skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Is anxiety een probleem

Is anxiety een probleem?

Veel vaker dan vroeger lees je over anxiety. Het wordt vaak beschreven bij angst en angststoornissen. Angststoornissen maken al snel zo’n 30% van klachten uit, die volwassenen hebben. Reguliere medicijnen ertegen zijn de afgelopen 15 jaar bijna verdubbeld. Bij personen onder de 25 is dit zelfs verviervoudigd. Toch heeft anxiety ook goede kanten. Welke dat zijn lees je in deze nieuwsbrief.

Verschil tussen anxiety en angst

Alhoewel er verschillende definities zijn, is een algemene opvatting dat anxiety ontstaat door gedachten en gevoelens, en angst veel meer door werkelijk fysieke bedreigingen. Het begrip anxiety kun je het best vertalen als een vorm van bezorgd zijn, verontrust, verwart, onzeker, niet weten waar je aan toe bent, et cetera. Het woord dekt dus veel emoties af. Noem je het gewoon ‘angst’, dan is dit veel tekort door de bocht.

Het uitroeien van anxiety

Veel therapievormen proberen anxiety ‘uit te roeien’ of via medicatie volledig te onderdrukken. Het zal niemand verbazen dat dit niet lukt. Natuurlijk, anxiety is niet leuk. Je hebt er echt last van, vooral als de anxiety sterk oploopt geeft dit veel nare bijverschijnselen. Zoals maag-/darmklachten, verslechterde slaap, hartkloppingen, concentratieverlies en een slechter geheugen.

Geen hap door je keel krijgen

Minder erg, maar wel hinderlijk zijn verschijnselen als tijdelijk geen hap door je keel krijgen. Een fenomeen, dat je bijvoorbeeld vlak voor een examen of andere belangrijke gebeurtenis ziet. Ondanks dat in dit voorbeeld de anxiety al in een tweede fase belandt is, is dit niet heel ernstig. Dat wordt het wel, zodra dit aanblijft. Dit kan gebeuren wanneer iemand er niet in slaagt z’n anxiety te verlagen.

Anxiety bijsturen

Voor het lichaam maakt het overigens niet uit of het met angst of anxiety te maken heeft. Het reageert op beiden hetzelfde. Voor je herstel maakt het wel degelijk uit.
De eerste fase van anxiety is de meest makkelijke om anxiety bij te sturen. Zodra de anxiety meer naar de tweede of derde fase verschuift kost dit veel meer én langduriger inspanning. De reden is omdat vanaf de tweede fase het zenuwstelsel zo’n diepe prikkel ontvangt, dat een specifiek onderdeel van het zenuwstelsel actief wordt. Een die normaal op de achtergrond z’n werk doet en geen hinder veroorzaakt. Dit is het onwillekeurige zenuwstelsel.

Verdiepings-Webinar Angst-Verlaging

Op 17 juni geef ik voor al diegenen die al weten hoe je anxiety kunt verlagen een speciaal webinar, om alle fijne kneepjes van anxiety-verlaging af te kijken. Bijvoorbeeld waaraan ik kan zien dat een van de 4 anxiety-verlagende stappen niet lukt. Voor informatie over het ‘gewone’ webinar voor Anxiety-Herkenning en Verlaging zie verderop.  Lees meer over het Verdiepings-Webinar hier.

Taak van het onwillekeurige zenuwstelsel

De taak van het onwillekeurige zenuwstelsel is in alle rust en kalmte lichamelijke functies aan te sporen. Het zorgt ervoor dat je lichaam in harmonie blijft. Het wisselt bijvoorbeeld inspanning af met ontspanning. Ren je bijvoorbeeld hard om de tram te halen, dan zorgt een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel – de sympathicus – dat je hartslag versnelt. Zit je opgelucht in de stoel nadat je die gehaald hebt, dan zorgt een ander deel van het onwillekeurige zenuwstelsel – de parasympathicus – dat je hartslag weer daalt. Aanhoudende anxiety en angst verstoort dit hele proces van stille harmonie.

De grootste ontregeling ervan komt doordat één signaal cruciaal is voor het onwillekeurige zenuwstelsel om z’n harmonie te kunnen uitoefenen. En dat is diepste ontspanning. Een niveau van ontspanning dat automatisch komt vanuit diepe slaap, of diepere meditatie of gebed.
Anxiety gooit die harmonie direct weer in de prullenbak.

Zelf anxiety verlagen

Wat pillen niet leren, is hoe iemand zelf anxiety kan verlagen. Zoals door goed te letten op de eigen gevoelens, gedachten en de allereerste signalen die het lichaam afgeeft bij anxiety. Het zijn heel normale verschijnselen. Er is niets ziekelijks aan. In tegenstelling tot de verschijnselen uit de derde fase. Anders gezegd: leer waaraan je afmeet dat de anxiety niet boven het eerste niveau uit stijgt.
De mate waarin dit lukt, of aangeleerd wordt, maakt uit of iemand anxiety heeft (dat op zich een normale reactie is) of een angststoornis ontwikkelt. Dat laatste is meer ontwrichtend.

