Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Meditatie en Bescherming, deel 2

Beschermende energieverbinding tijdens meditatie

De nieuwsbrief ‘Meditatie en Bescherming’ eindigde ik met de toezegging meer te schrijven over de belangrijkste, beschermende energiestroom: de verbinding tussen, wat in chakra-termen heet, het wortel- en kruinchakra. Oftewel: het eerste en zevende chakra. In deze nieuwsbrief lees je alles over de werking tussen die twee, waarom die verbinding zo belangrijk is en wat daarachter schuil gaat. En hoe je je daarmee beschermt tegen eventuele risico’s van mediteren, want verkeerd mediteren kan ongewenste risico’s geven.

Wazige spirituele beschrijvingen

Niet iedereen kan uit de voeten met spirituele beschrijvingen als “Stel je voor dat je voeten als wortels in de aarde staan. Via die wortels komt de energie bij je voeten naar binnen.” Of een beschrijving als: “Dat je bij het zevende chakra aan de kruin van een boom moet denken of een grote zon boven je hoofd voorstelt.” enzovoort. Wat gaat er schuil achter deze metaforen? Is het wazig spiritueel gekeuvel? Hier lees je een andere beschrijving ervan.

Een korte terugblik

Voor psychologische en energetische bescherming is een meditatief ijkpunt  essentieel. Dat is de eerste stap zoals ik die beschrijf in die nieuwsbrief.
Stap twee is, zorgen dat verschillende energie-verbindingen goed functioneren. De twee belangrijkste daarvan zijn:

  1. De verbindende energiestroom tussen het wortelchakra (het eerste chakra) met het kruinchakra (het zevende chakra).
  2. Daarna de verbindende energiestroom tussen het tweede chakra en het keelchakra. Daarover meer in de nieuwsbrief Meditatie en Bescherming, deel 3

Wil je niet wachten op Nieuwsbrief Meditatie en Bescherming Deel 3 en meteen al aan de slag gaan? Kies dan cd Emotionele Souplesse (mét de Basismeditatie als die niet al eerder geleerd hebt of op een andere cd van mij hebt staan). Dan kom je al deze punten tegen: je meditatieve ijkpunt, de verbindende energiestroom tussen wortelchakra en kruinchakra en de verbindende energiestroom tussen het tweede en het keelchakra.

Sleutelbegrippen wortel- en kruinchakra

Voordat ik doorga en de verbinding tussen wortel- en kruinchakra uitdiep, eerst een kort overzicht van kernthema’s van deze twee chakra’s.

Wortelchakra

  • Lichamelijke verzorging
  • Zelfbehoud
  • Aanvaarding
  • Geworteld kunnen zijn
  • Overgang

In mijn boek ‘Ik ben van gisteren (idem voor ‘Ik voel (n)iets voor verandering’ wat hetzelfde boek is, enkel van een andere uitgever en daardoor een andere titel), lees je uitgebreider over deze onderwerpen. Daarin lees je bijvoorbeeld meer over lichamelijke grenzen, discipline, agressie, macht en machtsmisbruik, seksualiteit.

Kruinchakra

  • Autoriteit
  • Geboorte
  • Hogere zelf

In hetzelfde boek als hierboven genoemd, ga ik dieper op die zaken in en lees je bijvoorbeeld de relatie met religie, bijgeloof, machtsmisbruik (een andere vorm dan die bij het wortelchakra), verschil tussen ziel en geest, angst voor straf. En net als bij het hoofdstuk van het wortelchakra eindigt het hoofdstuk met een casus-voorbeeld.

Bij de energetische verbinding tussen wortel- en kruinchakra, die voor meer veiligheid zorgen tijdens het mediteren, spelen bepaalde kernthema’s van elk afzonderlijk chakra een grotere rol. Deze bespreek ik hieronder.

