Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Healing: kwaliteiten van een healer

Meerdere kenmerken bepalen de kwaliteiten van een healing. Welke en hoe belangrijk is ieder kenmerk? Dat lees je hier.
Op de vorige nieuwsbrief ‘Effecten van Healing en Afstandshealing’ ontving ik veel reacties. De meeste vragen waren: ‘Wat beïnvloedt de kwaliteit van healing? Hoeveel ervan is aangeboren en wat kun je aanleren?’ Allemaal boeiende vragen, waar ik hieronder op in ga.

Mijn favoriete cd’s

Ik heb 4 cd’s die speciaal de kwaliteit van een healer vergroten. Ik gebruik ze vaak. Niet dat ik de cd letterlijk opzet, daarvoor zitten de meditaties te goed in m’n hoofd. Dat is plezierig, want zo maak ik ze langer als ik dat wil en laat ze eventueel in elkaar over gaan. Wil je lezen wat je met de cd’s kunt doen? Kijk dan op mijn pagina Brochures. Meer informatie vind je zodra je bij de zoekfuncties op mijn pagina Nieuws de betreffende cd-naam aanklikt.  Mijn favorieten zijn:
cd Neutraliteit
cd Emotionele Souplesse
cd Emoties & Gevoel
cd Gun jezelf rust

Beïnvloeding van de kwaliteit van een healing door de healer

Er zijn veel aspecten die medebepalend zijn voor de kwaliteit. Hier lees je diverse onderdelen die de healer kan beïnvloeden. In een andere nieuwsbrief lees je welke invloed de cliënt op een healing heeft.

Het is niet zo, dat elk onderdeel perfect beheerst moet worden. Healing geven is, zoals bij veel beroepen geldt, een continue groeiend proces. Een bepaald gebied dat zwakker is, kan gecompenseerd worden door een gebied dat sterker is. Het liefst streef je als healer ernaar om telkens beter te worden. Ruwweg zijn er twee kwalificaties: de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de opgedane vakkennis. Binnen die twee zijn enkele belangrijke zaken:

 1. Focuskracht
 2. Ervaring
 3. Mate van zelfkennis en congruentie
 4. Diverse healingtechnieken
 5. Bekendheid met verschillende soorten energie
 6. Zorgvuldigheid
 7. Leefstijl
 8. Improvisatie versus een meer protocollaire aanpak
 9. Notities, feedback, evaluatie, intervisie en supervisie
 10. Geloof, liefde, intentie

1. Focuskracht

Focuskracht is een belangrijk onderdeel voor een healer. Diverse punten vallen onder dit onderwerp. Hieronder leer je meer over: b

 • 1.1 Meditatie
 • 1,2 Continue training
 • 1.3 Eigen gezondheid
 • 1.4 Teveel druk voor de healer
 • 1.5 Overnemen van klachten
 • 1.6 Overdracht
 • 1.7 Meer neutraliteit
 • 1.8 Terug geleiden van de aandacht
 • 1.9 Afdwalen is een bron van informatie
1.1 Meditatie

Bij focuskracht speelt meditatie een grote rol. Dankzij meditatie kun je de focusduur verlengen. Hoe compacter de focus is en deze langdurig op een hoog niveau blijft, des te meer de energie van de cliënt beïnvloed wordt.
Stel dat je een chakra voor tien minuten lang met – bijvoorbeeld – een diep vredige energie vult, maar na drie minuten raakt de healer afgeleid, dan is de impact natuurlijk minder. Vergeleken met een healer, die dat wel de volle tijd volhoudt.

1.2 Continue training

Focuskracht is kwestie van stelselmatig trainen. Bewust zijn van de eerste signalen van afdwalen is een belangrijk hulpmiddel. Net als diverse technieken hoe de eigen aandacht gevangen blijft. En gefocust, daar waar je op dat moment als healer wilt dat de energie naartoe gaat. Zaken als specifieke bewegingen, klanken, voorstellingsvermogen zijn voorbeelden van manieren die helpen om de aandacht op één plek te houden.

1.3 Eigen gezondheid

Voor een goede focuskracht is een gezonde lichamelijke conditie nodig. Naarmate de focusduur verlengd wordt, beïnvloedt dit het zenuwstelsel (van de healer). Dat moet die druk aan kunnen. Vandaar het belang van zowel beweging als meditatie. Er zijn verschillende reacties waaraan een healer bij zichzelf kan merken dat zijn focus hoger was dan bijvoorbeeld z’n zenuwstelsel aan kon.

