Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Nieuwsbrief: Gezondheid & Alter Major Chakra

Het zelfgenezende vermogen stimuleren

Ziekte is altijd vervelend, voor iedereen. Ieder lichaam beschikt gelukkig over een natuurlijk, zelfgenezend mechanisme. Echter, vooral als je ernstiger ziek wordt (bent), raakt dit zelfgenezend mechanisme (te) zwaar belast.
Doelgericht het autonomische zenuwstelsel beïnvloeden -wat hiervoor belangrijk is- versterkt dat zelfgenezende vermogen.
Meditatie is daarvoor een krachtige en goedkope manier. Mediteer je op het Alter Major chakra dan profiteer je dubbel. Dat komt omdat genezing een van de belangrijke invloedsgebieden van het Alter Major chakra is.

Lees hier meer hoe dat komt. …

Ligging Alter Major chakra

Het Alter Major chakra is een chakra dat nabij het kuiltje aan de ronding van het achterhoofd ligt. Deze plek correspondeert met de hersenstam (‘oude’ of ‘hagedis’ hersenen). De energierichting is tegengesteld aan de andere chakra’s. Waar die van de voorkant naar de achterkant stromen, is het bij het Alter Major chakra van de achterkant naar de voorkant (naar het puntje van je neus). Je kunt hier meteen downloaden de Brochure Overprikkeling en Alter Major

Trillingsfrequentie

Het Alter Major chakra ligt weliswaar hoog, tussen het keel- en voorhoofdschakra, maar zijn trillingsfrequentie ligt tussen die van het wortel- (eerste) en sacrale (tweede) chakra. Deze twee chakra’s spelen voor je gezondheid sowieso altijd een belangrijke rol.

 • Het eerste chakra vanwege een intuïtief weten wat goed voor je lichaam is. Zowel op het gebied van lichamelijke verzorging, zoals zuivere voeding, (nacht)rust, beweging (mits je allicht daarnaar handelt), als op het gebied van zelfbehoud en aanvaarding (van je gestel, geslacht, afkomst, lichaamsbouw, etc).
 • Het tweede chakra vanwege de hoofdkleuren oranje en barnsteenbruin die sterke geneeskrachtige werking hebben en de verbinding die het tweede chakra heeft met het lymfe-stelsel. Dit stelsel vervult een immuunfunctie, door de aanwezigheid van lymfocyten in de lymfeklieren. De lymfe is van groot belang bij de afweer, het voorkomen van een auto-immuunrespons, transport van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten en het reinigen van het bloed.

Verbinding Alter Major chakra met het keelchakra

Verbind je het Alter Major chakra met het keelchakra dan creëer je een groter vermogen om jezelf te genezen. Dat heeft meerdere oorzaken.

 1. De belangrijkste energetische verbinding is de energiestroom tussen het eerste en zevende (kruin) chakra. (Daarom leer je in mijn Basis-Meditatie Oefening deze aan.)
 2. De tweede in de rij van belangrijkheid is de verbinding tussen het tweede en het keel (vijfde) chakra. Deze verbinding staat kort gezegd voor het vermogen om je individualiteit te laten spreken, jezelf te laten horen. Je individualiteit op een harmonieuze manier naar buiten kunnen brengen.

Die tweede verbinding geeft balans tussen jouw wensen, verlangens etc. en de aanspraken die de buitenwereld op je maakt. Die verbinding wordt sterker zodra je het keelchakra met het Altor Major chakra verbindt.

Innerlijke vijand

De relatie van deze tweede met keelchakraverbinding tot gezondheid is dat het dikwijls niét naar jezelf luisteren, niet jezelf laten horen, etc een stress verhogende werking heeft. Het stelselmatig onderdrukken of -sterker nog- ontkennen van je eigen essentiële behoeften, verlangens, enz. is een verkapte aanval op jezelf. Het lichaam benadert deze ‘emotionele aanval’ zoals het ook een normale fysieke aanval doet: het brengt het afweersysteem in stelling.
Ongemerkt vecht het tegen een innerlijke vijand. Dit kan uiteindelijk bij overbelasting leiden tot het ultiem eindpunt: ziekte.