Psychologische uitleg instroom Kruinchakra

De hoofdstroom, de energie tussen het eerste en zevende chakra, dekt diverse thema’s af, zoals je al hierboven kon lezen. Vanuit je kruinchakra komt een energie vrij, die je ertoe aanspoort om dat te gaan doen, wat je in je leven nastreeft, je aspiratie, waar je je het liefst voor inzet, wat je hoog acht, wat je hart telkens raakt, wat je wilt meemaken, je interesse heeft, telkens op je pad komt, je vanuit een hoger doel toe verplicht voelt, et cetera.

Het zijn zaken, die telkens je interesse weten op te wekken, of waar je stelselmatig mee in aanraking komt.

Dit aspect van het kruinchakra wordt omschreven als ‘de inkomende wil om … tot uitdrukking te brengen’. In dat ‘puntje-puntje-puntje’ zit een groot stuk vrijheid, maar tegelijk een stuk beperking. Zie het alsof er kaders zijn neergezet. Binnen die kaders heb je alle keuze op welke manieren je er gestalte aan wilt geven.

Kaders

Het kan bijvoorbeeld zijn een inkomende wil om je bezig te houden met leiderschap, of genezing, educatie, onderzoek, muziek, harmonie, et cetera. Deze instroom van het kruinchakra geeft richting aan je levensbestemming.

Keuze-vrijheid

Het laat tegelijkertijd zien hoe breed die ‘inkomende wil tot …’ is. Stel dat je als voorbeeld educatie hoog in het vaandel hebt. Voor het kruinchakra maakt het niet uit of je aan peuters lesgeeft, studenten of volwassenen, aan een grote groep of een enkel iemand, in dienstverband of als zelfstandige. Dat zijn allemaal persoonlijke invullingen en is jouw vrijheid van keuze.

Overgave

De energie van het kruinchakra is er een van overgave. Dit is tegelijkertijd de overeenkomst, die dit onderdeel van het kruinchakra met religie heeft. In iedere religie ligt het concept van overgave besloten. Vanuit de chakra-psychologie is dit de overgave aan die inkomende wil.

Als je terugkijkt op je leven, zul je merken dat bepaalde interesses je telkens opnieuw boeien of je pad kruisen. Omgekeerd geldt overigens hetzelfde, bepaalde gebieden zullen amper je interesse opwekken. Je kunt ze tijdelijk boeiend vinden, maar er zit niet die diepere aantrekkingskracht in.

Kortom: de instroom in het kruinchakra is niet star of statisch. Het biedt ruimte aan verscheiden vormen van invullingen. Wat het vooral doet is het aangeven van een richting, waarbij het niet dwingend is. De energie van het kruinchakra walst niet over je vrije wil heen. Het is als een zachte fluistering.
Het is aan ieder persoonlijk te zoeken naar een invulling daarvan die hem/haar het meeste vervulling en vreugde geeft.

Door bewust te werken met de instroom van het kruinchakra benadruk je de energie, die als het ware zegt: “Met de intentie om het hoogste in mij tot uitdrukking te brengen, ben ik naar aarde gekomen. Daarin vind ik mijn grootste voldoening.”
Door het werken met het kruinchakra is dit de energie die je naar je toe trekt. En of je dit nu voorstelt als een zon die boven je hoofd schijnt of de grote kruin van grote volwassen boom is eigenlijk niet relevant. Het is het beeld van het ‘hogere’ waardoor je die energie naar je toe trekt. Bewust werken met energie is een koppeling van gerichte aandacht en voorstellingsvermogen. Die twee bij elkaar creëren een meer voelbare en waarneembare energie. De effecten ervan kun je op allerlei verschillende manieren in je dagelijkse leven terugvinden.

Je kunt ook met kleuren, mantra’s of klanken werken die bij de chakra’s horen. De kleuren van de chakra’s zeg ik tijdens de Basismeditatie. De basiskleur van het wortelchakra is warmrood. Je kunt ook de kleuren helder bruin, robijnrood en purper gebruiken; of de complementaire kleur van rood en dat is groen.
Bij het kruinchakra is de basiskleur violet. Je kunt ook werken met wit en goud, of de complementaire kleur van violet en dat is geelachtig.