1.4 Teveel druk voor de healer

Teveel druk voor de healer kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld kou die ontstaat na de healing. Rillen, een soort innerlijk bibberen. Grote eetlust direct na de healing, waarbij vaak een drang naar zoetigheid is als (ongezonde) snelle manier om het energieverlies ontstaan door een te hoge focuskracht, te corrigeren. Vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, maar ook andere lichamelijke klachten kunnen zich voordoen.
Vaak duren de klachten niet zo lang. En er zijn diverse methoden om de energie-uitwisseling, die tot die klachten leidden, teniet te doen.

1.4 Overnemen van klachten

Het kan gebeuren, dat de healer bepaalde klachten van de cliënt overneemt. Soms gebeurt dit tijdens de healing. Dan is het een hulpmiddel – via heldervoelendheid – dat aangeeft waar bijvoorbeeld exact een ongemak zit. Hoe dat precies eruit ziet en welke systemen die klachten nog meer beïnvloeden. In dat geval is het dus een waardevol hulpmiddel. De in het eigen lichaam waargenomen ongemakken verdwijnen nagenoeg altijd pal na de healing.

1.5 Overdracht

Zodra dit soort ‘klevende klachten’ niet snel verdwijnen, is het aan de healer om te onderzoeken wat het in hem is, dat hij die klachten blijft dragen. Het kan ongetraindheid zijn, maar net zo goed een teken van overdracht. (voor meer informatie over dat fenomeen zie mijn boek Ik ben van gisteren’).
Energetische overdracht kan zich bijvoorbeeld uiten door:

 • Het samensmelten met een deel van de cliënt. Een verhoging van de eigen neutraliteit biedt vaak uitkomst.
 • Het kan zijn dat de healer thema’s rondom grenzen hantering dient te onderzoeken. Dat kunnen te zwakke grenzen zijn. Echter, evengoed stevige grenzen, die uitdijen als gevolg van een zelfoverschatting. Dit laatste zie je bijvoorbeeld als er bij de healer sprake is van een samengaan van zijn afweermechanismen omnipotentie en altruïsme.
 • Teveel medeleven of betrokkenheid kan zorgen dat healer ongemerkt zijn eigen grenzen overschrijdt.
1.6 Meer neutraliteit
CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer

In al de bovengenoemde voorbeelden van energetische overdracht wordt dit gecorrigeerd door meer neutraliteit. Het is ook niet zo vreemd, dat mijn meest favoriete cd, de cd Neutraliteit is. De meditatie-techniek, die daarop staat helpt om neutraliteit zowel te kunnen controleren als te vergroten. En dat is voor een healer uiterst behulpzaam. Niet voor niets is de cd Neutraliteit een van mijn grote favorieten. Lee s gerust in de diverse nieuwsbrieven waarbij meer staat over deze geweldige cd.

1.7 Terug geleiden van de aandacht

Het snel signaleren dat de aandacht afdwaalt, hoort gevolgd te worden door het terug geleiden ervan. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Hoe je dat doet hangt hangt mede af, wat het is dat de aandacht doet afdwalen.

Het kan informatie van de cliënt zijn, waarvan het goed is die kortstondig te volgen. Het kan bijvoorbeeld een onderdeel vormen van de energetische afweer van de cliënt. Het afdwalen kan ook voorkomen wanneer healer en cliënt beiden eenzelfde (energetische) afweer hebben op een en hetzelfde thema. Vermoeidheid bij de healer kan een reden zijn. Of een te volle agenda. Andere zaken, die aandacht vragen, et cetera.

1.8 Afdwalen is een bron van informatie

Kortom: afgezien van onervarenheid van langer de aandacht kunnen vasthouden, biedt afdwalen een bron van informatie. Het kan een nuttig instrument worden, die tot een grote meerwaarde in de healing kan leiden.

2. Ervaring

Logischerwijze groeit de kwaliteit door het regelmatig geven van healingen. Of het nu life of afstandshealingen betreft. Nieuwe technieken aanleren, of combineren met al bekende technieken vergen tijd voordat deze soepel geïntegreerd zijn.
Voor de meeste healers is healing voornamelijk het werken met ongezien materiaal. Slechts een enkeling ziet continue de energie. Het niet (continue) zien kan bij vlagen onzekerheid of twijfel oproepen. Daarmee leren omgaan is een kwestie van tijd en simpelweg: blijven trainen.