Zelfvertrouwen en zelfwaarde

Ondanks dat er veel therapievormen zijn bij anxiety, zoals medicatie, kruiden tegen angst, cognitieve therapie gaan er stemmen op om anxiety positief te gebruiken. Dat is een invalshoek waarmee ik al jaren bezig ben. Mede dankzij langdaagse trainingen van ISTDP (zie verderop). Door de anxiety-kenmerken direct bij het éérste verschijnen te (leren) herkennen en prompt bij te sturen, behoud je je zelfvertrouwen. Het stimuleert je behoud van zelfwaarde en leert je eigenschappen te ontwikkelen, die je vroeger links liet liggen. In mijn boek ‘Wil ik wat ik voel’ lees je 8 hoofdstukken over angst, en het vier stappenplan om anxiety te verlagen.

Anxiety uitbannen

Je kunt anxiety niet uitbannen. Net zo min je onzekerheid kunt voorkomen. Er zullen altijd momenten voorkomen dat je verontrust raakt, in de war, onzeker of niet goed weet waar je aan toe bent.
Wél kun je voorkomen dat gevoelens en gedachten ermee aan de haal gaan. En dat je eindigt met een angststoornis. Een wezenlijk onderdeel om dat te voorkomen is gerichte aandacht. Niet zo maar ‘rustig ademhalen’, maar exact weten waarop je moet letten. En jezelf door de anxiety heen loodsen. Leer hoe je dat doet met het webinar ‘Anxiety-herkenning en Anxiety-Verlaging’ op vrijdag 20 mei of op de herhaling van dit webinar op vrijdag 10 juni 2022.

Het herkennen en verlagen van anxiety is een van de vele onderdelen, die terugkomen in ISTDP-therapie. Een therapievorm, waar de therapeut – in tegenstelling tot andere therapievormen – afweermechanismen direct bespreekt. De afkorting staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Het is afkomstig uit psycho-analytische psychotherapie. In het nederlands korte dynamische psychotherapie genoemd. Járenlang geleden, rond 1962, ontwikkeld door Prof. Habib Davanloo.

Afweer omzeilen

Een van de grootste hinderpalen tijdens veranderingsprocessen. en dus ook tijdens therapie. zijn afweermechanismen. Juist omdat dit zo moeilijk is, zijn er allerlei andere therapievormen ontwikkeld. Deze proberen afweer te omzeilen. Deels helpt dit, maar in essentie dans je dan om een probleem heen.

Davanloo wilde dat niet en zocht manieren om effectief de afweer rechtstreeks aan te pakken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot ISTDP. Inmiddels krijgt deze therapievorm een sterke voet aan de grond. Zij het in Nederland nog mondjesmaat. Een van de onderdelen uit deze therapie is het begeleiden van anxiety. Zolang deze niet laag blijft kan verandering amper gerealiseerd worden. Er zijn inmiddels diverse trainers. In hoog aanzien staat Jon Frederickson. Een wereldwijd geliefde trainer, bij zijn collega’s, studenten en patiënten. Hij heeft ook een boek geschreven voor cliënten. Dat boek is inmiddels in Nederland verkrijgbaar.

Interessant inkijkjes in deze bijzondere vorm van psychotherapie door Jon Frederickson is voor iedereen vrij toegankelijk op Facebook. Onder andere hier.

Herken jij anxiety?

Hieronder nog een stukje lezen van Jon, waaraan hij binnen 5 zinnen herkent dat iemand’s anxiety heel hoog is. De originele tekst vind je hier:  ‘The sign of excessive anxiety we all miss.’
Ik heb diverse trainingen bij Jon gevolgd. Veel van de ISTDP-technieken hanteer ik tijdens mijn consulten.

Vertaling van de 5 zinnen van de cliënt:

Th: “Met welk probleem wil je dat ik je help?”

Pt: “Mijn dokter zei dat ik je moest zien. Hij zegt dat ik een angststoornis heb. Mijn moeder is tien jaar geleden overleden. En mijn zus, ze was daar. Ze is echt moeilijk. Ik zag haar net op Thanksgiving. Toen ik mijn moeder zag, lag ze dood in de stoel. Ze had nierproblemen. Ze heeft niet goed gegeten. Ik heb deze angst.”

Overzicht Webinars

20 mei (en herhaling op 10 juni) 2022 : Angst-Herkenning en Angst-Verlaging

17 juni 2022: Verdieping Angst-Verlaging

24 juni 2022: Werken met Afweer en de Constituties

september 2022: Verschil tussen Rijpe en Onrijpe Afweer

 

Bronnen

‘anxiety can be good for you – Guardian

Wil ik wat ik voel – Tessa Gottschal, uitgeverij Schors, met 8 hoofdstukken over angst en het 4-stappenplan

Boek Tessa Gottschal Wil ik wat ik voel?

Kruiden en angst

 

Jon Fredrickson – The lies we tell ourselves

Voor therapeuten: Co-Creating Change – Jon Frederickson

Back To Top