Psychologische uitleg instroom Wortelchakra

Waar het kruinchakra een belangrijke invloed uitoefent op dat wat je hoogste streven tot uitdrukking brengt, zo heeft het wortelchakra alles te maken met lichamelijk zelfbehoud en aanvaarding van alle aardse ervaringen. Denk daarbij aan zaken hoe je alle aardse belevingen toelaat, benadert en ervaart.

Niet alles wat je nastreeft lukt. Op weg naar het gestalte geven aan iets dat je nastreeft, verschijnen hobbels en bobbels. Iets bedenken, hopen of wensen is tenslotte anders dan het doen. Het bekende verschil tussen theorie en praktijk.

Alle ervaringen, die je opdoet, vertalen zich in een energiebeweging richting het wortelchakra. Zowel je successen, als je tegenslagen.
De energiestroom van het wortelchakra richting het kruinchakra, is dus de vertaalslag van alle opgedane ervaringen. Wat hebben al die ervaringen met je gedaan? Wat is het effect ervan op je?

Simpel

Simpel gezegd: het verschil tussen kruin en wortel, is het verschil tussen wens versus ervaring. Hemel versus aarde, idee (wens) versus vorm. Het inbrengen van je hoogste intenties en al je ervaringen op de weg naar de vervolmaking ervan.

De thema’s lichamelijk zelfbehoud en acceptatie van aardse ervaringen beslaan een groot terrein. Alleen al lichamelijk zelfbehoud dekt veel thema’s af. Denk aan zaken als de keuze van je voedsel. Kies je voor kwaliteit, gemak, kun je koken, geef je toe aan de bekende ‘verleidingsproducten’, et cetera. Maar ook zaken als: hoe behandel je jouw lichaam? Geef je het naast gezonde ‘brandstof’ op tijd rust en beweging? Of is er dat ‘pilletje’ om de hele nacht door te kunnen werken of feesten?

Bescherming van je lichaam

Hoe bescherm je jouw lichaam? Dwing je het vaak negatieve impulsen te doorstaan, bijvoorbeeld te hard geluid (muziek, apparaten), afvalstoffen (sigarettenrook, rook van vuurkorven, verf, etc.), ruwe seks zonder liefde, et cetera? Breng je je lichaam makkelijk in gevaarlijke situaties? Denk aan extreme of gevaarlijke sporten, straatraces, gewelddadige situaties/relaties, wurgseks, etc.
Anders gezegd: bewijs je iedere dag aan je lichaam dat je zorgvuldig en serieus rekening ermee houdt?

Lichamelijk zelfbehoud heeft ook te maken met de acceptatie van het type lichaam, dat je constitutioneel door je geboorte hebt meegekregen. Uitgebreid kun je daarover lezen in het gezamenlijk met Marijke de Waal Malefijt geschreven boek ‘t Went zo’n element, omgaan met je constitutie”.

De echo uit je gezin

Denk bij het wortelchakra ook aan de acceptatie van jouw plaats en rol in het gezin waarin je geboren bent, de sociale status en alles wat met jouw geboorte in dat gezin te maken heeft. Vooral de eerste drie tot vijf jaar vanaf je geboorte hebben een diepe impact op dit chakra. Je ervaringen, inprentingen vanuit die periode hebben een lange echo. Ze zijn van wezenlijke invloed op de manier hoe je in het aardse leven staat. Vooral de invloed van onaangename gebeurtenissen kunnen ‘echo-golven’ van die vroegste ervaringen her-activeren.

Gezinsinvloeden op het wortelchakra

Jordi uit gezin A groeit op in een warm gezin. Beide ouders staan optimistisch in het leven. Ook al kampen ze de eerste jaren met woningsnood, werkeloosheid en het verlies van een van de grootouders. Toch blijft hun vertrouwen in een oplossing en het samen kunnen doorstaan van narigheden en verlies overeind. Deze trillingen resoneren door in het latere leven bij Jordi.

Want ook hij krijgt zijn portie aan tegenslag. Z’n ontslag overvalt hem, maar hij weet moed te houden en na een intensieve zoektocht vindt hij een nieuwe baan. Het heeft hem veel gekost, maar het tastte hem niet zo aan dat dit baanverlies ten koste ging van zijn plezier in het leven, relatie of zelfvertrouwen.

