewaking van je energetische spirituele grenzen, maar ook rondom je (spirituele) geloofssysteem. Bovendien beschermt het je waar mogelijk tegen de negatieve schaduwkanten van het leven. En dat is in de huidige tijd waar veel angst, dreiging en geweld wordt gebruikt om macht te verkrijgen en te behouden extra belangrijk.

In de schaduwkant, zo je wilt de positieve schaduwkant, van het leven liggen de uitdagingen verborgen om tot een hogere, meer spirituele betekenis van het leven te komen. In die betekenis staat schaduw voor het onbekende. Dat wat nog niet eerder bewust, gekend, onthuld of openbaar gemaakt is. Zo bezien is schaduw goed en kun je het met opwinding, enthousiasme en openheid begroeten.

Overheersingsdrang, machtswellust en geweld

Er is ook een beangstigende, negatieve schaduwkant. Deze komt voort uit de wens tot uitbuiting en negatieve onderzoeksdrang. Geen onderzoek en exploitatie vanuit positieve betrokkenheid maar vanuit o.a. machtswellust, hebzucht, overheersingsdrang en angst. Deze gevaarlijke vormen van onderzoek en exploitatie zetten angst, dreiging en geweld in om macht te krijgen, deze te behouden en/of om controle over te nemen.

De baboeska-oefening zorgt dat je sterker staat tegen deze negatieve schaduwkant van de mensheid. Je herkent sneller bedreigende, moreel ondeugdelijke of anderszins corrupte situaties. Je doorziet eerder dergelijke menselijke ‘spelletjes’ en het geeft je meer kracht om niet in de trekkracht van deze negatieve schaduwkant terecht te komen.
In die zin is het leerzaam om te zien hoe gereageerd wordt – en je eigen reacties zijn – op bijvoorbeeld de acties van president Trump. Want dat hij ‘de boel opschudt’ is een duidelijke zaak. Dat hoeft niet verkeerd te zijn.
Belangrijker is of het achterliggende doel hebzucht, machtswellust, ego-oppoetserij, of bijvoorbeeld eigen gewin is. Of dat het een inspiratiebron is van leiderschapskwaliteiten de Amerikanen in een leider bewonderen. Zijn dit de leiderschapskwaliteiten die ze zoeken, en/of als juist zien? Een voorbeeld dat ze willen naleven, ondersteunen? Is het een leiderschap dat je zelf bewondert? Of ondersteunt? Dat zijn meditatieve vragen die je behulpzaam kunnen zijn in de vraag in hoeverre je kennis en beheersing hebt over je eigen menselijke zwaktes als hebzucht, ijdeltuiterij, behoefte aan roem, macht, etc. Ongetwijfeld niet in de vorm zoals Trump die uitleeft, maar stel als je zijn macht en middelen zou hebben, wat zou dat met je doen?

Inspelen op je zwakke kanten

Want dat is waar de negatieve schaduwkant je rechtstreeks mee in contact brengt. Hoe ga je zelf om met hebzucht, overheersingsdrang, macht? Val je terug in een ‘ik-denken’ of kun je het ‘wij’ blijven zien? Wil je het zogenaamd makkelijk maken en daardoor polariseren? Dat laatste is een middel dat diverse politici geregeld gebruiken. Nederland heeft ‘onze Wilders’ die graag dit wapen van polariseren hanteert.
Het bovenstaande zijn lastige vragen, vooral als er angst als drukmiddel gebruikt wordt, of als je bedreigd wordt. Laat staan als er geweld gebruik wordt.
En dat is waar waakzaamheid – psychologisch en energetisch – en een betere energetische bescherming je uitstekend mee helpen. Hoe beter dit gaat des te meer versterkt dit je ‘empowerment’. En dat is uiteindelijk waar we naartoe willen als we onszelf een betere wereld wensen.

Overdenken of marineren?

Een plezierige manier om met bovenstaande suggesties om te gaan is er niet zwaar over na te denken. Zie het als een ‘werkzame hypothese’ die je lichtjes meeneemt. Integreer na verloop van tij d je eigen ervaringen en opvattingen zoals het voor jou het beste voelt en het meeste voegt. Of zoals onlangs Clair zei ‘Ik neem al die nieuwe ideeën mee en merk dat ik ze als het ware in mijn geest ‘marineer’. Dat werkt heel prettig. Na een poosje merk ik wat ik ervan heb opgenomen en dat het dan gekleurd en verhelderd is door mijn eigen inzichten en ervaringen.’

Muziek voor een goed gevoel

Muziek is heerlijk om te ontspannen en te ontsnappen aan hectiek. Vooral als je kiest voor harmonieuze muziek. Dankzij intiatieven als Spotify en dergelijke kun je urenlang naar je eigen keuze luisteren.

Wil je een aangename variatie beluisteren? Probeer eens wdr4.de (online-muziek). Al jaren zijn ze dé zender voor ‘Muziek voor een goed gevoel’. Met recht een slogan die ze verdienen. Er wordt weliswaar tussentijds soms gesproken maar dat gebeurt rustig.

Overgevoelig?

Heb je de indruk dat je overgevoelig bent? En misschien meer dan een ander hinder hebt van anderen? De volgende meditatieve spreuk kan je helpen om die kwetsbaarheid als gave te gebruiken. Het is de reactie van de gids Gildas op een vraag over kwetsbaarheid en een verzoek om hulp om hier beter mee om te leren gaan. Het origineel is in het engels, een vertaling staat eronder:

Vulnerability is about being touched by life.
Keyphrase: When I’m vulnerable, I can invoke protection, but can also know how to touch the lives of others with increasing grace.’

Kwetsbaarheid gaat om het geraakt worden door het leven.

Meditatieve spreuk

‘Wanneer ik me kwetsbaar voel kan ik bescherming aanroepen. En tegelijkertijd beseffen hoe ik zelf anderen, in toenemende mate, gracieus weet aan te raken.’

(andere woorden die je in plaats van gracieus kunt gebruiken zijn: tactvol, vriendelijk, zachtmoedig, bevallig)

Bronvermeldingen

 • Ik voel (n)iets voor verandering – Tessa Gottschal
 • Lecture 6, Gildas & Ruth White, 19.07.2015
 • Lecture Gildas & Ruth White, 12.03.2017
Back To Top