3. Zelfkennis en congruentie

De mate van zelfkennis en congruent zijn hebben op hun eigen manier invloed op de healingskwaliteit. Congruent zijn, houdt in dat er, stelselmatig of zoveel als mogelijk, overeenstemming is tussen het eigen denken, voelen en handelen. Populair heet dit weleens ‘Walk like you talk’.

Een incongruente healer met een incongruente cliënt

Hoe congruenter iemand is, des te stabieler en compacter wordt z’n energie. Zodra een healer in z’n privé- of werkende leven a) zegt en b) doet, heeft dit een destabiliserend effect op z’n energie. Dus ook in de energie, die hij tijdens een healing aan een ander geeft. De healer is het voertuig waardoor energie geleid wordt. Hoe eenduidiger hij als zogeheten kanaal functioneert, des te beter kunnen de geleide energieën hun werk doen.

Dit geldt dubbel, zodra de cliënt óók incongruent is. Want dan zijn er twee destabiliserende energieën in werking.
Dit laatste punt laat direct zien waarom zelfkennis belangrijk is. Een healer die teveel blinde vlekken heeft, zal de blinde vlek van de ander minder goed kunnen herkennen en dus minder diegene kunnen helpen.

Of, een healer met anxiety, zal de anxiety van z’n cliënt weinig kunnen beïnvloeden. Overigens; zo’n healer zal  cliënten die géén last hebben van anxiety, ook minder goed kunnen bijstaan.

Een healer met anxiety met een cliënt zonder anxiety 
Boek Tessa Gottschal Wil ik wat ik voel?

De combinatie van een healer met anxiety met een cliënt zònder anxiety verlaagt de kwaliteit van de healer. Hoe komt dat?
De energie van de healer (met anxiety) zorgt in dit geval, dat een hoger niveau van energie tegengewerkt wordt. De healer zal namelijk ongemerkt tijdens een healing in aanraking komen met de meer stabiele energie van zijn cliënt (die geen last heeft van anxiety).
Die stabiliteit, die hij zelf mist, zal – onbewust – in hemzelf ongemak oproepen. Dat komt omdat de stabiliteit van de ander hem aanspoort of – zo je wilt – eraan herinnert, dat hij ‘huiswerk’ op dit terrein te doen heeft. Want ook al heeft iemand een afweer voor dit probleem ontwikkeld.  Bijvoorbeeld “Ach, ik heb er amper last van.’ (wat de afweer rationalisatie is).

Een afweer wil niet zeggen, dat het onderliggende probleem ermee écht weg is. Het zakt enkel dieper weg in het onbewuste. Bij een goede healing kan de healer goed uit de voeten met een hogere energie. Die hogere energie moet stabiel blijven. Anxiety in de healer staat die stabiliteit in de weg. En in dit voorbeeld herinnert z’n cliënt (diens stabiele energie) hem extra eraan, dat er innerlijk bij hem instabiliteit heerst. En dus verlaagt dit de werkingskracht van zijn healingsenergie.

Heb je interesse gekregen in het Webinar Anxiety? Kijk hier wanneer het is en wat je krijgt. Of lees alle 8 hoofdstukken erover in het boek Wil ik wat ik voel.

Jezelf kennen

Jezelf kennen is voor iedereen weggelegd. In mijn boek ‘Ik ben van gisteren’  (in de uitgave van uitgever Schors bekend onder de titel ‘Ik voel n/iets voor verandering) staat in deel 1 exact wat de zogeheten ‘gevarenzones’ zijn. Waaraan je die herkent, welke energie er mee gepaard gaat, wat de gevolgen zijn, en diverse voorbeelden ervan.

Onrijpe en rijpe afweer

In psychologische termen is een belangrijk verschil in zulke ‘gevarenzones’ het verschil tussen zogeheten onrijpe en rijpe afweer. Jezelf kennen begint bij het in beeld brengen welke onrijpe en rijpe afweer je van jezelf herkent. Het werkt plezierig om daarna een top-drie te maken van je onrijpe en rijpe afweervormen. Om vervolgens met de twee nummers één aan de slag te gaan. Waarbij vooral nummer 1 van de onrijpe afweer, van die twee de hoogste voorrang krijgt.