Een minder warm gezin

Nu Michel. Die krijgt dezelfde tegenslag te verwerken als Jordi. Maar Michel komt uit een heel ander gezin. Z’n moeder kon met vier kinderen net de eindjes aan elkaar knopen. Michels vader werkte in de offshore-industrie en was dikwijls weken van huis. De sfeer thuis was ruw en vooral een van ‘niet piepen’. Met slecht nieuws hoefde hij niet mee thuis te komen. Daar was geen ruimte voor, beide ouders leefden voor zichzelf en hadden weinig oog voor de behoefte van hun kinderen.
Door z’n onverwachte ontslag viel Michel in diep gat. Op emotioneel gebied voelde hij zich in de steek gelaten. Ook al wist hij dat dit niet rationeel was en z’n baas tot het uiterste was gegaan om z’n ontslag te voorkomen. Na vele maanden vruchteloos solliciteren en stevige drankbuien later lukte het uiteindelijk om een nieuwe baan te vinden. Zijn leven heeft hij opgepakt, maar hij stapt ‘zwaarder’ door het leven dan voor z’n ontslag.

Door zijn gezinsverleden heeft Michel de neiging om de aardse energiestroom (dus die van het wortelchakra) groter en zwaarder te laten zijn, vergeleken met de ‘hemelse’ instroom van het kruinchakra. Dat geeft een drukkend, wat deprimerend effect. Bovendien, doordat de instroom van de energie van het wortelchakra verhoudingsgewijs teveel ruimte krijgt, wordt het moeilijker voor Michel om contact te houden met het opbeurende effect dat van het kruinchakra komt.
Daarmee trekt hij ongewild meer ‘zwaardere’ energie naar zich toe.

Teveel aarde-energie

Dat kun je ook vertalen als dat hij zich meer keert naar aardse zaken en afkeert van het hogere. Dat kan zich op allerlei manieren uiten. Michel werd zwaarmoediger; voor hem is het leven een aanhoudende stroom van toestanden of moeilijkheden. Iemand anders kan door teveel aarde-energie  materialistischer worden. Gericht op concreet zichtbare, fysieke zaken. Een indrukwekkend huis, snelle auto, et cetera. Of, iemand kan egoïstischer worden; eigenbelang eerst.
Uiteindelijk maakt teveel aarde-energie ongelukkig; materie is fijn en maakt het leven gemakkelijk. Maar het kan nooit de voldoening, diepe vreugde en innerlijke vrede geven van het geestelijke; het niet-materiële. Zoals delen, anderen bijstaan, een betekenisvol leven opbouwen, zingeving vinden.
De goede energiestroom tussen wortel-en kruinchakra speelt hierbij een cruciale rol.

Basismeditatie

In mijn Basismeditatie* (zie onderop voor meer) vind je daarom altijd terug dat je de energiestroom tussen het wortel- en kruinchakra goed laat stromen. En, dat je die twee stromen zo gelijk mogelijk probeert te houden. Beiden even groot, of wijd; afhankelijk van hoe je het wilt verwoorden. Maar ook qua werking gelijk, dus beiden even licht, vlot of sprankelend. Je hoort me op de track zeggen: “Probeer telkens evenveel kruin-energie als wortel-energie te laten in- als uitstromen.”

Evenwicht

Door dit telkens na te lopen weet je of die twee stromen met elkaar in evenwicht blijven. Teveel kruinchakra-energie maakt wat wereldvreemd, onrealistisch of onpraktisch. Teveel wortelchakra-energie maakt zwaar op de hand, zelfzuchtig en materialistisch. Dat is wat simpel gesteld, maar het geeft de richting aan wat er kan gebeuren wanneer deze energiestromen uit evenwicht raken.

Er gebeurt natuurlijk veel meer. Bijvoorbeeld depressie kan ontstaan: (kort door de bocht gezegd) door teveel aarde energie en te weinig hemelse energie. Of een psychose: (kort door de bocht) door teveel hemelse energie en te weinig aardse.

