Skip to content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Angst & Meditatie, deel over de Amygdala

In het oudste deel van de hersenen, het limbisch systeem, voor de hippocampus ligt de amygdala. Deze bestaat uit twee delen. Het limbische systeem heeft als functie de regeling van honger, dorst, agressie, reukgewaarwording, agressie, seksualiteit en het reguleren van alle klieren met interne secretie. In dit hele systeem ligt zoals gezegd de amygdala, ook wel amandelkern genoemd. Dit fungeert als een soort tussenpersoon van het emotionele geheugen en wordt weleens het ‘emotionele brein’ genoemd.

Angst, stress en emoties

Een van de taken die de amygdala doet is het integreren van informatie die nodig is voor het uitvoeren van een stress reactie. Daarbij doet de amygdala nog een belangrijk iets. Ze kan een emotie koppelen aan een stress-reactie. Zo kan een stressreactie (bijv. angst, schrik) gekoppeld worden aan een emotie (bijv. wantrouwen, waakzaamheid, onzekerheid).

Amygdala verwijdert herinneringen

Door deze koppeling komt het dat de emotie die aan de angst gekoppeld is zijn eigen leven kan gaan leiden. Daar door kan zowel de angst als de emotie dan ‘zomaar’ optreden.
Dat dit gebeurt is vervelend genoeg. Erger is dat de réden waarom het gebeurt vergeten raakt. Dat gebeurt vooral als iemand bij herhaling geschrokken is. De amygdala houdt nl. een gebeurtenis eerst in het korte geheugen vast. Treedt het vaker op, dan maakt hij plaats in zijn eigen geheugen en schuift die angstervaring sámen met de eraan gekoppelde emotie door naar het lange termijn geheugen.

Kleine angsten

Het is goed om te weten dat dit niet alleen gebeurt bij momenten dat je héél erg schrikt. Het gebeurt ook bij voorvallen die dikwijls voorkomen en waarvan je relatief een beetje opschrikt. Dat kan een collega zijn die je met zijn onaangename gedrag steeds ‘overvalt’. Een broer of zus die je vroeger voor de gein telkens aan het schrikken maakte. Een ouder die onvoorspelbaar gedrag had etc.

Automatische piloot

Juist in die gevallen kan de koppeling die de amygdala kan maken aan emoties heel negatief in het verdere leven doorwerken. In het artikel over ‘Angst en de rol van de amygdala’ staan twee verhalen van mensen waaruit blijkt hoe ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen van grote invloed op hun emotionele en lichamelijke gezondheid bleken.

Zetel van Brahma

CD Tessa Gottschal Rust & Evenwicht, grip op je amygdala

In de chakra-psychologie is deze kennis al eeuwen bekend. De amygdala staat daar bekend als het begrip ‘zetel van Brahma’. In westers taalgebruik wordt dit het ‘centrum in je hoofd’ genoemd. En dát is waar de amygdala zit. Goede meditaties bouwen dus telkens dit zo belangrijke onderdeel in. Mijn meditatie cd’s houden hier allemaal rekening mee.

cd Rust & Evenwicht

Heb je last van angsten? Reageer je (emotioneel) op situaties zonder precies te weten waarom?Of heb je de indruk ‘zo ben ik nu eenmaal’? Dan is de kans groot dat allerlei reflexen door de amygdala al in het lange termijn geheugen gezet zijn Door te mediteren op de amygdala geef je jezelf een prima ‘reset’; een mooie en gezonde schoonmaak.
Gebruik track 1 (10 min.) van de cd Rust en evenwicht 2 x per dag over een periode van 40 dagen.  € 13,95 Isbn 978.9051.7964.14

Boek Tessa Gottschal Wil ik wat ik voel?

Wil je meer weten hoe je van angst af komt? Welke invloed het op je zenuwstelsel heeft? De voeding waarmee je het positief kunt beïnvloeden en nog veel meer? In het boek ‘Wil ik wat ik voel’ zijn acht hoofdstukken waarin je dat kunt lezen.

Back To Top