De cd’s zijn ook te koop bij:

www.luisterboeken.nl
www.storytel.nl
www.luisterrijk.nl

Door het Alter Major chakra nadrukkelijk met het keelchakra te verbinden verhoog je het natuurlijk instinct om te luisteren naar jezelf. Het verhoogt de afstemming om zoals het zo mooi klinkt: ‘Op je eigen neus af te gaan.’

Belang van het reukvermogen

Daar zit een luchtje aan; de neus, het reukvermogen, is een belangrijk vermogen dat helpt om vroegtijdig te ruiken of -in letterlijke zin- iets, bijvoorbeeld voedsel goed of bedorven is. Of er gevaar is, zoals een brandgeur, of een andere scherpe, verdachte geur. Geuren kunnen direct een waarschuwend gevoel oproepen. De reuk is het zintuig dat het Alter Major Chakra deelt met het eerste chakra.
Het zintuig van het tweede chakra is de smaak. Het is niet voor niets dat geur boven smaak gaat, wanneer we praten over veiligheid en gezondheid. In extreme overlevingssituaties is er zelfs een vaste procedure om te testen of een plant eetbaar is. En ook daar komt ruiken vóór proeven.*

In figuurlijke zin ruiken

Her hierboven genoemde reukvermogen geldt ook in figuurlijke zin. Je wilt met iemand in zee. Vraag je eens bewust na de kennismaking af: verspreidt die man of vrouw een koosjere geur? Wat ‘ruikt’ wel/niet goed?
Zelfs een situatie kun je op deze manier benaderen. Probeer het eens. Het lijkt abstract, maar het is slechts een kwestie van merken, waarnemen, dat je neus verder reikt dan z’n fysieke lengte.

Met de cd Overprikkeling & Alter Major Chakra maak je een verbinding van het keelchakra OVER3DFinalmet het Alter Major chakra. Dit versterkt extra de resonantie die je neus kan oppakken. Daarmee is het niet langer ‘geeft dit een goede of veilige geur af’, maar vergroot je het reuk-gebied naar: de geur die dit oproept; verrijkt mij die? Vult het me met wat ik nodig heb om voldaan te zijn?

Hormonale verbinding

Hormonaal gezien heeft het Alter Major chakra een verbinding met de bijnieren. De bijnier-energie is cruciaal voor de gezondheid. De Chinese Elementenleer stelt dat deze energie (‘Nier-Yin en Nier-Yang’) altijd in het geding is zodra er iets bijzonders gebeurt. Die energie dient als een grote spaarpot, waaruit in bijzondere omstandigheden geput kan worden zodat je die kunt opvangen.
Dit kan een grotere verwonding zijn, een gewijzigd leefritme (reizen, jetlag, etc), een operatie, grote temperatuurschommelingen, extreme kou of hitte, extra of voortdurende inspanning (verbouwing, dikwijls moeten overwerken, wisseldiensten, teveel of verkeerde bewegingen (sport), etc), slechte nachtrust, het opvangen van lichamelijke pijn, etc.
Een uitgebreide opsomming staat in hoofdstuk 6 (blz 39) van het boek Energie-herstelplan van Tanja Visser en Marijke de Waal Malefijt.

Vooral het leegraken van deze ‘spaarpot’ geeft gezondheidsrisico’s. Een nare bijkomstigheid is dat de bijnier-energie uiterst traag aangroeit. Een extra reden om zuinig erop te zijn.

Twee gezondheidsrisico’s

Oorzaken dat de bijnier-energie leegraakt zijn vaak terug te voeren op twee elementen. Het zijn dezelfde twee oorzaken die bij ernstigere of chronische ziekten een rol spelen:

 1. een verstoring van de balans tussen willen versus kunnen
 2. een zwart/wit-denken.