Geaard zijn

Spiritueel hoor je geregeld de term geaard zijn. Goed geaard of geworteld zijn, wil zeggen, dat je overweg kunt met de beperkingen, die het leven geeft. Een idee is in je hoofd makkelijk uitgevoerd, het in de praktijk brengen is een ander verhaal. Je komt altijd wel obstakels tegen. Hoe je met die obstakels omgaat en wat dit met je doet, heeft invloed op de energiestromen tussen het eerste en zevende chakra.

In je hoofd zitten

Zo’n populaire kreet als ‘in je hoofd zitten’, is een indicatie dat je de aanspraak die belemmeringen die gepaard kunnen gaan met aardse energie, probeert te vermijden. Anders gezegd: koudwatervrees. Liever veilig en droog aan de ‘hemelse’ kant blijven dan een ‘aards’ nat pak halen. Vaak gaat het dan om lastige emoties, zoals desillusie, teleurstelling, frustratie, gekrenktheid, verdriet, eenzaamheid, afwijzing, oneerlijkheid, verwarring, onzekerheid, boosheid, onmacht, machtslust, et cetera.

Vermijden van lastige zaken

We hebben allemaal, dat we weleens iets lastigs of moeilijks willen vermijden. Zolang er genoeg andere terreinen zijn, waarbij je dat niet doet, hoef je van vermijdingsenergie geen last te krijgen. Maar, voor continue of excessief vluchtgedrag betaal je uiteindelijk een (hoge) prijs. Of je nu vlucht in je werk, alcohol, (party)drugs, wilde feesten, seks of iets anders, dat maakt niet uit. Je kunt ook ‘vluchten’ in een rol die je speelt. De ‘stoere man’, ‘verleidelijke vrouw’. Vaak zijn dit heel herkenbare stereotype rollen, waarbij een aspect wordt uitvergroot.

Wat door teveel vermijding van een deel van beide energiestromen gebeurt, is dat de energiestroom van het wortel- naar het kruinchakra uit evenwicht raakt. Instroom en uitstroom werken daardoor niet goed samen en trekt je leven verder uit balans.

De combinatie van wortel- en kruinchakra

Een goede energie-verbinding met het wortel- en kruinchakra helpt je jouw zin van het leven te vinden. De voornaamste taak waarbij deze verbinding mee helpt is het bewust worden van jezelf. Bewust worden van alle ervaringen die je meemaakt en je vermogen om – mede door die ervaringen – steeds bewuster een keuze te maken. Daarmee wordt direct helder, dat wanneer je òf te weinig gehoor geeft aan je hogere intenties òf aardse ervaringen uit de weg gaat dit invloed heeft op je vermogen om bewuster je levenspad te kiezen.

Niet dat er echt verkeerde keuzen zijn. Wel keuzen, die je een ervaring brengen die je niet wilt herhalen.

De enige verkeerde keuzen die er zijn, gelden als die keuzes die je maakt waarbij je willens en wetens de slechte kant van het leven kiest. Doelbewust en opzettelijk disharmonie, kwaad, onrecht en dergelijke wilt veroorzaken. Dat druist namelijk volledig in tegen de fundamentele menselijke natuur. Er zullen slechts weinigen zijn die werkelijk willens en wetens slecht willen doen.

Hersenafwijkingen en emotionele beschadigingen

Hersenafwijkingen, die bijvoorbeeld bij het merendeel van psychopaten voorkomen en een belangrijke factor zijn in hun gedrag, zijn in essentie geen bewuste keuzen. Ze zijn opgeroepen door de beschadiging.
Ook emotionele beschadigingen kunnen tot ongewenste keuzen leiden. Bekend is, dat kinderen van onder andere maffia-leden op jonge leeftijd tot walgelijke daden gedwongen worden. Zoals het doodschieten van hun geliefde pony, hond of ander huisdier. Dat doodt een stuk menselijkheid, waardoor ze ‘makkelijker’ gemanipuleerd kunnen worden tot nog meer slechte daden. Dat is precies de reden waarom ze daartoe gedwongen worden. Slechts een enkel kind zal op zo’n jonge leeftijd in staat zijn z’n vader te weerstaan; met de straf die daarop staat.