Het is een mooie manier om hoe je met jezelf omgaat op emotioneel gebied in beeld te brengen. Tegelijkertijd is het een training om jezelf te ontwikkelen. Voor een healer zeker van belang, want hoe hij/zij met zichzelf omgaat heeft zijn weerslag in de kwaliteit van de healing.

Deel 2 van hetzelfde boek gaat dieper in op alle chakra’s en de psychologische invloedsgebieden ervan. Waarbij bij van elk chakra uitgebreid casussen worden beschreven.

4. Diverse healingtechnieken

Er zijn diverse scholen en daarmee ook diverse healingtechnieken. Sommigen maken gebruik van symbolen, zoals bijvoorbeeld Reiki en Universal White Time. Anderen richten zich op het uitvoeren van verschillende handelingen. Zoals het openen van en verbinden van chakra’s via handbewegingen of anderszins. Via het voorstellingsvermogen iemand healen is een veelgebruikte techniek. Zoals het je voorstellen dat – via je handen of je hart- of voorhoofdschakra – energie naar iemand gaat. Gebruikmaken van klanken (via de eigen stem, klankschalen, stemvork etc.) is ook een waardevolle techniek. Gebruik maken van instrumenten is een mogelijkheid. Dit wordt veel bij sjamanistische healingen gezien, zoals veren, ratels en trommels.
Kortom: er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De kunst als healer is om te ervaren welke technieken het meest bij hem passen en de beste resultaten geven.

5. Bekendheid met verschillende soorten energie

Energie is een apart fenomeen. Lang geleden, tijdens de 3-jarige training bij Linda Keen voor Intuïtieve ontwikkeling, maakte ik kennis met het voelen van kleuren. Tijdens een meditatie presenteerde ze verschillende kleuren. Voor elke kleur kregen we tijd om die energetisch te voelen.

Natuurlijk speelt op zo’n moment de ratio graag een rol als spelbreker. Hoezo kun je kleuren vóelen? Zien, okee. Maar voelen? Alle deelnemers waren verrast dát ze kleuren konden voelen en dat elke kleur verschillend voelt. Ook al lukte het nog niet om alle kleuren te voelen. De ervaring dat verschillende kleuren elk anders aanvoelen was heel inspirerend.

Blindemannetje

Het deed me denken aan een oefening Blindemannetje tijdens mijn natuurgeneeskundige opleiding. Een, die op een heel andere manier me liet ervaren hoe materie energetisch waar te nemen is. In een ruime vergaderruimte, waar voldoende gelegenheid was om rond te lopen, werden alle leerlingen in tweetallen gesplitst. Een kreeg een blinddoek om en de ander hielp met rondleiden, zodat hij niet tegen zaken of andere studenten op botste.

Terwijl mijn medestudent me door de zaal leidde, voelde ik plots rechts van mijn lichaam ‘iets’ veranderen. Ik voelde een verandering in energie naast me. Alsof er een energie op me af kwam. Even later veranderde het opnieuw. De eerste energie voelde lichter aan dan de tweede.
Ik stond perplex. Ik voélde de energie, die op mijn lichaam af kwam veranderen.

Wat gebeurde er? Bij de evaluatie vertelde mijn medestudent, dat op die momenten dat ik het sterkst andere energie kon voelen, ik langs een glazen raam en een bakstenen muur liep. Het idee dat je een passerend raam kunt voelen, of een muur, was een compleet nieuwe ervaring.

We zijn als mensen sterk georiënteerd om zaken met onze ogen te bekijken. Dan is het waar of echt. Dit soort simpele oefeningen zijn een verrassende ervaring dat je huid/lichaam kan ‘zien’.

Nare sfeer

Een stap verder is het voelen van energie die gepaard gaat bij emoties. Iedereen kent ongetwijfeld de ervaring dat je ergens binnenstapte en dacht: “Wat hangt hier een nare sfeer.” Om later te horen, dat er vlak daarvoor ruzie was. Zo stralen sterke emoties duidelijk energie af aan een ruimte.

Het scala dat we als mensen kunnen voelen is oneindig. Van lei-lijnen, Goddelijke Vrede, Goddelijke Liefde, engelen, gidsen, opgestegen meesters, edelstenen tot natuurwezens aan toe; noem maar op. Voor een healer is het de kunst te ontdekken met welke energie-vormen hij makkelijk en goed kan werken. Om dat vervolgens te verfijnen en uit te diepen.
Allicht is dat een proces dat continue doorgaat.