1. Balans tussen willen versus kunnen

Niemand komt erom heen; het leven zit vol keuzes, verplichtingen, wensen en eisen. Sommigen geven een plezierig spanningsveld maar het kan ook onaangenaam zijn, een bron van onvrede, irritatie, frustratie of conflict. Wanneer we ons niet goed voelen, liggen daar vaak problemen aan ten grondslag die voortvloeien uit conflicten tussen willen en kunnen. ‘Los dat op en je bent er vanaf.’

Dat klinkt simpeler dan het is. Vooral bij chronische of dieper gewortelde ziekten (Zie de ziekte-stadia van dr. Reckeweg in het pdf-bestand ‘Ziekte voorkomen *) kan dit gecompliceerd zijn. Soms omdat je beïnvloedingsmogelijkheden beperkt zijn, en soms omdat het conflict nog grotendeels onbewust is.

Beïnvloedbaarheid

Sommige situaties zijn vanwege hun aard lastig te beïnvloeden en daarmee een bron van moeilijkheden en frustratie. Bijvoorbeeld je oude moeder raakt ernstig ziek en heeft verzorging nodig. Niet veel later volgt je schoonvader en zoetjes aan beland je in een dilemma tussen tijd voor jezelf en zorgtaken. Soortgelijke scenario’s kun je bedenken over werkconflicten; de een na de andere re-organisatie, onzekere arbeidsmarkt, te hoge werkeisen, voortdurende overwerksituaties, werkeloosheid, familie- of relatie-conflicten, chronisch financiële problemen, torenhoge schulden. De lijst is eindeloos.

Innerlijke tegenwerking

Conflicten op dit gebied kunnen onbewust blijven omdat ze tegengewerkt worden door andere innerlijke wensen, verlangens, angsten of eisen. Door hard werken loopt Henk’s eigen bedrijf ondanks de recessie goed. Hij heeft een goed huwelijk en is sinds een jaar de trotse vader van z’n tweede kind. Heel langzaam sluipt een conflict naar binnen. Als vader wil Henk er zijn voor z’n gezin maar door ziekte van enkele medewerkers heeft de zaak extra aandacht nodig. Als dan z’n jongste kind ernstig ziek wordt groeit dit spanningsveld.
Hij wil dolgraag z’n gezin financiële veiligheid bieden en juist nu z’n jongste zo ziek is, helpen in de extra zorgtaken. Een belangrijke klant is echter weggevallen en hiermee groeit dit dilemma.

Over-verantwoordelijkheid

Op een slechte dag bezwijkt zijn rug hieronder en belandt hij met een hernia in bed. Rust en sterke pijnstillers helpen hem na verloop van tijd er bovenop. Als echter binnen een maand hetzelfde gebeurt en niet lang daarna weer, daagt het besef dat het roer om moet. Dankzij gesprekken en lichaamsgerichte therapieën krijgt hij meer inzicht in en voeling met zijn over-verantwoordelijkheid. Dit verstoorde de delicate balans tussen er willen en kunnen zijn, zowel voor zijn bedrijf als zijn gezin.
Zijn over-verantwoordelijkheid zorgde dat hij teveel wilde. Meer dan hij aankon. Bijvoorbeeld door taken naar zich toe te trekken die anderen kunnen doen, door nóg harder dan hard te werken (overuren, werken in de weekend’s, tijdens vakantie, etc). Zijn over-verantwoordelijkheid ‘dwong’ hem telkens een tandje bij te zetten.
Henk heeft het werk nu beter verdeeld. Maar belangrijker dan dat: hij herkent eerder hoe en wanneer zijn oude over-verantwoordelijkheid hem opjaagt en opzweept. Zijn balans tussen willen en kunnen op dit vlak blijft geregeld gespannen, maar hij manoeuvreert beter er tussenin.

Je stimuleert het Altor Major Chakra o.a. door

Denk om je kortingscode VITA55 als je de hierboven gesuggereerde producten wilt.