Wil je meer lezen over het wortel- en kruinchakra: in ‘Ik ben van gisteren’ respectievelijk ‘ik voel (n)iets voor verandering’ lees je uitgebreid over de diverse kwaliteiten van beide chakra’s. Met een uitvoerige opsomming van positieve en negatieve uitingen ervan.

* Basismeditatie

Deze meditatie vind je op nagenoeg al mijn cd’s. Als eerste track, of als track na de introductie. Hij staat niét op de cd Mindfulness, Goed ontspannen, goed slapen, Gun jezelf rust.
Let op: er zijn twee cd’s uitgegeven waarbij de ene zonder en de ander mét de Basismeditatie is. Dat zijn de cd Aura’s en Chakra’s, en Emotionele Souplesse respectievelijk de cd’s Aura’s en Chakra’s, de complete versie, en de cd Emotionele Souplesse inclusief Basismeditatie.

Combinatie Webinar Angst- (anxiety) Herkenning & Angst-Verlaging

Het wortel- en kruinchakra hebben beiden – vanuit een andere insteek – te maken met gevoelens van veiligheid en bescherming. Wanneer door een of andere oorzaak het daaraan schortte, kan een continue basisgevoel van ongemak, van ongerustheid ontstaan. Dit is slecht voor je gezondheid en kan tot heel veel verschillende soorten van klachten leiden. Bijna bij alle chronische aandoeningen speelt anxiety op de achtergrond mee.
Het gaat om een soort angst, niet dat je bibbert van angst, maar een van onnodige (hoge) alertheid. Je zit te vaak of te snel op het ‘puntje van je stoel’. Dikwijls gaat het direct samen met een gedrag waarbij je teveel en te snel met je aandacht met de ander bezig bent. Te snel op je hoede.

Natuurlijk moet er aandacht voor anderen zijn, maar hier gaat het erom dat dit ongemerkt uitgroeit tot een scheve verhouding. Een van de gevolgen kan zijn is dat je je teveel aanpast aan anderen, opofferend wordt in een verkeerde verhouding tot jezelf. Ik vergelijk het weleens met zo’n mooie zeeanemoon, waarvan de tentakels constant naar buiten gericht zijn. En het vermogen om je tentakels eens niét uit te hebben staan, ligt heel ver op de achtergrond.

Ook al traint dit ongemerkt je vermogen om personen te scannen. Wanneer dit mechanisme echter constant ‘aan’ staat, is dit ongezond en ondermijnt de immuniteit. In dit webinar staat centraal wat anxiety is en het verschil met angst. En natuurlijk ook hoe je dit aanpakt met praktische maatregelen. Lees hier meer over dit webinar.

Bronnen

Over Anxiety: Bake Off winares Nadiya Hussain heeft in samenwerking met de BBC een documentaire gemaakt. Zij vertelt hoe hoe extreem ‘anxious’ ze was. Voor de documentaire maakt ze in drie gesprekken een beetje kennis met cognitieve therapie. Daarna gaat haar zoektocht verder. Ze vertelt de grote invloed van deze continue bron van angsten ontstaan door zware pesterijen. Er zijn diverse youtube filmpjes erover te zien en ook hoe ze geleerd heeft er mee om te gaan.

Over Depressie en mannen. De BBC heeft een driedelige documentaire “Man up” gemaakt met bekende Britse mannen en hun ervaringen met depressie. Onder andere Love Island’s Josh Denzel, Team GB sprinter James Ellington, freestyle footballer Olu Maintain and professional footballer David Cox. Je vindt de filmpjes nog op youtube.

Ik ben van gisteren – Tessa Gottschal (zelfde inhoud maar met andere titel: Ik voel (n)iets voor verandering)

Co-Creating Change, effective dynamic therapy techniques – Jon Frederickson

Maximizing effectiveness in dynamic psychotherapy – Patricia Coughlin

 

Veel plezier weer met mediteren en als je zin hebt in het komende webinar: ik heet je van harte welkom!

 

 

Back To Top