6. Zorgvuldigheid

Zoals bij veel beroepen geldt de spreuk: ‘the devil is in the detail’. Wat zoveel wil zeggen als: hoe zorgvuldiger je tewerk gaat, des te groter is het resultaat. Beginprocedures, diverse handelingen, het richten van specifieke energie, het afwisselen van verschillende energieën, de werkingen op chakra’s, verbindingen tussen de chakra’s onderling, schoonmaken van het aura, het afronden van een behandeling, et cetera. Al die zaken dienen precies uitgevoerd te worden.

Precisie – waarbij focuskracht natuurlijk een belangrijke in rol speelt – zorgt dat de kwaliteit van healing net dat stukje extra krijgt. De kers op de taart, die zorgt dat het helemaal af is.

Precisie en discipline

Precisie vraagt de nodige discipline van de healer. Een continue zelfreflectie tijdens en na zijn healingswerkaamheden. En: het durven kijken naar de eigen afgeleverde kwaliteit te kijken, zónder te belanden in zelfkritiek.
Dat is niet altijd even makkelijk. Het is niet verwonderlijk dat een van mijn andere favoriete cd’s de cd Emotionele Souplesse is.

Daarop staat onder andere de verbinding tussen het eerste, derde en zevende chakra. Deze chakra’s hebben elk op een eigen manier met het begrip zelfstandigheid en autoriteit te maken. In onze samenleving wordt autoriteit vaak als negatief beoordeeld. Als een soort van bestraffend orgaan. Terwijl in wezen het niet anders is, dan een verwijzing naar iemand die veel kennis op een bepaald gebied heeft.

Autoriteit

Synoniemen voor autoriteit zijn gezag, macht, zeggenschap, overwicht en bevoegdheid. Vooral de synoniemen gezag en macht leiden makkelijk ertoe, dat autoriteitsproblemen overhand krijgen. In dat geval wordt een beoordeling ervaren als negatieve, afbrekende kritiek. Iets wat niet goed is, of erger: wat slecht is.
Bij zelfreflectie kan dit ertoe leiden dat iemand zelfreflectie vermijdt, afraffelt, vergoelijkt, et cetera om maar niet in aanraking te komen met innerlijke negatieve, afbrekende kritiek.

Die innerlijke kritiek roept vaak anxiety op, en zo kan bij zelfreflectie een gedrag ontstaan dat een goede evaluatie in de weg staat. Is het niet om negatieve innerlijke kritiek dan wel om anxiety uit de weg te gaan. Dat leidt vanzelfsprekend niet ertoe dat een healer groeit in kwaliteit.
Supervisie kan een goede optie zijn om deze innerlijke hobbel te beslechten.

cd Emotionele Souplesse
Vertering
CD Tessa Gottschal Emotionele Souplesse

De cd Emotionele Souplesse helpt bij een herwaardering van onder andere zaken als autoriteit. De titel van deze cd wijst er ook op. Dankzij deze cd kun je soepeler omgaan met allerlei zaken die op je levenspad komen. Zoals negatieve, afbrekende energie; zij het door jezelf opgeroepen of door anderen.

7. Leefstijl

De leefstijl is een punt dat zeker invloed op de kwaliteit van healing heeft. Het is een groot gebied. Variërend van voedingskeuzes, leef- en werkomstandigheden, verhouding tussen rust en ontspanning en mate van beweging.

Elke dag opnieuw dient dit een goede balans te hebben. Dat dit niet meevalt laat het grote aantal mensen zien, die burned-out raken, of zijn geweest. Het valt in deze tijd bepaald niet mee om die balans goed te houden. Voor een healer is het extra belangrijk dat hij continue hier naar streeft. Tenslotte, als een healer niet voldoende deze balans weet goed te houden, hoe kan hij dan een energie van balans of evenwicht oproepen en gebruiken voor de healing?

8. Improvisatie versus protocollaire aanpak

Grofweg zijn er twee invalshoeken bij healing. De ene stroming laat energie zelf zijn weg zoeken. Onder het motto: ‘De energie weet waar het naar toe moet.’
De andere stroming richt zelf actief waar energie naar toe gaat.
En er is natuurlijk een combinatie van deze twee.