Klachten of pijn als waarschuwing

Henk’s rug blijft een zwakke plek, maar hij ‘gebruikt’ nu de signalen van zijn rug. Hij herkent de voorbodes ervan, zoals een speciaal gevoel van zwakte, van broosheid. Mede dankzij die lichamelijke aanwijzingen stuurt hij nu op tijd bij. Sindsdien heeft hij geen hernia-aanval meer gehad.

2. Zwart/wit-denken (alles-of-niets), het gevaar van splitsing

Als Westerling zijn we sneller geneigd het leven in tegengesteldheden te splitsen. Hemel en Hel, winnaars en verliezers, goed en slecht. Het gevaar daarvan is dat je makkelijker in de valkuil terecht komt van een of/of-denken. En het is juist dit zwart/wit-denken dat bij ziekte vaak een wezenlijke rol speelt.
“Als ik het niet doe, stort de zaak in.” was Henk’s aanvankelijke overtuiging. En “Ik ben een Ik voel (n)iets voor verandering van Tessa Gottschalslechte vader, omdat ik zo vaak weg ben. En als ik al thuis ben, dan zijn mijn gedachten bij de zaak of ben ik te moe om ze echt aandacht te geven.” Het waren uitingen komend uit zijn alles-of-niets-denken dat mede de balans tussen willen en kunnen verstoorde.

Splitsing

* (alles-of-niets) pakt op termijn nooit goed uit. Een van de redenen daarvan is dat het element van overdrijving (dat inherent is aan splitsing) de zaak op scherp zet en uit zijn verband trekt. Splitsing zegt: “Wat je ook kiest, je verliest.” En dat is geen realistische benadering. Iedere keuze heeft een consequentie, maar door dit gelijk te stellen met verlies of falen zet je jezelf op een ongezonde manier onder druk.

Splitsing gaat gepaard met overdrijving, maar ook met angst. Meestal een overtrokken angst voor het tegendeel. Die angst kan voor een verharding zorgen en een drijfveer om hardnekkig de oude koers aan te houden. Totdat je lichamelijk of geestelijk bezwijkt en dan móet veranderen. Zoals de hernia-aanvallen Henk dwongen beter met zichzelf om te gaan.

Niemand wil gedwongen worden, het is plezieriger om proberen dat te voorkomen. Een manier om dit te voorkomen is gebeurtenissen meer als een eenheid waarin alles besloten ligt te benaderen. Dat klinkt filosofisch maar kan heel praktisch uitwerken.
yinyang

Yin-Yangsymbool

Een fraaie manier om zo te kijken is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit: het yin-yangsymbool. Het is een veelomvattend symbool, dat alles beschrijft in termen van yin en yang. Bijvoorbeeld water is yin, maar stoom in yang. Vrouwelijkheid is yin en mannelijkheid yang. Toch is het veel meer dan dit*. De yin-yang filosofie beschrijft onder andere:

 • Er bestaat geen yin zonder yang
 • Yin en Yang zijn geen statische fenomenen, het is een dynamisch geheel dat nooit stopt of gestopt kán worden
 • Niets in het leven is volledig yin of volledig yang

Yin en yang zijn beiden delen van de eenheid, of zo je wilt van ‘de waarheid’. Ze zijn verschillend van aard én evenveel waard. De yin-yangfilosofie is tot op de dag van vandaag terug te vinden in de Chinese cultuur. Zoals in de TCM (Traditionele Chinese Elementenleer), acupunctuur, chinese astrologie, tai chi, etc.

Evenwicht tussen yin en yang

Een van de wijsheden die uit deze filosofie volgt is dat het uiting geven aan voornamelijk één uitgangspunt, automatisch leidt tot het andere. Teveel yang leidt tot yin, en vice versa. In het yin-yangsymbool wordt dat vormgegeven door de lijn die de scheiding tussen yin en yang aangeeft; de ‘druppel’ die overgaat in de ‘staart’ van de andere druppel. Yin en yang zijn namelijk delen van het geheel die elkaar veroorzaken en in stand houden.
Henk probeerde met steeds meer yang-kracht (werken-werken-werken, zowel op de zaak als thuis) zijn wens om goed voor zijn bedrijf en zijn gezin te zorgen in balans te houden.

Zijn hernia dwong hem tot rust, het bracht hem noodgedwongen met yin (rust) in aanraking. Pas na meerdere hernia-aanvallen bracht Henk meer balans aan. Hij besprak uitgebreid met zijn vrouw wat het hem deed om zoveel zorgtaken aan haar over te laten. Ze maakten speciale afspraken, waardoor hij een beter gevoel eraan overhield en zich minder klem voelde zitten tussen gezin en zaak. Ook op de zaak herzag hij allerlei werkzaamheden.

Yin-yangfilosofie en de visie op ziekte

Ziekte is vanuit de yin-yangfilosofie niets anders dat een staat waarin veranderingen niet op tijd plaatsvinden, of niet op de juiste manier. Dit kan te laat zijn, te vroeg, teveel of te weinig.
Henk was te laat met bijsturen, zijn hernia-aanvallen dwongen hem tot de noodzakelijke verandering.

Bewust deze zienswijze, evenwicht in het yin en yang, proberen toe te passen helpt om meer gebalanceerde en beter verantwoorde keuzes te maken.

Alter Major Chakra

Wat is de rol van het Alter Major Chakra hierin? Het Alter Major Chakra heeft van nature een grote invloed op de natuurlijke staat van balans (homeostasis). Mediteer je geregeld op dit chakra dan vergroot je het zelfgenezend vermogen In dat vermogen huist ook de mogelijkheid, om waar dat kan, tijdig bij te sturen. Liefst voordat de balans diepgaand verstoord is (zoals bij een Reckeweg stadium 6*).
Het lichaam wéét zichzelf te balanceren. De kunst is te vinden waardoor het evenwicht verstoord raakte. Dankzij een goede verbinding met het Alter Major Chakra creëer je meer gelegenheid dat goede informatie bij je ‘binnenvalt’, doordringt, en je helpt bij het ingang zetten van een bemoedigende verandering.

Irrationele angsten, bijzondere talenten en déjà vu-ervaringen

Er is nog een speciaal gezondheidsgebied waarbij het Alter Major Chakra actief is. Elk chakra is verbonden met een specifieke auralaag ook wel lichaam genoemd. In de nieuwsbrief ‘Orgaandonatie, een energetisch perspectief’ lees je meer daarover. In de hoogste laag (het zogenoemde hogere causale lichaam), die gekoppeld is aan het kruin (7e) chakra is een afdruk van de intenties die een ziel zich heeft voorgenomen voor dit en andere levens. (Gemakshalve ga ik in deze nieuwsbrief niet in op de geloofwaardigheid van reïncarnatie. Dat onderwerp is meer geschikt voor een eigen nieuwsbrief.)
De laag die verbonden is met het Alter Major Chakra is het lagere causale lichaam.

Effecten van het hogere causale lichaam

Heel subtiel kunnen door het hogere causale lichaam herinneringen doorsijpelen uit andere levens. Zowel positieve als negatieve prikkels die je niet direct kunt verklaren op basis van je huidige levenservaring. Het kunnen onverwachte, of zogenoemde irrationele angsten zijn. Ongegronde onrustpatronen, déjà vu-ervaringen of opvallende gaven die je huidige leven beïnvloeden.

Fleur woont al jaren in hetzelfde huis. Ze is 37 jaar en zomaar ineens wordt ze overvallen door angst zodra ze thuis de trap afdaalt. Vreemd genoeg telkens op nagenoeg hetzelfde punt: vlak voor de bocht naar beneden. Ze kan het niet thuisbrengen. Het huis is nog geen twintig jaar oud en ze is de eerste eigenaar. ‘Het kan niet de energie van een vorige bewoner zijn dus.’ redeneert ze. Maar wat dan wel? Een antwoord erop heeft ze niet. Desondanks neemt ze deze vreemd impuls serieus.
Iedere keer als ze de trap afdaalt loopt ze bewust extra langzaam en volledig geconcentreerd de trap af. Week na week verbaast ze zich over die hevige angst die bij het afdalen omhoog rijst. ‘Zou ik ooit in een vorig leven van de trap zijn gevallen en daardoor uiteindelijk overleden?’ vraagt ze zich af.