Is de een beter dan de ander? Dat is moeilijk te zeggen.

Energie zelf z’n weg laten zoeken

Diegenen die bij voorkeur energie zelf z’n weg laat zoeken, werkt graag intuïtief. Of volgens vastgestelde regels van hun opleiding. De insteek is: ‘Go where the flow leads’.
Het is een relatief passieve manier van healing geven. Een waarbij vooral de aandacht ligt op het zo volledig mogelijk openstaan voor een instroom van energie, of energieën, om die vervolgens door te laten stromen naar de cliënt. De focus ligt op een zo zuiver mogelijk ‘doorgangskanaal’ te zijn.

Het is interessant om te merken hoe bijzonder dit kan zijn. Als healer moet het bij je passen. Overgave, het vermogen om bewust een stap ‘terug’ te doen, de leiding als het ware overgeven zijn hierbij belangrijke onderdelen.
Een voordeel ervan als cliënt (en zeker als healer) is gemak. Je laat de healing over je heen komen en merkt wel wat het oplevert.

Een nadeel van deze techniek voor de cliënt kan zijn, dat eventuele vragen die hij heeft niet beantwoord (kunnen) worden. Want de healer weet zelf niets, hij is slechts een ‘doorgeefluik’.
Een ander nadeel kan zijn, dat healers die bij voorkeur deze ‘passieve techniek’ gebruiken, mogelijk meer autoriteitsgevoelig of onderdanig kunnen zijn. Zodat bijvoorbeeld de aangeleerde healingtechnieken weliswaar serieus en met goede intentie worden uitgevoerd. Echter het aspect om kritische vragen te stellen bij de toegepaste techniek, of het durven afwijken ervan zijn niet of weinig aanwezig. De opleider(s) raken feitelijk boven enige vorm van kritiek verheven.

Wel of niet goedgepraat door zinnen als: ‘Ik ben een purist’. Of met: ’Zo wordt het nu eenmaal aangeleerd.’ et cetera. Voor meer autonome cliënten kan dit een hindernis vormen. Dat hoeft niet, maar het kan wel. Het hoeft aan de kwaliteit van healing niet af te doen.
Vanuit de Ayurvedische constituties bezien, zal vooral een Kapha type, oftewel het Olifantstype, het meest met deze technieken uit de voeten kunnen. En vanuit een psychologische invalshoek, diegenen die autoriteitsgevoelig zijn.

Actief energie richten

Actief energie richten vraagt van een healer andere kwaliteiten. Er is bijvoorbeeld kennis van anatomie, fysiologie en pathologie nodig. Kennis hoe systemen elkaar beïnvloeden. Of dat nu lichamelijke systemen zijn, zoals spijsvertering, spierstelsel, zenuwstelsel, hormoonstelsel, etc. Of chakra-systemen, bijvoorbeeld de relatie tussen eerste, derde en zevende chakra. Of tussen tweede en keelchakra, enzovoort. Of psychologische verbindingen, bijvoorbeeld de rol van anxiety met het zenuwstelsel, of wat in psychologisch jargon heet het ‘Straffende Super-Ego’. De cd Emotionele Souplesse helpt om dat laatste tot gezonde proporties te brengen. Een Super-Ego is prima, want daarin huist ieders streven. Straf hoort daarin niet thuis. Waarbij je straf ook kunt zien als negatieve innerlijke kritiek. Sommigen mensen hebben zoveel kritiek op zichzelf dat dit een onderdeel vormt wat hun tot anxiety drijf.  In mijn webinar leer je daar alles over.

Meer dan bij ‘passief energie geven’ is bij het actief richten van energie sprake van een actiever samenspel tussen healer en cliënt. Als de cliënt het wil of ervoor openstaat, kan bij deze vorm van healing informatie die het oplevert voor meer doeleinden gebruikt worden. In dat geval is het zeker belangrijk dat – liefst beide partijen – aantekeningen maken. Zie daarvoor de volgende alinea.

9. Notities, feedback, evaluatie, intervisie en supervisie

Ik ben een warm voorstander van het bijhouden van aantekeningen. Noteren welke healing energieën gebruikt zijn, welke chakra’s met elkaar verbonden zijn, of welke andere technieken. Naast het opschrijven van andersoortige informatie, zoals emotionele of mentale indrukken.