Ze kan het hele gebeuren niet plaatsen, maar is heel tevreden hoe ze luistert naar die impuls om op die éne plek voorzichtig aan te doen. ‘Misschien ben ik ooit in een vorige leven, als dat al bestaat, ernstig gevallen en misschien zelfs overleden. Ik weet het niet, en kan alleen stilstaan bij dat intense gevoel dat ik werkelijk kan vallen. Doordat ik als een schildpad de trap afliep is me nu niets overkomen.’

Ruim twee maanden later, even plots als het gekomen is, is de irrationele val-angst verdwenen. Deze is nooit meer teruggekomen en ze draaft als vanouds de trap af.

Lagere causale lichaam

Het lagere causale lichaam beïnvloedt vooral diverse ritmes, zoals de bepaling van je geboorte-tijdstip, tijdstip van overlijden en andere ritmes die de ziel selecteert.

Ada en Hans hebben al tientallen jaren een goedlopend bedrijf. Ondanks alle drukte proberen ze zo goed en zo kwaad hun gezondheid op peil te houden. Ze hebben hun eigen zwembad, sauna en fitnessruimte. Toch schiet hun gezondheid er bij in; Hans is al jarenlang uitzonderlijk dik en Ada rookt stevig en drinkt vele bakken koffie per dag. Nog enkele jaren dan nadert hun pensioen. Ze hebben een idee over hun opvolging en zetten dit langzaam in gang. Denkend dat ze nog alle tijd daarvoor hebben.
“Zomaar” heeft Ada het met Hans erover wie van hun twee het het ergst zou vinden om als laatste over te blijven. Tot Hans z’n verwondering zegt Ada dat ze het afschuwelijk zou vinden als Hans als eerste van hun twee zou overlijden en zij zonder hem zou achterblijven.
En dan, nog geen maand later, sterft Ada onverwachts aan een hartaanval. Hans was net die middag even weg, bij thuiskomst trof hij haar liggend in haar stoel aan. Tijdens de rouwplechtigheid komt het gesprek met Ada bij hem weer naar boven. Ondanks zijn intense verdriet, put hij diepe troost dat zij het afschuwelijk had gevonden als het andersom was geweest.

Het ‘voorvoelen’ van haar overlijden is een subtiele informatie die uit het lagere causale lichaam komt. Het bespreken met Hans voor wie het het ‘ergst’ zou zijn komt uit het hogere causale lichaam. Geen van beiden waren heel gezond, desondanks troost het Harry dat zij de eerst overledene is. Dankzij het gesprek wist hij dat zij het ontzettend zwaar zou vinden als laatste over te blijven. Het maakt zijn gemis beter te dragen.

Filosoferend zou je kunnen opperen dat het de intentie van Ada was om in dit leven nadrukkelijk te kunnen zeggen dat zij niét als laatste wilde sterven. Dat zou ze niet kunnen dragen zei ze. Definitieve ‘aardse’ antwoorden of dit zo is weet niemand, maar de rust die het Hans gaf is misschien veelzeggend. En zo heeft Ada ondanks haar overlijden toch op een andere manier voor Hans kunnen zorgen. Misschien heeft ze ooit vanuit een vorig leven ervaren hoe zwaar een plots overlijden voor de achterblijvende kan zijn en had ze zichzelf voorgenomen een manier te vinden om dat verlies dragelijker te maken? We weten het niet.overprikkeling

Tracks op de cd Overprikkeling & Alter Major

 1. Introductie
 2. Basismeditatie
 3. Alter Major & Wortelchakra
 4. Alter Major & Keelchakra
 5. Een Wandeling

Alter Major & Kruinchakra

Deze meditatie werkt nagenoeg hetzelfde als track 3 en 4.

 1. Start met de Basismeditatie en activeer het centrale kanaal, de eerste verbindingsstroom tussen Wortel- en Kruinchakra
 2. Adem in via de uitgang (bij je neus) van je Alter Major en uit bij de ingang (je nek) (minimaal 3 x)
 3. Adem nogmaals in bij je neus, houd je adem ruim drie tellen vast in het centrale kanaal en adem dan uit via je kruinchakra.(zo’n 5 x)
 4. Adem in via je kruinchakra, omlaag via je centrale kanaal naar het centrum van je Alter Major en daar uit bij je neus. (zo’n 5 x)
 5. Eindig met centrale kanaalverbindingsstroom, de neerwaartse ademhaling. Wees bewust van je voetchakra’s en het centrum van je hoofd. Neem de tijd voor de overgang naar je gewone leven.

Prijzen: € 17,95 (als fysiek exemplaar) en € 14,35 als download.

Fysieke exemplaren bij:


www.gottswaal.nl http://www.gottswaal.nl/publications_list.php
www.bol.com https://www.bol.com/nl/p/overprikkeling-alter-major/1001004008658525/

Download exemplaren bij:

www.luisterboeken.nl http://www.luisterboeken.nl/tessa-gottschal-overprikkeling-en-alter-major.html
www.luisterrijk.nl http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1575/overprikkeling-en-alter-major
www.storytel.nl https://www.storytel.nl/

Referenties:

* H 18 over het eerste chakra vanaf blz 259 in Ik voel n/iets voor verandering.
* H 19 over het tweede chakra vanaf blz 290 in Ik voel n/iets voor verandering.
* H 22 over het eerste chakra vanaf blz 381 in Ik voel n/iets voor verandering.
* ziekte voorkomen een pdf-bestand of de uitgebreide hoofdstukken hierover vanaf H 26, blz 441 in Ik voel n/iets voor verandering.
* H 6 over splitsing, blz. 71 t/m 73 uit Ik voel n/iets voor verandering.
* Yin-yang overzicht, zie blz 517 uit Ik voel n/iets voor verandering
* Zin van ziek zijn – Detlefsen en Dahlke
* Meer over Alter Major chakra in Working with your chakra’s en in Chakra’s, een nieuwe uitdaging om je leven te helen van Ruth White
* Energieherstelplan van Tanja Visser en Marijke de Waal Malefijt, blz 39, hoofdstuk
– meer over yin-yangsymboliek lees je op wikipedia.org https://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_en_yang

Planten testen in een extreme overlevingssituatie

1. Kies een plant.
2. Inspecteer de plant grondig en pluk een groen blad. Neem nooit een blad van oude of slijmerige plant.
3. Kneus het blad om het sap en de aroma’s te laten vrijkomen. Sluit je ogen, ruik eraan en laat de geur binnendringen! Slechte, of zelfs rotte, geuren zijn geen goed teken.
4. Wrijf het sap op een gevoelige plaats van het lichaam, bijvoorbeeld op de binnenkant van de pols. Controleer na enkele minuten op huidirritatie. Laat de plant staan bij de minste irritatie.
5. Wrijf het blad over het tipje van je tong. Controleer ook hier op irritatie.
6. Slik een zeer kleine hoeveelheid van het blad in. Wacht daarna 5 uur zonder iets anders te eten. Misselijkheid, maagpijn of oprispingen zijn geen goede tekens.
7. Als alle stappen feilloos verliepen, dus zonder slijm, rotte geuren, huidirritatie of maagpijn, mag je de plant eten. Opgepast, eet de plant nog altijd in kleine hoeveelheden.

bron: https://www.ketnet.be/programma/x-treem/eetbare-planten
zie ook: Bear Grylls survivalprogramma’s op Discovery Channel

 

 

Back To Top