Daaruit kun je afleiden dat ik een healer ben, die voornamelijk actief energie richt. Het komt dan ook dikwijls voor dat ik de informatie uit de healing gebruik om verdieping te geven aan de gesprekstherapie. Als we een combinatietherapie van healing en gesprekstherapie doen. Of ik gebruik het tijdens het evaluerende eindgesprek na een healingenreeks. (Bij diegenen die graag deze verdiepende informatie willen.)

Mijn cliënten stuur ik een speciaal formulier Afstandshealing waarop ze hun waarnemingen kunnen vastleggen. Dat heeft meerdere voordelen. Het helpt in het vergroten van hun eigen waarnemingsvermogen. En het is stimuleren om te merken, dat je meer waarneemt dan dat je aanvankelijk dacht.

Bovendien helpt dit als bevestiging dat afstandshealing echt werkt. Zeker wanneer afstandshealing nieuw is, of je waarnemingsvermogen van dit soort verfijnde technieken nog pril, dan wil het rationele deel van de hersenen twijfel zaaien of het werkt.
Het geven van feedback kan zelfs helpen om de effecten ervan te vergroten. Want ook al registreer ik tijdens de healing het nodige, feedback van de cliënt draagt bij om extra accenten aan te brengen. En daar heb je als cliënt voordeel bij. Meer daarover lees je in de nieuwsbrief Healing: Invloed van de Cliënt die in februari verschijnt.

10. Geloof, liefde en intentie

Ingrediënten die bij healing meespelen zijn de mate van geloof. Als eerste natuurlijk een geloof, dát healing werkt. Energiewerk is tenslotte voor de meeste healers ongezien materiaal. En ook bij hen kan twijfel toeslaan. Die twijfel kan de werking aantasten.

Een spiritueel of religieus geloof verhoogt de kwaliteit. Het is niet relevant welk geloof iemand aanhangt. Of het God, Allah, een Goddelijke Bron is; zolang er een diep geloof is in het goede, of zo je wilt: het goddelijke.

Liefde

Voor liefde geldt hetzelfde. Liefde voor de medemens, of dier bij dierenhealingen versterkt absoluut de werking van de healing. Het is geen erotische of romantische liefde, deze komen uit het eerste en tweede chakra. Hoe krachtig dat ook kan uitpakken. Bij healing gaat het om liefde vanuit het hart en/of kruinchakra. Een liefde voor alles wat leeft. Een onbaatzuchtige liefde. Een liefde om mens of dier, of beiden bij te staan.

Ook dit aspect is zo’n onzichtbaar en toch waarneembaar deel. Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan mijn Reiki II weekend. Tijdens die dagen gaven we als deelnemers aan elkaar healing. Met vier personen die healing gaven: een aan het voeteneind, een aan het hoofdeind en een aan elke zijkant van het lichaam. Op het moment dat ieder z’n handen op m’n lichaam plaatste, voelde ik hoe uitzonderlijk liefdevol de energie was die stroomde uit de handen van degene die mijn voeten vasthield. Zo zacht, omhullend en ‘warm’. De andere drie personen hadden niet deze bijzondere kwaliteit. Het was eEen prachtige ervaring van energetische liefdesenergie.

Intentie

Intentie is net als geloof en liefde zo’n onzichtbaar deel, dat veel invloed heeft. Intentie helpt de healer zich te focussen wat hij wil aansturen. Nu kan hij niet alles aansturen wat energie bewerkstelligt, maar intentie heeft toch veel effect.
Je kunt het vergelijken met een bestelling in een restaurant. Geen intentie is zoiets als: ‘Ach ober, geef maar wat.’ Versus: ‘Mag ik van u een vegetarisch gerecht?’ En dat laatste kun je eventueel nog meer preciseren.

Bronnen

– ik ben van gisteren – Tessa Gottschal c.q. hetzelfde boek bij uitgeverij Schors met de titel ‘Ik voel n/iets voor verandering’
– Maximizing effectiveness in dynamic psychotherapy – Patricia Coughlin
– Lives transformed, a revolutionary method of dynamic psychotherapy – David Malan and Patricia Coughlin
– cd Emotionele Souplesse
– cd Neutraliteit
– cd Emoties en Gevoel
cd Gun jezelf rust; een heerlijke cd als je te moe bent om te mediteren en toch wilt ontspannen.

Jon Frederickson ISTDP

Back To Top